Besök i fängelset

Av Ricard A R Nilsson 2012-09-28

Få saker är viktigare för intagna än besök från nära och kära, lite mänsklig kontakt är värt mycket.

Jag hade nyligen besök av några släktingar. Att under en stund få umgås med personer man inte träffar dagligen ger en perspektiv på tillvaron. Av naturliga skäl blir samtalsämnena ofta likartade när man pratar med andra fångar och dessutom är det vissa saker man helst kanske inte diskuterar med vem som helst. Dessutom är lite mänsklig kontakt uppskattad, en kram kan ibland betyda mycket. Besöken är för många alltså ovärderliga. Tyvärr är det inte alla fångar som har möjlighet till att få besök.

Nekades att träffa sin fru

Ibland kan det handla om att en intagen är utvisad och då kan det vara en ekonomisk omöjlighet för anhöriga att komma på besök. Andra gånger kan det handla om att varken vänner eller familj finns kvar. Många vänder nämligen en ryggen när man hamnar i fängelse. Ibland innebär det år av ensamhet – ingen att få besök av, ingen att ringa till och ingen som kan få en att avhålla sig från ett kriminellt liv.

Det finns även tillfällen när Kriminalvården omöjliggör besök genom att avslå besökstillstånd. Ett fall jag är insatt i avsåg frun till en intagen. Hon hade varit misstänkt för delaktighet i det brott han begått, men aldrig åtalats då det efter den avslutade förundersökningen inte fanns något som tydde på hennes skuld. Ändå valde en anstalt att avslå den intagnes begäran om besökstillstånd. I just detta fall slutade det lyckligt, för vid en överklagan förlorade Kriminalvården och den intagne fick möjlighet att träffa sin fru.

Jobbigt med besök

Samtidigt som besök kan vara en höjdpunkt så innebär det även tråkigheter. För när besökaren ska lämna anstalten kommer ibland känslor av nedstämdhet. Man själv tvingas gå tillbaka till sin avdelning och den eller de man älskar lämnar anstalten för att återgå till sina liv. Men det är som med det mesta i livet, med det goda kommer det onda – och vad gäller besöken är de utan tvekan till största del av godo.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.