Isolerande självmord

Av Ricard A R Nilsson 2012-10-04

Långa tider av isolering i häkten och anstalter leder till självmord.

Under perioden 2009-2011 mer än dubblades antalet självmordsförsök samt självskadande handlingar som skedde i häkte. Samtidigt ökade samma destruktiva beteende nästan fyrfalt då man tittar på dem som sitter i anstalt.

Inför en nollvision

I häkten tvingas man ofta leva under restriktioner, ingen kontakt med andra människor än poliser, vakter och advokat. I anstalt isoleras man ibland i månader, även för tillsynes obetydliga incidenter. Ensam, inlåst och desperat! Många blir arga på samhället, på systemet. Andra blir deprimerade, en del går ner sig så pass mycket att självmord känns som enda utvägen. Ändå görs inte tillräckligt för att stävja utvecklingen. Istället ökar antalet isoleringar och långa tider i häkte med restriktioner. Det görs sällan en ordentlig juridisk prövning av skälen till att en häktad eller dömd sitter avskiljda.

Målet måste rimligen vara att ingen ska skada sig själv på något sätt. Eftersom Sverige har dille på att införa nollvision för allehanda ting kanske det inte är helt orimligt att även begära införandet av en nollvision för självmord och självskadande beteende inom Kriminalvården samt att åtgärder sätts in för att denna målsättning ska kunna uppnås.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.