Mannen som slutade ljuga

Publicerad 2013-10-30

Det är tragisk läsning om en tragisk mans livsöde. Men mest tragiskt vore det om denna berättelse inte påverkade rättssystemet och den akademiska världen till det bättre. Med de orden avslutar Para§rafs recensent Karl Persson sitt omdöme av den enligt honom mycket läsvärda boken Mannen som slutade ljuga.

Omständigheterna i fallet Quick behöver inte redogöras här i närmare detalj. Det mediala intresset har varit enormt och ämnet har täckts från alla möjliga vinklar men Dan Josefsson vänder på den kanske viktigaste stenen av dem alla. Hur är det möjligt att så många människor under så lång tid har låtit sig bedras av en enda man? Det förenklade svaret är att samtliga av dessa människor, av olika anledningar, ville att den självutnämnde seriemördarens berättelser skulle vara sanna. Josefsson, i ett reflekterande stycke om en av de ökända vallningarna uttrycker det såhär: ”[Jag ser] en man som spelar improvisationsteater, följd av en grupp människor vars förmåga till kritiskt tänkande slagits ut.”

Det är häpnadsväckande läsning nästan från pärm till pärm. Den skiftande konstellationen av psykologer, psykiatriker, poliser, advokater och åklagare, som arbetat med Quick/Bergwall under årens lopp har hela tiden utgått ifrån vetenskapligt kontroversiella, för att inte säga ogrundade, teorier. Oviljan att ifrågasätta terapin och dess upprepade misslyckande att producera faktiska bevis mot ”Sätermannnen” har enligt Josefsson sin grund i en problematisk relation till Margit Norell som handledde och behandlade de inblandade terapeuterna och experterna både innan och efter rättegångarna. Denna relation gav Norell ett enormt inflytande över hela rättsprocessen och i och med denna bok är hennes livsgärning inom psykologin skjuten i sank.

Det är tragisk läsning om en tragisk mans livsöde. Men mest tragiskt vore det om denna berättelse inte påverkade rättssystemet och den akademiska världen till det bättre.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.