Försvunnen revolver väcker frågor. Är det 100% säkert att Palme sköts med en Smith & Wesson revolver?

Av Börje R P Carlsson 2016-06-21

1986 väcktes Sverige ur sin folkhemsslummer när statsminister Olof Palme mördades i Stockholm den 28 februari klockan 23.20. Sverige var en idyll där en statsminister kunde tänkas röra sig nästan som han ville och de hot som fanns var inte överhängande eller ens troliga. Palme kunde trots detta inte röra sig helt fritt eftersom SÄPO insåg att fanns en möjlig hotbild mot honom.

   När Palme mördades befann sig Stockholms polischef Hans Holmér på annan ort. Han inställde sig genast till tjänstgöring och organiserade utredningsarbetet helt efter sitt huvud. Han hade hela riksmordkommissionen tillgänglig och på plats men dessa involverades inte.

   I stället beslutade Holmér att han skulle hålla i spaningarna och till sin hjälp tog han ett antal poliser som knappast hade någon större erfarenhet av kriminalpolisarbete i allmänhet och inte av mordutredningar i synnerhet. Ett fullständigt häpnadsväckande beslut från person som fullständigt saknade kriminalpolisiära grundkunskaper.

   Strax efter mordet gjordes fynd som kunde härledas till Palme-mordet i form av anträffade kulor. Kulorna anträffades långt utanför det avspärrade området. Vid ett mord kan det avspärrade området knappast bli för stort men i många fall blir det för litet. I det här fallet blev det avspärrade området så litet att det blev rena skämtet. Det rymde nätt och jämnt Palmes döda kropp med tillhörande blodfläck. De anträffade kulorna hittades således långt utanför det avspärrade området men inte av polisens tekniker utan av allmänhet.

   Kulorna hade enligt polisens tekniker avlossats från en revolver av fabrikat Smith & Wesson cal .357 magnum. Vid kontroll visade det sig att det fanns förhåll-andevis få vapen av denna typ i Sverige varför Vincent Lange, som höll i den tekniska biten, beordrade att alla polisdistrikt skulle kontrollera varje Smith & Wesson med kaliber .357 magnum.

   I Eskilstuna fick jag och någon mer detta uppdrag. När vi kontrollerade alla aktuella vapenlicenser visade det sig att i Eskilstuna bara fanns ett fåtal vapen med denna kaliber. Jag ifrågasatte antalet och fick då reda på att Rikspolisstyrelsen tills helt nyligen förbjudit polisdistrikten att utfärda licenser med kalibern angivna i tum. Denna skulle anges i millimeter. Vid kontroll visade det sig att det fanns åtskilliga Smith & Wesson med kalibern 9,05 x 33 mm vilket motsvarade kal .357 magnum.

   Jag tillskrev Vincent Lange och frågade om inte hans begäran om kontroll också skulle innefatta de Smith & Wesson som hade kalibern 9,05 x 33. Jag fick ett mycket mästrande svar där jag tillsades att inte ifrågasätta utan utföra den kontroll jag blivit beordrad att göra.

   Eftersom jag förstod att han inte förstått problemet kontrollerades i Eskilstuna alla aktuella vapnen antingen de hade tum- eller millimeterkaliber. Detta visade sig vara bra för några veckor efter vår skriftväxling kom ett klarläggande från Lange att kontrollen ”naturligtvis också omfattade kaliber 9,05 x 33 mm”.

   Vi började vår kontroll hos en vapenhandlare och där stämde bokföring och lagerlistor och vi passade på att fråga om försäljning av ammunition. Här visade det sig att handlaren bara sålt ammunition till personer som kunnat visa vapen-licens för aktuellt vapen.  Inte heller hade han någon ammunitionsköpare som förändrat sina inköpsvanor.

   Vi pratade ytterligare en stund med vapenhandlaren och försökte locka ur denne om han hört några rykten om 357:or på drift. Han hade inte hört något sådant och vi lämnade honom.

   Vi utförde ytterligare några kontroller denna dag och skulle fortsätta med kontrollen dagen efter.

   På morgonen, redan vid 05-tiden, dagen efter anmälde en man som bodde i en villa i utkanten av Eskilstuna att han under natten blivit av med två vapen, båda vapnen av kaliber 357 magnum. Det ena vapnet var en Rüger och det andra vapnet en Smith & Wesson.

   Detta var alltför fantastiskt för att vara sant och vapenägaren togs in för förhör. Han vidhöll sin historia och teknikerna kunde bara konstatera att hans kassa-skåp var uppskuret. Hur osannolik hans historia än tedde sig så kom vi inte längre med förhöret.

   Vi fick in ett tips om en yngling som skjutit i en källare. Vi kontrollerade källaren och hittade skotthål i en dörr. Ynglingen spårades och  hämtades in. Han erkände inbrottet och stöld av vapnen. Han berättade att han kastat det ena vapnet på soptippen men sålt det andra vapnet till sin övervakare. Vi hade svårt att tro på att han skulle ha kastat ett vapen men han vägrade att ändra på dessa uppgifter. Vi kontrollerade därför hans uppgifter om det andra vapnet.

   Vi hämtade in hans övervakare och denne erkände att han köpt en revolver av fabrikat Smith & Wesson av ynglingen. Detta vapen hade han strax efter inköpet sålt till en person vars namn han inte känner till. Hans specifika beskrivning ledde dock polisen till en person som medgav viss befattning med vapnet genom att vara med vid köpet men det var inte han som gjort affär utan han hade bara varit med. Han varken kunde eller ville tala om vem vapenköparen var.

   Tjuven och hans övervakare dömdes för grov stöld, häleri och vapenbrott. Vapnen är nog borta för all framtid men det får nog hållas öppet om detta vapen kan ha använts vid Palmemordet. Det är ju lite udda att vapnet försvann bara några timmar innan det skulle kontrolleras. Vi kunde dessutom visa att vapenägaren förmodligen underrättats om den kommande kontrollen genom en kamrat som samma eftermiddag, strax efter oss, besökt vapenhandlaren.

   Nu många år senare börjar det komma uppgifter om att Palme kanske inte blev skjuten med en Smith & Wesson utan att vapnet kan ha varit en Rüger. Dessa uppgifter stör mig eftersom det alltid sagts att det handlar om en S&W. Om en Rüger kunde ha varit mordvapnet så blir ju ”inbrottet” i Eskilstuna än mer intressant. Den som erkände inbrottet säger att han stal två 357:or, en S&W och en Rüger. S&W:n kan vi följa en bit på vägen medan Rügern kastats.

   Kan någon förklara varför en tjuv som ”skär upp ett vapenskåp” skulle stjäla två vapen varefter han säljer han det ena till sin övervakare och det andra kastar han på soptippen. Hade det då, varit känt att en Rüger kan ha varit Palmevapnet så hade kanske ärendet behandlats annorlunda. Det kanske bara fanns en revolver i kassaskåpet medan det andra vapnet, Rügern, kanske var borta sedan tidigare. Vad som ifrågasattes när vapenägaren förhördes var S&W-vapnet. Rügerns inslag i förhöret fick aldrig den uppmärksamhet som den borde fått. Vapenägaren är borta men den person som förhördes och erkände stölden lever fortfarande och borde kunna svara på frågor om Rügern.

 


  Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.