Färre fängelsestraff

Av Ricard A R Nilsson 2013-03-09

Tidigare ostraffade kommer i framtiden kanske slippa fängelse om de döms till mindre än ett år. Äntligen!

I juli 2015 kan en ny lagändring börja gälla som innebär att fängelsestraff som understiger ett år alltid ska utdömas villkorligt om man är ostraffad sedan tidigare. Påföljden blir då att utföra samhällstjänst istället för att låsas in. Med tanke på att vi har en högerregering vid makten måste jag säga att detta förslag är smått sensationellt, men inte mindre positivt för det.

   Att sitta i fängelse är aldrig ett bra alternativ, utan det handlar snarare om det minst dåliga alternativet. För endast när samhällsskyddet så kräver bör fängelse användas. Nu sitter det förstås många i fängelse som inte behöver sitta här med hänsyn till att samhället måste skyddas, och många av dessa blir inte bättre av sin vistelse.

   I fängelset tvingas man anpassa sig till de regler och normer som finns inte bara mellan vakter och fångar, utan även fångarna emellan. Brott mot dessa sistnämnda kan få ödesdigra konsekvenser för individen. Denna anpassning förändrar många och när de sedan friges sitter denna negativa förändring kvar. Att låsas in i fängelse kan alltså förvärra en redan dålig situation och öka risken för återfall, något som samhällstjänst vanligtvis inte gör.

   Jag välkomnar denna nya lagändring och hoppas att Kriminalvården samt andra myndighetsinstanser gör något bra av det, nu har man chansen att sänka återfallsfrekvensen.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.