Nytt lagförslag gällande sexualbrott mot barn

Av Nina Silventoinen 2012-11-15

Sverige lever i stor omfattning upp till EU:s direktiv. Däremot föreslås vissa ändringar i departementspromemorian om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi som idag överlämnades till justitieminister Beatrice Ask. 

Slutsatsen av utredningen är att Sverige idag i stor omfattning redan lever upp till de krav som ställs vad gäller att uppfylla vilka uppsåtliga gärningar som ska vara kriminaliserade och direktivets krav om straffnivåer.

– Däremot föreslår jag en ny lag som ska reglera arbetsgivarens rätt att begära info om uppgifter i belastningsregistret när det gäller rekrytering till arbete eller frivilligverksamhet som innebär kontakter med barn, förklarar utredaren Charlotte Riberdahl.

Ska omfatta fler verksamheter

Utredningen föreslår att det ska bli möjligt, inte bara för arbetsgivare, utan även för fler verksamheter, såsom exempelvis idrottsföreningar att kontrollera att den som erbjuds uppdrag som innebär nära kontakt med barn inte är dömd för sexualbrott eller vissa andra allvarliga brott.

Principiella utgångspunkten har varit att den som avtjänat sitt straff ska ha samma rätt som andra att verka i samhället. Därför bör tillgången till uppgifterna i belastningsregistret begränsas. Arbetsgivaren ska kunna få tillgång till vissa typer av brott, som alla sexualbrott, grova våldsbrott som mord, dråp, grovt rån, grov misshandel.

– Vi har tänkt att det ska gå till så att det är den enskilde som ska hämta in utdraget för att sedan visa upp det för arbetsgivaren, förklarar Charlotte Riberdahl. Arbetsgivaren ska av sekretesskäl inte ha rätt till att behålla det, utan det ska bara visas upp för rekryteraren som gör en anteckning.

Preskription

I pm:et föreslås även vissa ändringar vad gäller preskription, vilket skulle innebära att preskriptionstiden för de allra flesta sexualbrott mot barn inte börjar löpa förrän barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Syftet med EU:s direktiv är att skapa minimiregler för brottsrekvisit och påföljder när det gäller sexualbrott mot barn samt att stärka åtgärderna för att förebygga dessa brott och förbättra skyddet för brottsoffer.

[-]– Ett viktigt inslag i direktivet är möjligheten att hindra personer som tidigare dömts för liknande brott från att arbeta med barn och möjligheten för arbetsgivare att vid rekrytering till sådan verksamhet bli informerad om fällande domar för brott, förklarar Charlotte Riberdahl på dagens presskonferens.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 december 2013.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.