Äntligen har en polischef svarat på mina öppna brev till rikspolischef, regering och riksdag

Av Börje R P Carlsson 2016-09-01

Det handlar visserligen inte om någon av de högsta cheferna men det är gott nog att få svar från någon av de närmast berörda. Han är väldigt kritisk, vilket han har full rätt att vara, men han borde nog försöka förstå att något är allvarligt fel eftersom den nya polisorganisationen tycks vara en myndighet på väg utför.

   Jag skriver i ett av breven attPolisens anseende har aldrig varit lägre än vad det är just nu och inte heller förmågan att klara upp brott och att bistå allmänheten har varit lägre. Polisens förtroende minskar just nu i snabbare takt än vad världens regnskogar minskar”.

   Polischefen: Först och främst ökar förtroendet för Polisen. Det har inte varit så högt på 20 år som det är nu! Polisen är den samhällsfunktion som medborgarna har störst förtroende för. Allt enligt en undersökning av Göteborgs universitet som publicerades nu i våras.

   Hur denna undersökning gått till vet jag inte men jag undrar om det gjorts åtskillnad på poliser och myndighet? Här har i alla fall polischefen helt missat att det finns en skillnad i förtroende mellan poliser på marknivå och polismyndigheten.

   Av alla myndigheter och statliga verk i Sverige är det bara ett fåtal som har lägre förtroende än polismyndigheten. Två av dessa är Dan Eliassons tidigare arbetsplatser Försäkringskassan och Migrationsverket. I denna undersökning sluttar kurvan för polismyndigheten brant utför och låg vid mätningen på 30% (mätningen dessförinnan 37%). Däremot är förtroendet oftast hyggligt högt för poliserna.

   Jag skriver vidare att ett av omorganisationens syften var att polisen skulle decentraliseras och komma närmare medborgarna. Denna decentralisering har varit så lyckad att ytterligare en decentralisering kommer att medföra att det bara finns poliser i Stockholm, Göteborg och Malmö (obs ironi men en ganska logisk slutsats om det hittillsvarande resultatet får vara facit). Under de sista 50 åren har antalet polisstationer minskat med 90%.

   Polischefen: Polisreformen kommer att frigöra uppemot 50 % av landets poliser för tjänst i lokalpolisområdena. Pga den svåra samordningen och att införandet inte fick de två miljarder extra som hade behövts, är resan onödigt jobbig, men vi är på god väg.
Polisreformen har skapat ytor mot medborgarna som traditionell polis aldrig varit i närheten av. Medborgarmöten, medborgarlöften, kommunpoliser, mm. Det börjar vi också se resultat av.
Bemannade polisstationer har aldrig förebyggt eller bidragit till att klara upp några brott. Polisstationer har aldrig heller varit trygghetsskapande. Polisstationer har mest varit viktiga för poliser och politiker. Polisens nationella kontaktenhet genomförde två stora undersökningar 2015 ang vad allmänheten menar med god tillgänglighet och det är helt andra saker än polisstationer man vill ha.

   Här blir jag nyfiken på ”Polisreformen kommer att frigöra uppemot 50 % av landets poliser för tjänst i lokalpolisområdena”. Frigöra 50% från vadå? Var tjänstgör och vad gör dessa poliser idag? Så sent som den 30 augusti i år berättade Carin Götblad att polisen nyligen anställt 700 personer till administration för att snabbutbilda dessa till att beta av polisiära jobb. Detta för att avhjälpa polisbristen och här skriver du om 50% som kan frigöras.

   Kan det vara därför alltfler kommunpolitiker skriver öppna brev till regering och riksdag och klagar på frånvaron av polis men också börjar fundera på införandet av en kommunal polis? Vidare börjar allt fler orter genomskåda att samverkansavtal och medborgarlöften inte är värda pappret det skrivits på.

   När någon i beslutsfähig ställning hävdar att en lokal och närvarande polis kan kompenseras med medborgarlöften, medborgardialoger och samverkansavtal så påstår jag att denne inte vet vad han talar om. Han har uppenbart inte en aning om att polisarbete kräver närhet till medborgaren.

   I skånska Höganäs blev en näringsidkare uppmanad, att efter inbrott i en butik, själv göra en teknisk undersökning trots att butiken bara ligger 250 meter från polisstation. Är det detta han menar med ”Polisreformen har skapat ytor mot medborgarna som traditionell polis aldrig varit i närheten av”.

   Polisens två stora undersökningar ger jag inte ett vitten för. Jag har under årens lopp lärt mig att med rätt frågor kan jag få de svar jag vill. Redan innan frågan ställts kan jag bestämma svaret och det vet varenda polis i allmänhet och polischefer i synnerhet.

   Jag dristade mig också att ha synpunkter på en telefonväxel, den i Malmö, som ska betjäna bland annat Sörmland. Sedan denna växel kom till har jag inte någon enda gång lyckats ringa och bli framkopplad till polisen på kortare tid än åtta minuter, däremot på betydligt längre tid där det ibland inte ens stannat vid en halvtimma. Det är inte tillständigt att medborgarna inte ska kunna nå polisen på kortare tid.

   Polischefen: Sedan pratar Börje om telefonväxlarna och då särskilt växeln i Malmö. Jag är chef för växeln i Malmö och känner inte alls igen mig. Vi blev nationella 2013 då växeln blev nationell. Tidigare fanns 13 växlar och det enda de hade gemensamt var att man gjorde inte likadant någonstans. Hela 2015 hade växeln i Malmö fantastiskt bra servicenivåer. 2016 kom de ”tillfälliga” gränskontrollerna tillsammans med passproblematiken att försämra servicen radikalt under våren. Men det har inget med Polisreformen att göra. Tvärtom hade den tidigare växelhanteringen haft betydligt svårare att hantera det här.

   Här tror tydligen polischefen att mina och medborgarnas svårigheter att komma i kontakt med polisen beror på dåligt eller bristande tålamod. Jag tror ärligt talat att polischefen inte har en aning om hur besvärligt det är och har varit att ringa till polisen och jag tror inte att han vid något tillfälle behövt ringa via växeln. Om han är intresserad borde han kontakta de lokala tidningarnas insändare. Här kan han få uppleva hur medborgarna blir alltmer frustrerade och uppgivna men det kanske inte ligger inom hans intressesfär. Slår man dövörat till är det mesta bra.

   Nu har vi dock hamnat i en situation där de lokala växlarna håller på att spela ut sin roll varefter de lokala polisstationerna försvinner.

   Polischefen: Jag är förbannat trött på Börje Carlsson. Förstår inte varför han ser det som sin mission att skjuta den för medborgarna största och bästa polisreformen i sank. Dessutom svarar han inte på inlägg!

   Han tycks inte förstå att jag har en helt annan uppfattning om omorganisationen. Jag har arbetat inom polisen i 46 år och vill definitivt inte se detta som 46 bortkastade år. Därför är jag mån om en fortsatt polisverksamhet som fungerar till medborgarnas fromma.

   Trots allt är jag tacksam för att någon polischef ger sig till känna och skapar lite liv i det skrivna ordet.

 

   Om ni är intresserade av mina försök ”att sabotera den bästa polisreform som genomförts” (enligt polischefen) går mina öppna brev att läsa i magasinet Para§raf med åtföljande kommentarer, via nedanstående länkar.

Öppet brev till rikspolischef Dan Eliasson

Öppet brev till regering och riksdag

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.