Polisen vill öva på terrorattentat

Publicerad 2013-02-18

Rikspolischefen Bengt Svensson presenterade idag resultatet av en analys av svenska polisens möjligheter att hantera terrorist- och våldsbrott som Säpochefen Anders Thornberg och chefen för rikskriminalpolisen Klas Friberg gjort på uppdrag av Svensson. 

Analysarbetet har byggt på de slutsatser som den norska 22-julikommissionen drog när de granskade hur den norska polisen agerade vid Anders Behring Breiviks terrorattentat.

– Vi har inte granskat och bedömt den norska polisen. Vårt mål har varit att få omsättningsbara förslag på hur vi kan förbättra svensk polis kapacitet att hantera grova terrorist– och våldsdåd och där kan vi lära oss mycket av den norska kommissionens arbete, säger Bengt Svensson.

I Norge lämnade kommissionen nio förslag till förbättringar till polisen. Den svenska analysgruppen lämnar hela 43 förslag till förbättringar gällande polisens möjligheter att hantera grova attentat. Analysgruppen anser att vi i dagsläget har bättre möjligheter att hantera ett nationellt trauma än vad Norge hade men ser stora förbättringsmöjligheter inom områdena transport, kommunikation och ledning. Något alla de tre polischeferna trycker på är att möjligheterna att öva på potentiella attentat måste förbättras.

– I Norge fanns både rutiner och planverk men de fungerade inte i praktiken, säger Klas Friberg.

– Vi ska skapa ett nationellt råd som ska ansvara för såna här händelser. Och ska det fungera måste vi öva så att allt fungerar mellan kommenderings-, insats- och stabscheferna.

Tydligare ansvarsfördelning

Även ansvarsfördelningen och informationsutbytet mellan Säpo och den öppna polisen måste bli tydligare, enligt Klas Friberg.

– Säpo har ju en tradition av kontraspionage som ligger som en våt filt över verksamheten, vi måste bli öppnare, säger Anders Thornberg.

 Många frågor under presskonferensen handlade om hur man ska upptäcka en terrorist av Anders Behring Breiviks typ.

– Breivik låg ju alldeles under radarn och upptäcktes inte, säger Anders Thornberg. Vi måste förbättra hanteringen av information, vårt problem är inte brist på information utan hur vi ska hantera den. Därför har vi köpt in ett system som ska förbättra vår databas, men ytterst är det ju ett politiskt beslut hur vi ska hantera såna här problem i en öppen demokrati.

Bengt Svensson kommer be regeringen att i kommande regleringsbrev prioritera polisens möjligheter att öva på att hantera större attentat. Förslagen ska vara sjösatta 2015 och kommer att kosta 150 miljoner kronor.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.