Kortspel förbjudet

Av Ricard A R Nilsson 2012-08-11

Fångarna på Kirsebergsanstalten i Malmö har förbjudits att spela kort. Detta förbud riskerar att skapa en ohållbar situation som lätt kan urarta.

Skälet till förbudet är enligt anstaltschefen att det förekommer mycket hot och våld över spelskulder. Jag ställer mig tveksam till att bekymren är särskilt stora. Under alla år som jag har flyttats runt på landets säkerhetsanstalter så har jag inte sett något större problem som kan skyllas på kortspel i sig.

Ett viktigt fritidsintresse

Kortspel har under flera decennier varit en viktig del i att hålla fångar lugna och erbjuda något att göra på fritiden. Att ta bort denna möjlighet skapar en krutdurk som förr eller senare kommer att explodera.

Tänk er att man dag ut och dag in bor på en liten yta med samma personer. Möjliga fritidsaktiviteter är begränsade till antalet och det enklaste som passar de allra flesta är att spela lite kort. Utan detta tidsfördriv så kommer många att sitta och rulla tummarna, något som alla med lite logisk slutledningsförmåga inser blir ohållbart i längden.

Man bör även komma ihåg att en majoritet, säkert över 90 procent spelar för skojs skull. Jag tror alltså inte på att det har förekommit mycket hot och våld till följd av skulder efter kortspel. Min personliga åsikt är att det handlar om ett svepskäl från anstaltschefens sida. Vad det egentliga skälet är vill jag egentligen inte spekulera i, men Kirsebergsanstalten är sedan länge känd som ett ställe där tjänstemännen gör lite som de vill oavsett vad lagar och förordningar säger.

Dessutom tror jag inte att förbudet är lagligt. Det krävs nämligen direkt stöd i lag för att förbjuda olika typer av innehav. Detta har fastställts i många domar genom åren. Något stöd finns alltså inte för att generellt förbjuda innehav av kortlekar. Som jag har förstått det så har grabbarna på Malmö gjort en JO-anmälan. Får se vad denna ger annars får man eventuellt harva ärendet genom förvaltningsdomstolarna.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.