Ansvar för frigivna

Av Ricard A R Nilsson 2014-11-22

När en intagen idag friges från ett fängelsestraff så är det stöd han eller hon får från sin hemkommun ofta obefintligt. 

För att minska återfallen så måste kommunerna bli bättre på att hitta bostad och arbete åt frigivna. Efter ett drygt decennium som intagen i svensk kriminalvård så har jag sett många intagna friges. Alltför många av dessa har återfallit och när jag träffat på dem igen härinne så har jag frågat vad som hände. I flera fall handlade det om att de inte kände sig ha något alternativ annat än att begå brott. Nu är detta naturligtvis en sanning med modifikation – alla har ett val, men faktum kvarstår att många som friges från svenska fängelser inte får den hjälp de behöver efter avtjänat straff.

Frivården saknar konkreta möjligheter

Mycket av Kriminalvårdens ansvar tar slut vid den villkorliga frigivningen. Även om frivården har vissa möjligheter att ge stöd och råd så är det inte mycket de kan göra rent konkret när det gäller att ordna bostad eller liknande. Det är här kommunen kommer in. Men det jag tycker saknas är ett tidigt samarbete mellan kommun och kriminalvård. Jag hade gärna sett att ett lagstadgat tvång införs där kommunerna har en skyldighet att kontakta de intagna som är folkbokförda hos dem och som snart ska friges. Denna kontakt ska försäkra att den frigivne har en bostad, är i kontakt med arbetsförmedlingen och har sin initiala försörjning klar. Detta bör ske i god tid innan den villkorliga frigivningen. På detta sätt finns möjligheter att lägga upp en plan och därigenom ge bästa möjliga förutsättningar i syfte att undvika återfall.

Hjälp frigivna – spara pengar

Jag menar inte att individen som friges saknar eget ansvar, utan självklart finns en skyldighet att engagera sig och följa lagen. Men de personer som har en vilja att leva som laglydiga medborgare kan ibland finna sig i en situation där de inte kan få ett jobb eller ens tak över huvudet. Tänk att friges från ett flerårigt fängelsestraff, oftast med stora skulder och betalningsanmärkningar. Möjligheterna att klara sig utan ett konkret stöd är små, vilket det stora antalet återfall tydligt visar. Och det är här jag menar att kommunerna kan träda in och ge det stöd som behövs. Att skapa förutsättningar för frigivna fångar minskar inte bara återfallen – något som sparar pengar – utan det skapar även en tryggare kommun.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.