Psykiskt störda i fängelse

Av Ricard A R Nilsson 2012-08-05

De senaste 20 åren har det blivit allt svårare att dömas till rättspsykiatrisk vård. Det senaste förslaget är att möjligheten till vård helt ska tas bort.

Att dömas till sluten rättspsykiatrisk vård innebär att den som behöver behandling verkligen får det. Skulle den möjligheten helt tas bort och ansvaret istället läggas på Kriminalvården så är jag säker på att antalet våldsincidenter samt självmord markant kommer att öka på landets anstalter.

Ingen vård

Redan idag finns det ett stort antal fångar som för 20 år sedan säkerligen hade fått sluten rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Men idag, när psykvårdsreformen har fått fullt genomslag, så hamnar nästan alla – oavsett psykiatriskt vårdbehov – i fängelse. Något jag har fått uppleva på första parkett under mitt dryga decennium bakom låsta dörrar.

I början av min verkställighet träffade jag inte på en enda person som kunde anses psykiskt störd enligt lagens mening. Idag däremot, kommer det och går flera personer som hade behövt vård, men som i fängelse inte får det. Istället skickas de till en rättspsykiatrisk avdelning av anstaltens psykiater så fort deras hälsotillstånd sjunker till en sådan nivå att Kriminalvården inte klarar av deras vårdbehov.

En del intagna åker nästan skytteltrafik mellan fängelset och psyket. När de befinner sig på en anstaltsavdelning så hamnar de ofta i bråk eftersom de helt enkelt inte förstår att deras beteende är oacceptabelt. En jag stötte på för några år sedan led av paranoida vanföreställningar och såg snett på alla i omgivningen, något som oundvikligen ledde till olika konfliktfyllda konfrontationer. Allt detta visar på att Kriminalvården inte klarar av de krav som ställs och nu vill alltså flera politiska beslutsfattare helt ta bort möjligheten att dömas till sluten rättspsykiatrisk vård.

En ohållbar situation

Kriminalvården ska under de närmaste åren spara in flera 100 miljoner kronor, men ändå är tanken att de ska utöka sin verksamhet så att vårdbehovet för psykiskt sjuka ska kunna tillgodoses. Detta innebär att läkare och annan speciallistpersonal måste anställas, särskilda avdelningar måste iordningsställas, med mera. Hur ska Kriminalvården har råd med detta?

Nej, allt är dåligt genomtänkt och jag hoppas personligen på att sluten rättspsykiatrisk vård kommer att finnas kvar som straffalternativ och dessutom börja dömas ut i större utsträckning. Annars kommer det ökade antalet intagna som är i behov av långvarig rättpsykiatrisk vård att skapa en ohållbar situation på landets anstalter.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.