Studier rehabiliterar

Av Ricard A R Nilsson 2012-09-16

Kriminalvården erbjuder program mot missbruk, kriminalitet och mycket annat – men sällan skrivs det om hur effektivt studier är för att minska återfallen.

Ett par gånger i veckan får jag gå till skolan, som så fint kallas för Lärcentrum, där kan jag ringa mina universitetslärare och ordna med annat praktiskt kring mina studier. Skollokalerna ligger på andra våningen i en trevåningsbyggnad, vilket gör att jag kan se lite mer av trädtopparna som omger anstalten, även en och annan industribyggnad skymtar i fjärran. Det jag ser är friheten, eller snarare drömmen om friheten.

Studier ger självförtroende

Just detta inlägg sitter jag och skriver under min tiominutersrast i skolan samtidigt som jag ser ut över muren. Runt omkring mig finns andra intagna som studerar allt från matematik och svenska till historia och religionskunskap. Att det ges möjlighet till studier har många fördelar. Först så är det självförtroendeaspekten. Många intagna har misslyckats i skolan och har därför kanske fått sin självkänsla naggad i kanten, trots att det handlat om att de lider av dyslexi eller har ADHD eller någon annan bokstavskombination.

När de får en korrekt diagnos och samtidigt den hjälp som behövs och helt plötsligt klarar av att få bra betyg, då inser många att de kanske inte behöver syssla med kriminalitet. Jag har stött på många intagna genom åren som kommit till insikt om att de klarar av att studera och att de kan hitta ett hederligt jobb som de faktiskt tycker om.

Läste till civilekonom

En medfånge som jag lärde känna för många år sedan hade sämsta möjliga förhållanden i livet. Han föddes på kvinnoanstalten Hinseberg och det var där han spenderade sitt första levnadsår. Under uppväxten skyfflades han runt mellan olika fosterhem och hamnade ofta i bråk och gick aldrig färdigt grundskolan. Som vuxen åkte han in och ut på landets anstalter, ända tills han en dag ville testa något annat. Han hade bland annat hört om mina studieresultat och undrade hur jag hade gått tillväga.

Inom kort hade de kurser han saknade för att ha grundskolan klar avklarats och ytterligare ett par år senare var han färdig med gymnasiet och ville söka in på högskolan. När studierna började så behövde jag stundom uppmuntra honom att fortsätta, men till slut kom han in i det och körde på av egen kraft. Efter att ha fått högskolestudier godkänt som sysselsättning så sökte han och kom in på kurser i företagsekonomi och inför den villkorliga frigivningen så hade han några år senare lyckats läsa in en civilekonomexamen. Och idag lever han ett laglydigt liv med en nystartad familj. Han är det perfekta exemplet på hur man kan ändra sitt liv om bara chansen ges.

Nu menar jag inte att studier är någon universallösning för alla, men jag vet att det har hjälpt många, inklusive mig själv.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.