Nytt lagförslag gällande sexualbrott mot barn

Av Nina Silventoinen 2012-11-15

Sverige lever i stor omfattning upp till EU:s direktiv. Däremot föreslås vissa ändringar i departementspromemorian om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi som idag överlämnades till justitieminister Beatrice Ask. 

Slutsatsen av utredningen är att Sverige idag i stor omfattning redan lever upp till de krav som stä...

Börja prenumerera för att läsa detta innehåll.

Starta din prenumeration här

Eller logga in på ditt konto nedan:

 

 


Publicerad