Lyssna på Lambertz

Av Dick Sundevall 2014-07-07

Göran Lambertz är definitivt inte en av dessa höga jurister som i alla lägen går in för att försvara poliser och åklagare.

Tvärtom så har han om någon kritiserat olika delar inom rättsväsendet. Poliser, för att de ibland ljuger i rättegångar för att skydda kollegor. Åklagare och domare för hur de värderar bevis och så vidare. Han tog som justitiekansler fram rapporten Felaktigt dömda, och han var aktiv i olika frågor med en inriktning som definitivt inte uppskattades av poliser, åklagare och domare.

Han har som en av Högsta domstolens domare hävdat att det är för svårt att få resning. Och han har sedan många år ett förslag liggande på Justitiedepartementet om ett annat resningsinstitut än Högsta domstolen.

Läs och lyssna

Just därför har han som få andra en grundläggande trovärdighet när han nu ifrågasätter att Thomas Quick frikänns från mord efter mord. Jag påstår inte att Lambertz har rätt. Men jag påstår att han inte över en natt har blivit en som försvarar poliser och åklagares agerande i största allmänhet – om det inte finns en grund för det. Och jag påstår att han som få har en integritet och ett personligt rättspatos som innebär att det finns all anledning att lyssna på vad han har att säga.

Tänk om Lambertz har rätt

Tänk – om det är Göran Lambertz, Gubb Jan Stigson och inblandade poliser, åklagare och läkare som har rätt.

Tänk i varje fall någon sekund den tanken i förhållande till vad som nu pågår i form av såväl seriös som mindre seriös mediestorm – med tillhörande skränande pöbelhopar, som bara tycks ha en sak gemensamt: De har varken läst domar, förundersökningar, spaningsmaterial eller resningsansökningar och utslagen av dessa. Det har inte jag heller. Jag har bara läst domarna. Och därför uttrycker jag inget klart ställningstagande, men jag lutar åt att Quick har dömts felaktigt för de åtta morden.

Nedläggningsenheten

Lika stort förtroende som jag har för Lambertz, lika lite förtroende har jag för överåklagare Björn Ericson som nu leder arbetet med att utreda de olika Quick-fallen. Har följt honom genom åren och han är den raka motsatsen till Lambertz, då han tycks sakna varje uns av integritet och rättspatos, utan istället är en person som gör vad som förväntas av honom att göra. Vad som för tillfället är mest lämpligt.

När han var högste chef för polisens interna utredningsenhet, Riksenheten för polismål, kallad ”nedläggningsenheten”, la han ner 98 procent av alla anmälningar mot polismän som kom in från allmänheten. Man har alltså tillsatt en specialist på nedläggningar för att gå igenom Quick-fallen. Så varför bli förvånad över att de resningar som går igenom vad gäller Quick inte resulterar i nya rättegångar – vilket annars är det vanliga när någon får resning.

Stanna upp och tänk

Stanna gärna upp och tänk tanken: Kan Lambertz ha rätt? Och kan journalisten Gubb Jan Stigson som arbetat med de här fallen i över 20 år ha rätt? De kanske inte har det. Men det kan finnas anledning att inte bara haka på det som för tillfället gäller, utan även lyssna på den andra sidan.

Igår var Thomas Quick den hemska seriemördaren, idag är han den stackaren Sture Bergwall som blivit drogad och lurad att erkänna ett 30-tal mord och dömas för åtta. Nu framställs han alltså som ett offer.

Men va fan, han har våldtagit småpojkar, varav han ströp en av dem till medvetslöshet. Han har dömts för försök till dråp av en man som han knivhögg upprepade gånger. Och han har dömts för försök till bankrån.

Det var inte så att det kom poliser till Säter en gång i tiden och började pressa Quick att erkänna en radda mord. Det var han själv som började erkänna ett antal mord.

Hur man än ser på det här fallet, och vad som än har utspelat sig, så inte är Quick/Bergwall något stackars offer. Och om vi inte är överens om något annat, så kan vi väl i varje fall enas om att han inte är något sanningsvittne.

Nedan en bilaga för speciellt intresserade. Det är ett sakutlåtande över Thomas Quick från professor Lars Lidberg. Han var vid tiden för utlåtandet landets enda professor i rättspsykiatri. Och han var inte knuten till Säters rättspsyke, utan var helt fristående från deras läkarteam.

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.