Dödande tro

Av Petter Inedahl 2012-06-19

Mordiska sekter eller ensamma dödsprofeter. De är alla Guds redskap, och den som står i vägen måste förintas. Fler än du tror anser det vara rättfärdigat att ta en människas liv om befallningen kommer från himlen. Anders Behring Breivik är bara en av dem.

Älska din nästa så som dig själv. Ett bibelcitat de allra flesta hört. Det sägs vara essensen av kristen ideologi och livsåskådning. Kärlekens och förståelsens budskap som citerats av generationer verkligt eller förment fredsälskande människor. Kanske var det denna kärlek som fick den amerikanske sektledaren Jeffrey Lundgren att låta mörda en hel familj för att komma närmre Gud. Lundgren avrättades 2006, en sak som inte på något vis hjälpte de fem medlemmarna i familjen Avery, men kanske förde det honom närmre sin skapare. Han sista ord innan den  dödande giftinjektionen var att bekänna sin kärlek till Gud.

Utrota dem

Jeffrey Lundgren försvarade sig med att Gud berättat för honom att familjen Avery måste dö därför att de planerat lämna sekten. Han är varken något undantag eller en engångsföreteelse, endast en i /wp-content/uploads/content/knutbybilagan/Sigberttank.JPGraden av massmördare som handlat på gudomligt uppdrag, och med stöd i bibeln. Och bibeln ger dem rätt.

Sigbert Axelsson, på bilden till vänster, är religionsvetare i Uppsala, och en av dem som forskat mest kring dubbelmoralen och våldsbenägenheten i vissa kristna församlingar.

– Jag tittade på en bok som varit grundläggande för ganska många våldsamma kristna. De går tillbaka till gamla testamentet och Guds bud. Ett exempel är Jerikos erövring. Då påbjuder Gud att hans utvalda folk inte bara ska döda fiender för att vinna seger, utan dessutom utrota dem. Kvintessensen av den tanken är att motståndaren ska utplånas från jordens yta, och den tanken har ju varit levande på en del håll i varje fall, menar han.

 

Breivik hade Guds uppdrag

Sköts skotten i Knutby 2004 på order av Gud och med himmelsk välsignelse? Säkerligen, menar de insatta. Det är inte den gudomliga befallningen som det rått oenighet kring, utan endast det faktiska mordscenariot. En betydligt hetare potatis är ett annat religiöst motiverat vansinnesdåd; Anders Behring Breiviks exempellösa handlingar på Utöya utanför Oslo.

– Han anser sig ju vara kallad av Gud. Det är ett gudomligt uppdrag han har mot Guds fiender. Det är tydligt att han uppfattar sig själv som ett utvalt redskap mot socialdemokratin. Han är en ensam profet som har fått en uppenbarelse. Det var även så som många kristna argumenterade mot Olof Palme under hans sista år. Att han kommer att dö därför att han driver en gudlös politik, en socialdemokratisk politik, berättar Sigbert Axelsson.

Breivik har i media oftast porträtterats i sin högerextremistiska gestalt, medan hans kristna trosföreställningar tonats ner. Det är lättare att förstå och acceptera hur en man med ideologiska kopplingar till Hitler kan föröva massmord än en man med band till Moses eller Jesus. Kanske är det även så att vålsdåd med kristna motiveringa ännu är tabu i vårt förment upplysta samhälle. Älska din nästa så som dig själv, helst med ett automatvapen.

Det var Gud som dödade

I september 2011 dömdes Jacqueline LeBaron efter att ha varit på flykt i nästan tjugo år till fängelse för sin roll i de mord som utfördes på order av hennes far, sektledaren Ervil LeBaron. I sitt testamente förklarade han att de som lämnat sekten hade svikit Gud och därför måste dö, vilket alltså  blev en uppgift för de återstående sektmedlemmarna. Tre vuxna och en åttaårig flicka satte livet till i Guds namn och på order av en man som själv redan var död.

/wp-content/uploads/content/uppfoljning/dodande-tro/SvartKorsBesk.JPGI oktober 2010 sköt Peter Moses en fyraårig pojke till döds till ljudet av en inspelning av ”Fader vår”. Pojken var son till en av medlemmarna i hans sekt, och var tvungen att dö för att Peter Moses misstänkte att barnet var homosexuell, en sak Gud hade talat om för honom var fel. Det var Gud som dödade enligt Peter Moses dagbok. Det var inte hans sista mord, varken för Gud eller Peter Moses.

Pastor Jim Jones blev världskändis när han den 18 november 1978 lyckades förmå hela sin sekt, 909 personer, att begå kollektivt självmord.

Ytterligare en handfull andra mördades av sektmedlemmarna så att den totala dödssiffran kom upp i 918, varav runt 200 barn. Självmorden skulle försäkra sektmedlemmarna en plats hos Jesus, och om det inte lyckades skulle det dock för alltid sätta den lilla orten Jonestown i Guyana på kartan.

Våld och fanatism

Dessa är bara exempel. Listan kunde göras i princip hur lång som helst, och inte heller lär det stanna där. Man skulle med fog kunna invända mot detta med att våld och fanatism förekommer överallt, och är ingenting som är unikt för kristna sekter. Detta äger sin riktighet, men medan få eller ingen förväntar sig kärlek från det lokala nazistpartiet eller valfri fotbollsklubbs huliganförening så kan man i kristendomens namn ännu 2012 tala om att älska, och samtidigt aktivt planera Jerikos utplåning.

Jeriko är i detta fall inte en forntida stad, utan det samhälle vi alla lever i. Dess invånare är du och jag. Anders Behring Breivik må vara en ensam profet, men ensam i sin världsåskådning är han absolut inte, och de gärningar han utförde kommer att upprepas av andra troende. Kanske i din egen närhet, säkerligen i Guds namn.


Se vidare, mer utförligt och inträngande om den svenska Knutbysekten i vår speciella Knutbybilaga.
Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.