Grova rättegångsfel

Av Dick Sundevall 2014-12-28

– Jag inser det osannolika i att det svenska rättssystemet klarar av att rätta sig själv, och därför kommer det här att hamna i Europadomstolen till slut, säger Torgny Jönsson.
En överklagan är inlämnad där Jönsson hävdar att Tingsrätten gjorde sig skyldig till grovt rättegångsfel när de dömde till statens fördel, och att målet därför i första hand ska återförvisas till tingsrätten.

Vi har tidigare rapporterat om det här målet där Torgny Jönsson hävdar att han och hans advokat inte fick tillräckligt med tid för att förbereda sig när Jönsson en gång i tiden dömdes för grovt bedrägeri. Målet och bevisningen är enkel, då det handlar om ren matematik.

Det handlar om vad Europakonventionen i artikel 6 beskriver som en fair trail – en rättvis rättegång. I det ingår att den åtalade ska ha fått tillräckligt med tid för att förbereda sitt försvar. Förutom ett omfattande skriftligt material var det drygt 68 000 inspelade samtal och sms som skulle gås igenom.

Jönsson och hans advokat hävdade att det rent matematiskt skulle ha behövts ytterligare tre månader för att bara lyssna igenom alltihop en enda gång. Därtill framkom det flera år senare att det fanns ytterliga material i fallet som Jönsson och hans advokat inte hade fått ta del av. Det materialet, som därmed utgör ny bevisning, hade krävt ytterligare tre månaders genomgång.

Det här rundande Stockholms tingsrätt genom att i sin dom inte ta upp central skriftlig och muntlig bevisning från försvarets sida, och därmed avslog man samtliga krav.

Grova rättegångsfel

Nu har det här överklagats till Svea hovrätt. Torgny Jönsson hävdar i sin överklagan att målet måste återförvisas till tingsrätten eftersom tingsrätten avvisat samtliga vittnen som Jönsson ville ha hörda i tingsrätten och likaså partsförhör med honom själv. Han hävdar också att vissa delar av domen innebär grova rättegångsfel. Varför vill han då gå vägen via en ny rättegång i tingsrätten?

/wp-content/uploads/content/portratt/a-recalimjustice-en-ny-aktor/TorgnyProfilNy.jpg– För att vi inte accepterar att vi förlorade i denna första instans på det sätt det gick till, säger Torgny Jönsson, bilden till höger.

– Ni har ju oerhört starka motståndare i form av tingsrätten och hovrätten som ursprungligen dömde dig. Likaså i form av Högsta domstolen som då avslog er överklagan. Därtill Ekobrottsmyndigheten och dess åklagare, plus det som tillkommit nu i form av Stockholms tingsrätt. Tror du att det är möjligt att vinna mot alla dessa?

– Det är en motståndarsida där man snabbt sluter leden. Och där finns en kedja av systemlojalister som inte är lätta att knäcka. Men den bevisning vi har gett in är massiv och talar ensidigt till min fördel. Så jag hoppas ju att systemet ska klara av att rätta sig själv. Men jag inser att det är osannolikt att det kommer att ske och jag räknar med att det här är ett ärende som landar i Europadomstolen.

– Vad kan det innebära om du skulle få rätt i Europadomstolen?

– Jag kommer naturligtvis att yrka på samma skadestånd då som jag gör nu i Sverige. Ger Europadomstolen mig rätt så kommer Sverige att tvingas betala det skadeståndet. Och sannolikheten för att det i så fall kommer att leda till att andra mål rivs upp är hur stor som helst.

Justitiekanslerns dubbla stolar

Förutom vad som räknades upp ovan som motståndarsidan, har Justitiekanslern tillkommit. Därmed är det nog ingen överdrift att påstå att Torgny Jönsson har hela det juridiska etablissemanget emot sig i det här målet.

– Ja, det är en mycket tung motståndarsida och det är i princip omöjligt att få rätt i ett sånt här ärende i Sverige, och jag räknar inte med annat än att det här gänget som du räknar upp kommer att hålla varandra bak ryggen hela vägen.

Justitiekanslersämbetet hamnar i sådana här frågor på dubbla stolar, menar Jönsson:

– Först ska dom pröva ärendet utifrån min anmälan på ett objektivt sätt, och sedan helt plötsligt byta stol och blir en företrädare för ena parten, det vill säga staten.

Ingen har i sak förnekat den rena matematik som utgör grunden i bevisningen, hävdar Torgny Jönsson:

– Det är ett glasklart mål. Det säger alla utomstående som har varit inne och tittat på det. När huvudförhandlingen i tingsrätten var avslutad så tänkte jag för mig själv, att nu ska det bli väldigt intressant att se hur och på vilket sätt Stockholms tingsrätt tänker krångla sig ur det här. Jag var övertygad om att dom skulle slå knut på sig själv för att ge staten rätt. Men dom brydde sig inte ens om att behandla kärnfrågorna i det här målet. Som jag ser det så var det hela avklarat redan när jag steg in i rättssalen.

– Man kan ju tycka att någon instans borde sätta ner foten eftersom bevisningen från er sida utgörs av tydlig och klar matematik, och att sannolikheten för att ni får rätt i Europadomstolen är stor. Men du räknar alltså inte med att det inträffar?

– Nej, den eftertänksamheten finns inte. I första hand finns det en lojalitet inom systemet där systemet skyddar sig självt. Vilket ju är beklämmande och utgör en brist i hela det svenska rättssystemet. Det är sånt här som gör att människors tilltro till det svenska rättssystemet urholkas.

 

Tidigare artiklar om målet finns att läsa här:

Ren matematik – hur ska staten ta sig ur det?

En ohederlig dom

 

Nedan biläggs överklagan till Svea hovrätt.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.