Bilköpet som blev knarkpengar – och narkotikaåtalet som lades ner

Av Dick Sundevall 2014-03-07

I det stora kokainmålet i Svea hovrätt hävdar åklagarsidan, bland mycket annat, att Jonas Falk har fört över 110 000 US dollar till Colombia, som ett förskott i en narkotikaaffär. Falk hävdar att åklagarna har vetat, sedan 2011, att pengarna avsåg ett bilköp som också genomfördes. Därför har han nu JO-anmält  två åklagare för grovt tjänstefel, för bland annat det här. Hela JO-anmälan med samtliga bilagor bifogas artikeln.

JO-anmälan som är daterad den 4 mars 2014, inleds med:

Anmäler härmed kammaråklagare Karin Bergstrand och kammaråklagare Hans Jörgen Hanström för grova tjänstefel i samband med en förundersökning som bedrivits där Karin Bergstrand varit förundersökningsledare. Tjänstefelen som denna anmälan riktar in sig på är händelser där man undanhållit försvaret väsentlig information och därmed brustit mot 23 kap. 4 §. Agerandet har också medfört att man brutit mot artikel 6 i EKMR då man agerat för att de tilltalade inte skall få en rättvis rättegång.

Det handlar om 110 000 US dollar som Jonas Falk hävdar att han överförde till Colombia för ett köp av en Audi Q7.

– Det har funnits fullständig bevisning hela tiden om att pengarna jag skickade gick till köp av den där Audin, säger Jonas Falk. Det finns kvitto på inköpet och avlyssnade telefonsamtal som bekräftar det här. Och när colombianska polisen spanar på mig under hösten 2010 så fotograferar dom mig i den här bilen. Det finns foton i utredningen med bilfirmans namn på bagageluckan.

– Men då borde väl saken vara klar?

– Nej, för det här har mörkats för försvaret och domstolen. Och åklagarsidan har påstått att de här pengarna är förskott för en narkotikaaffär. Foton och kvitton på bilen gömdes i slasken och fanns inte med i förundersökningen.

När åklagarna i en sakframställning hävdade att pengarna avsåg ett narkotikaköp begärde försvaret att få ut handlingarna som avsåg bilköpet.

– Min advokat frågade om det inte fanns någon dokumentation på den här bilen, och fick svaret att det inte fanns någon dokumentation i mitt namn. Vilket stämmer, för den var skriven på min colombianska flickvän. Men det gick ju att följa mina pengar och se att de gick till det här bilköpet.

Falk skriver vidare i sin JO-anmälan angående åklagarnas agerande:

Under vistelsen i Colombia valde man att inte besöka bilfirman trots kunskap om var den fanns. På bilfirman hade man kunnat inhämta köpekontraktet på bilen. Man avstod här från en utredningsåtgärd som kunde bevisa att en Audi köpts för de pengar som sändes till Colombia. 

Flickvännen förhördes

Falk skriver vidare om ett förhör som åklagare Hans Jörgen Hanström genomförde med Jonas Falks flickvän Lorena Tobon:

Under hösten 2011 förhördes Lorena Tobon i Miami av Hans Jörgen Hanström. Ingen fråga ställdes om bilen trots att man visste att hon var registrerad ägare. Man avstod också här från att utföra en utredningsåtgärd som kunde bevisa att en Audi köptes för de pengar som sändes till Colombia. Förundersökningen delgavs de åtalade första veckan i december 2011. Inga dokument om bilköpet redovisades.

Och längre fram i sin JO-anmälan skriver Jonas Falk:

Vid sakframställan under våren 2012 påstod Hans Jörgen Hanström i Stockholms tingsrätt att transfern från DRC till Colombia var en förskottsbetalning för ett narkotikaparti som Mauritz Andersson greps med i juni 2010 i Västindien. När detta påstående lanserades hade Hans Jörgen Hanström fullständig kunskap om att försändelsen avsåg ett bilköp och inte ett narkotikaköp.

Häktades Harriette Broman på falska grunder?

Jonas Falk hävdar också i sin JO-anmälan att hans moster Harriette Broman suttit häktad misstänkt för: medhjälp till försök till grovt narkotikabrott samt medhjälp till grovt narkotikabrott – på falska grunder.

Hon var häktad i 18 månader men släpptes från häktet redan innan de aktuella punkterna om narkotikabrott avhandlades. Hon frikändes också från dessa i tingsrätten.

– Det man nu har henne åtalad för är att man påstår att hennes pengar egentligen är mina pengar. Och att det är pengar från knarkaffärer, säger Jonas Falk. Men det är ju glasklart att det inte är så. Vilket vi på punkt efter punkt har visat, bland annat genom telefonsamtal som polisen har spelat in.

Falk avslutar sin JO-anmälan med några sammanfattande rader avseende vad Harriette Broman varit utsatt för:

Åtalet är enligt min mening uppenbarligen ett obefogat åtal. Det förtjänas att påpeka att åklagarna inte överklagade tingsrättens frikännande dom.
Harriette Broman är den kvinna som varit häktad längst i Sveriges historia. De obefogade brottsmisstankarna avsåg misstankar om medhjälp till anskaffande av sammanlagt runt 2000 kilo kokain vilket alltså är ett allvarligt brott. Detta skall naturligtvis vägas in i bedömningen hur allvarligt åklagarnas agerande är, precis som häktestiden bör vägas in.

Hariette Broman har bland annat skrivit om sina 18 månader i häkte och anklagelserna mot henne här.

 

Nedan biläggs JO-anmälan i sin helhet och bilagorna som Jonas Falk menar utgör bevis för vad han hävdar i sin anmälan.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.