Fångar som grannar

Av Ricard A R Nilsson 2012-06-28

Många vill att fängelsestraffen ska bli längre och så inhumana som möjligt, men har ni tänkt på att alla som friges en dag blir granne till er därute?

Det flesta håller nog med om att så som en person behandlas påverkar hur denne utvecklas. Om någon behandlas mänskligt så blir denne oftast hänsynsfull och positiv, behandlas man omänskligt är resultatet ofta aggressivitet och ilska.

Ingen föds ond

En mängd olika faktorer påverkar varför en del hamnar bakom lås och bom, medan andra inte gör det. Många i fängelse har haft en svår barndom fylld av utanförskap och fattigdom. Andra lider av någon psykisk störning och eftersom väldigt få personer idag döms till rättspsykiatrisk vård så hamnar de istället i fängelse, där de oftast inte får någon hjälp. En del har problem med olika typer av missbruk. Sedan finns det dem som lever i en kriminell livsstil eftersom samhällets ideal inte känns passande, alltså ännu en typ av utanförskap. Listan på faktorer kan göras väldigt lång. Inte för att något av detta ursäktar brottslighet, men det kan ge lite av en förklaring till varför brott begås. Det handlar alltså inte om att man föds ond eller att vissa har större benägenhet att bli kriminella. Omständigheter i våra liv påverkar vilka vi blir och hur vi beter oss. Av detta följer att där även finns utrymme för förändring, vi kan alla påverkas i positiv riktning.

Kränkningar leder ingen vart

Att förödmjuka någon som avtjänar ett straff fyller ingen objektivt positiv funktion. Jag har mött så många medintagna genom åren som inte har fått förståelse för sin enskilda problematik, ibland är det ADHD, ibland någon psykisk åkomma – och när de inte får rätt behandling eller bemötande så blir deras situation och hälsa bara sämre.

Att behandla fångar illa bara för sakens skull och framhålla att våra liv inte är värda något, kommer att skapa dåliga förutsättningar för oss att återgå till samhället och bli goda grannar. För alla kommer en dag att friges, vilket i sin tur innebär att alla intagna en dag kommer att bli någons granne. Frågan som alla måste ställa sig, speciellt dem av er som är så hatiska mot oss intagna, är vilken sorts granne ni vill ha – är det en person som har behandlats humant och getts verktygen att bli en produktiv del av samhället, eller en person som behandlats inhumant och blivit samhällshatisk samt aggressiv?


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.