Rätt till advokat

Av Ricard A R Nilsson 2013-04-02

I USA får man sina rättigheter upplästa när man grips, nu kanske något liknande införs i Sverige.

När polisen grep mig tog det flera timmar innan jag upplystes om anledningen till gripandet. Detta trots att jag vid ett flertal tillfällen uttryckligen frågade efter skälen. I mitt fall var det något så allvarligt som mord, ändå delgavs jag ingen misstanke. Det tog även lång tid innan jag underrättades om rätten till försvarare och andra grundläggande rättigheter.

   I samtal med mina medfångar framkommer att dessa typer av brister är ganska vanliga. I en del fall har man inte fått någon information alls förrän efter ett par dagar. Det finns till och med dem som inte har fått klart för sig att de kan få en advokat. Jag kan tycka att allt detta handlar om ganska stora brister. Visst, jag kände till alla regler, men hur många är insatta i alla rättigheter man egentligen har som misstänkt?

   Nu har ett lagförslag lagts fram som innebär att den som misstänks för brott ska informeras om sina rättigheter. Det gäller bland annat rätten till en försvarare och att informeras om anklagelserna. Även rätten till tolk vid behov ska vara tydligt. Enligt justitiedepartementet ska en misstänkt bland annat ha en ovillkorlig rätt att ta del av skälen till ett beslut om anhållan eller häktning. De nya reglerna är tänkta att börja gälla från den 1 juli 2014 om de klubbas igenom av riksdagen.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.