Ska inte överklaga

Av Ricard A R Nilsson 2013-03-25

Jag förväntar mig att få avslag på min ansökan om att få mitt livstidsstraff tidsbestämt, men hur ser min plan ut för den närmaste framtiden?

Bloggläsare, ett par journalister och även några andra har undrat vad mitt nästa steg blir eftersom jag förväntar mig att få avslag på min ansökan om straffomvandling. Detta har jag funderat en del på.

   Nästa steg, eller rättare sagt icke-steg, blir att inte överklaga Örebro tingsrätts beslut till nästa instans. Lagen fastställer nämligen att jag kan ansöka igen tidigast ett år efter att domen vunnit laga kraft, alltså efter att överklagningstiden gått ut, vanligen tre veckor från det att beslutet fattats. Detta innebär att en ny ansökan kan lämnas in i slutet av maj 2014 och då har jag avtjänat drygt 14 och 7 månader. Till detta lägger jag den vanliga handläggningstiden som Örebro tingsrätt har, cirka 6 månader. Vid nästa förhandling kommer alltså drygt 15 år av mitt liv ha spenderats i fängelse, vilket innebär att mindre än 3 år återstår till villkorlig frigivning om mitt straff tidsbestäms till 27 år – alltså en lagom utslussningstid.

   Men allt jag skriver är naturligtvis spekulationer, eller egentligen mitt sätt att strukturera framtiden, inget är ju säkert. Hur allt utvecklar sig kan jag inte veta, men min vardag blir lite lättare när det finns delmål att arbeta mot. Skulle det bli avslag även nästa gång så får jag lägga upp nya delmål. Men oavsett går det sakta men säkert framåt.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.