Vad är ett brott?

Av Ricard A R Nilsson 2012-10-31

Hamnade för ett par veckor sedan i en diskussion med en journalist som intervjuade mig och det fick mig att fundera.

Vi pratade om kriminalitet rent allmänt och kom då in på brottslighetens uppkomst och hur det inte alltid är lätt att se logiken bakom varför en viss handling är ett brott medan en annan inte är det.

USA = krigsförbrytare

En sak som är lite fascinerande är att samhällsutvecklingen i världen stundom har varit beroende av att grov brottslighet har begåtts. Ett av de bästa exemplen – eller mest skrämmande, beroende på hur man ser det – är USA:s tillkomst. Faktum är att denna stormakt bildades av att de gjorde uppror mot den styrande makten (England) och frigjorde sig själv, en statskupp helt enkelt. Skulle indianerna idag, genom en statskupp, vilja ta tillbaka det land som USA stal från dem genom skulle de krossas av USA och ses som upprorsmän och förrädare.

Likartade handlingar betraktas således olika beroende på i vilken historisk kontext de utförs, och beroende på vem som är vinnare i en konflikt – i större strider är det som bekant vinnaren som skriver historien. Sen får man inte heller glömma att på sin väg att bli världens mäktigaste nation begick även många ledare i USA krigsbrott genom att beordra det systematiska mördande av Amerikas urbefolkning, men det hör man sällan något om.

Lagligt idag, olagligt imorgon

Även om handlingar som klassas som brottsliga alltid har funnits och alltid kommer att finnas, så kan de skilja sig åt sett till hur, när och i vilken kultur legaliteten bedöms. Det jag och journalisten började diskutera var varför det enbart inom Europa kan skilja sig så pass mycket sett till synen på olika typer av brott? Se på exempelvis narkotikabrott; i Sverige har vi höga straff och mer eller mindre en nolltolerans medan man i Holland har caféer där man kan bruka vad som i Sverige anses olagligt. Även straffen är betydligt lägre i Holland för alla former av narkotikabrott.

Hela min poäng är att när folk sitter och beklagar sig över brottsligheten kan det vara värt att komma ihåg att synen på vad som är olagligt inte är svart eller vitt, i alla fall inte sett ur en mer filosofisk synvinkel. Vad som är brottsligt bestäms av den rådande kulturen samt tidsandan, vilket också innebär att något som är lagligt idag mycket väl kan bli olagligt imorgon, och vise versa.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.