Felaktigt efterlyst

Av Ricard A R Nilsson 2012-07-23

En av mina medfångar som snart ska friges var på permission för att ordna lite saker inför frigivningen när han blev felaktigt efterlyst på grund av polisens klåperi. 

När man går ut på permissioner så gäller strikta kontrollregler. En av dessa är att man en eller flera gånger, beroende på hur lång utevistelse man har, ska anmäla sig hos polisen. Detta går till på så sätt att man går till en anvisad polisstation och där identifierar sig för att få sin permissionssedel stämplad av den vanligtvis civilanställda tjänstemannen som arbetar i receptionen. Sedan ska permissionssedeln faxas till anstalten för att bekräfta att den intagne fullföljt sin anmälningsplikt. Men denna gång gick det fel för permittenten och han efterlystes.

Trodde allt var klart

Under sin permission tog sig den intagne till den anvisade polisstationen i Sollentuna och träffade där på en civilanställd man av utländsk härkomst. Permittenten förklarade sitt ärende och berättade att han behövde få sin permissionssedel stämplad och faxad till anstalten. Problemet var att tjänstemannen i receptionen inte behärskade svenska språket fullt ut och verkade aldrig ha hört talas om förfarandet som gäller med en som är på permission, så han sa att han var tvungen att tala med sin överordnade. Den civilanställda försvann och kom tillbaka efter några minuter med alla papper stämplade och klara. När den intagne frågade om allt var färdigt så fick han ett jakande svar.

Efterlystes

Efter att ha lämnat polisstationen fortsatte permittenten att utföra sina ärenden, men när han kom hem till den adress där han vistades under permissionen så fanns ett meddelande från anstalten. Han ringde upp och fick reda på att han var efterlyst eftersom han inte anmält sig hos polisen. Naturligtvis blev den intagne irriterad och förklarade att han visst hade varit hos polisen. Vakthavande befäl vid anstalten trodde på honom men beordrade att han skulle stanna på sin vistelseadress fram till dess att en polispatrull kom och kunde bekräfta att anmälningsplikten var uppfylld.

Det tog polisen ett par timmar att komma fram och de gick igenom alla relevanta dokument. Därefter hävdes efterlysningen och den intagne kunde fortsätta med sin permission.

Borde kunna svenska

Jag vill inte låta rasistisk och det är jag inte på något sätt, men det är min fasta åsikt att civilanställda som arbetar i receptionen hos polisen måste behärska svenska språket fullt ut. Dessutom tycker jag att de måste vara väl införstådda med gällande regelverk. Det är polisstationen Sollentuna vi talar om, och där bör de väl rimligen få in permittenter som ska anmäla sig med jämna mellanrum. Av detta följer att de som arbetar i receptionen ska vara utbildade inom de vanligaste ärendena som kan uppkomma.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.