Innerst inne – Vad svenska folket egentligen tycker

Publicerad 2014-11-25

När vi svenskar träffar utlänningar är det ofta vanligt att vi vill höra deras uppfattning om oss och hur de ser på oss svenskar. Vi jämför oss även själva med vad vi tror är typiskt svenskt; det lite stela, plikttrogna, gråa, vardagliga etc. Men vad är det egentligen vi svenskar tycker, och framförallt tror om vårt samhälle? 

Är vi svenskar mer avundsjuka, inbundna eller duktigare än exempelvis amerikaner eller våra europeiska eller nordiska grannar? Vi tror även att vårt svenska system är bättre än andra länders samhällssystem och vi jämför oss gärna lite nedlåtande mot andra länders system och strukturer.

   Samtidigt är vi inte lika nationalistiska som exempelvis våra norska grannar och deras firande av nationaldagen. Politik är något som berör oss alla oavsett om vi vill det eller inte, men vilka parametrar är det som styr politiken och opionionsbildningarna? Boken Innerst inne – Vad svenska folket egentligen tycker, försöker att både bena ut problematiken kring det svenska politiska systemet, och på ett tydligt och pedagogiskt sätt förklara den.

   I Sverige översköljs vi av statistik och publiceringar av opinionsmätningar i massmedia. Detta eskalerar inför val, vilket gör oss som både medborgare och väljare både förvirrade och osäkra. Vad tycker då våra politiska partier och kan jag hålla med dom om precis allt som de tycker? Författarna Carl Melin och Markus Uvell försöker att visa på hur opinioner både svänger men även hur det stigmatiseras bland olika politiska aktörer i olika politiska frågor. Våra svenska politiska partier som finns i riksdagen strävar allt mer mot den politiska centerpunkten där allt fler marginal- samt osäkra väljare befinner sig, men med några få undantag. Detta beror på, enligt författarna, att det i den politiska mitten finns flest poäng att hämta och åsikter som uppskattas mest utifrån en bredare väljarplattform.

   Samtidigt beskrivs att istället för verifierbara fakta används det i den politiska marknadsföringen, främst på de politiska ytterkanterna, en ofta påfallande tendens av faktoider – faktapåståenden som aldrig kan beläggas, men som allmänt uppfattas vara sanna. Men ibland hamnar även dessa faktaoider i debattens centrum, då statistik inte alltid är så lätt för alla och envar att förstå sig på och tolka på ett adekvat sätt. Utifrån detta breda perspektiv på den svenska politiken visar författarna på att det är många saker som gemensamt styr alla de förslag som läggs i politiska sammanhang och att de har ett gemensamt – de försöker bygga en bred front i syfte att ombegripa många människor istället för bara några få grupper.

   Det mest betydande i sammanhanget är exempelvis den svenska invandrarpolitiken, där det sedan länge funnits en betydande minoritet av svenskar som varit negativa till svensk invandring och därför vill fragmentisera alla politiska påståenden till att vara anknutna till just invandrarpolitiken. Därför visar författarna att Sverigedemokraterna är starka bland lågutbildade med relativt höga inkomster.

   Men boken beskriver även det svenska folkets åsikter och attityder ur ett statistiskt opinionsperspektiv, vilket ger läsaren flera intressanta förklaringar till den samtid vi lever i nu. Medborgaren lever inte på det sätt som politiker ger sken av, men är det så viktigt i det stora hela, är frågan som författarna ställer sig? Den här boken är både välskriven, informativ som intressant och borde finnas i bokhyllan hos alla som känner sig ha ett samhällsengagemang.

   Författarna förklarar svåra passager på ett illustrativt och rappt sätt vilket gör boken både välskriven som snabbläst. Tabeller och diagram utgör den förklaringsbakgrund till texten och analysen som gör att läsaren också kan dra egna slutsatser och bilda egna infallsvinkar. Trots att boken innehåller politik så är analyserna beskrivna ur både ett vänster- respektive högerperspektiv vilket gör att man kan ha nytta av den oavsett sin egna politiska övertygelse eller samhällssyn.

 

Innerst inne – Vad svenska folket egentligen tycker

Carl Melin & Markus Uvell

Timbro Förlag, 2014

ISBN: 978-91-7566-885-7

204 sidor


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.