Kammarrättspresident omorganiserar polisen

Av Nina Silventoinen 2012-11-16

Justitieminister Beatrice Ask presenterade idag Thomas Rolén som den särskilda utredare som kommer att få i uppdrag att ansvara för ombildningen av polisen till en sammanhållen myndighet.

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att polisen ska bli en sammanhållen myndighet från den 1 januari 2015. Det är nästa steg i reformeringen av svensk polis. Syftet är att undanröja hinder som finns idag med de separata myndigheterna. Formellt beslut tas i december då budgeten fastställs i riksdagen. Detta blir det den största omorganisationen inom staten på många år.

Thomas Rolén har utsetts till särskild utredare som ska leda arbetet. Han är idag president för Kammarrätten i Stockholm och har tidigare varit generaldirektör för Domstolsverket och genomfört en rad statliga utredningsuppdrag. Han har arbetat med frågor som rör kriminalvård samt domstols- och polisfrågor.

– Thomas Rolén har en lång och bred erfarenhet på hög nivå inom statsförvaltningen och de ledaregenskaper som behövs för uppdraget, säger Beatrice Ask, på bilden nedan med Thomas Rolén .

/wp-content/uploads/content/rattssakerhet/AskRolen2.png

Omorganisationen

Till sin hjälp kommer Thomas Rolén ha ett antal tjänstemän och ett nära samarbete med Rikspolisstyrelsen.

– Ombildningen behöver omfattande förberedelser, förklarar Beatrice Ask. Det är också viktigt för att ge så få störningar som möjligt i polisens viktiga arbete. Det är självklart att polisen har samma ansvar också under förändringen av organisationen. Polisen har stor betydelse för samhället och tryggheten och en rad utmaningar som man inte kan lägga åt sidan. Därför behövs en särskild genomförande-organisation som kan arbeta med de olika frågor som finns. Organisationen behövs för att klara av båda dessa stora uppgifter – att driva svensk polis framåt och utveckla den, samtidigt som vi förändrar organisationen.

Presskonferensen avslutas med att Beatrice Ask förklarar att:

– Avsikten är att organisationen ska byggas underifrån, vi ska inte förändra det som fungerar bra. Utan lösa upp de knutar och ta bort de hinder som vi sett i utredning och annat för en mer effektiv och modern verksamhet.

Vad som fungerar bra idag, förklarade hon dock inte. En av frågorna som ställdes till Beatrice Ask var:

– Hur länge sitter rikspolischefen Bengt Svensson kvar?

– Han har ganska lång tid kvar på sitt förordnande, svarade Beatrice Ask. Jag har för mig att det är till våren 2014.

Hennes svar var betydligt länge än så, men det mest intressanta var kanske vad justitieministern inte berörde: om hon har fortsatt förtroende för rikspolischefen Bengt Svensson.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.