Åklagare polisanmäld i stort ekomål

Av Dick Sundevall 2017-01-13

På måndag börjar hovrättsförhandlingarna i ett omfattande mål mot flera åtalade som påstås ha lurat småföretagare. Enligt åklagaren handlar det om sammantaget flera miljoner i form av många småsummor. Men nu har en av de åtalade polisanmält kammaråklagare Magnus Pettersson för tjänstefel i samband med utredningen. En annan åtalad har JO-anmält att hans beslagtagna dator har försvunnit hos polisen.

   Den åtalade hävdar att tjänstefelet utgörs av de direktiv som åklagaren har gett poliser som ska kontakta och höra de personer som möjligen ska kunna utgöra målsägare i fallet. Han skriver i sin polisanmälan:

I samband med huvudförhandling vid Malmö tingsrätt, samt vid samtal med de hörda personerna, har i efterhand konstaterats att de i samband med att de blivit kontaktade av de förhörsledare som kammaråklagare Magnus Pettersson instruerat har lämnat information som enligt undertecknad strider mot objektivitetsprincipen och den oskuldspresumtion som kammaråklagare Magnus Pettersson har haft att förhålla sig till.

De hörda målsägarna har inför förhör informerats om att de var lurade och bedragna samt i en del fall att bedragarna var frihetsberövade vid förhörstillfället.

Vidare har målsägarna inför förhör förespeglats av förhörsledaren att deras enda möjlighet att återfå gjorda betalningar har varit genom att ansluta sig till åklagarens talan.

Nu nämnda förhör ägde rum under våren 2014.

Kammaråklagare Magnus Pettersson har uppsåtligen alternativt av oaktsamhet eller försumlighet åsidosatt vad som vid myndighetsutövning gällde för uppgiften genom att;

Inför förhör i Malmöpolisens ärende 1200-K87414-13 lämnat direktiv till förhörsledare om att i strid med objektivitetsprincipen och oskuldspresumtionen låta tala om för målsägarna att de blivit lurade med förespegling om att de erbjöds ekonomiska fördelar genom att bistå åklagarens talan.

I första hand görs gällande att begagnandet av uppgifter som styrker att kammaråklagare Magnus Pettersson i ett tidigt skede av förundersökning tagit ställning i skuldfrågan skett medvetet från kammaråklagare Magnus Petterssons sida i syfte att framkalla uttalanden i viss riktning till stöd för kammaråklagare Magnus Petterssons uppfattning i skuldfrågan.

I andra hand görs gällande att begagnandet av uppgifter som styrker att kammaråklagare Magnus Pettersson i ett tidigt skede av förundersökning tagit ställning i skuldfrågan förorsakats av endera oaktsamhet eller försumlighet från de kammaråklagare Magnus Petterssons sida.

Användandet av har uppgifter som styrker att kammaråklagare Magnus Pettersson i ett tidigt skede av förundersökning tagit ställning i skuldfrågan skett ensidigt till undertecknads nackdel och utgjort ett led i den likgiltighet alternativt det bristande förhållningssätt till objektivitetsplikten kammaråklagare Magnus Pettersson uppvisat under förundersökning i Malmöpolisens ärende 1200-K87414-13.

Förfarandet har medfört avsevärd skada för undertecknad.

Blivit påverkade

Inför de kommande förhandlingarna på måndag i Hovrätten över Skåne och Blekinge, säger den åtalades advokat, Karl Henrik Östberg:

­– Jag delar uppfattningen att dom har haft en uppsökande verksamhet och framfört till målsägarna att dom blivit utsatta för bedrägeri. Och då har det varit målsägare som inte själva har gjort någon polisanmälan.

   Karl Henrik Östberg menar att det här naturligtvis har påverkat en del av dessa personer, som därmed trott att de blivit utsatta för ett bedrägeri, trots att dom inte hade uppfattat det så innan man hörde av sig från polisens sida.

– Utifrån det kan jag hålla med om att det innebär brister i objektiviteten, från åklagarsidan. Och åklagare har objektivitetsprinciper att hålla sig till. Annars blir det inte rättssäkert.

   På det här sättet har åklagarsidan lyckats samla ihop 1200 målsägare.

– Det är unikt, säger Karl Henrik Östberg. I det här målet är det mycket som är unikt. Vi får se hur hovrätten ser på det här.

Ingen har drabbats hårt

   I tingsrätten dömdes Östbergs klient till 3,5 års fängelse. Men i avvaktan på hovrättens dom är han försatt på fri fot, efter att ha varit häktad i nio månader.

– Och han har ordnat upp sitt liv. Har en fast anställning och betalar av sina skadestånd, berättar Östberg. Men inför hovrätten har åklagaren yrkat på fem års fängelse. Det har blivit någon slags demonisering av den här typen av ärenden. Om man jämför med vad det blir för våldsbrott av olika slag, så blir det väldigt långa påföljder.

   Östberg understryker att det är små summor för var och en som eventuellt förlorat några pengar. Därtill betalat från deras företag med oskattade pengar. Och innan polisen började ringa runt hade bara ett fåtal av de som nu står som målsägare gjort en polisanmälan.

– Det är ju verkligen ingen som gått i konkurs och än mindre fått gått från hus och hem, säger Östberg.

Datorn försvann hos polisen

   En annan advokat i det här målet är Douglas Norking, vars klient har varit utsatt för något milt uttryckt anmärkningsvärt. Polisen beslagtog den åtalades dator och med tiden kom det fram att polisen hade speglat datorn. Alltså kopierat över allt innehåll till en separat hårddisk.

– Men min huvudman kunde i den speglingen inte hitta det material vi sökte, och som han hävdar talar för hans sak, säger Norking. Och han har en klar minnesbild av att det ska ha funnits i datorn. Jag kunde inte heller hitta det han efterfrågat.

   Därmed begärde man ut datorn för att i den eftersöka vad som var viktigt för den åtalade att få fram.

– Och vi fick okey till att få ut datorn. Men sedan fick vi besked om att datorn var försvunnen.

– Det där låter ju väldigt allvarligt.

– Ja, men jag kan bara återge vad min klient framfört till mig. Att det ska finnas material som talar för hans sak i datorn men som vi inte kunnat finna i den spegling som gjorts av polisen och att vi därför bad att få ut datorn.

   Det har nu gjorts en JO-anmälan om det här och även ingivits ett ersättningsyrkande:

– Det är klart att en dator har ju ett värde men det var innehållet som var intressant för oss, säger Douglas Norking.

Inte rättssäkert

   De här två advokaterna har var för sig reagerat på underligheter i det här målet. Men då det är partsinlagor kontaktade vi en tredje advokat, Jesper Montan, som även han har en klient i det här målet för att höra hur han ser på det hela:

– Det är ju saker i den här utredningen som inte är så bra, säger Montan. Många av de här förhören med eventuella målsägare har hållits av civilutredare. Alltså inte riktiga poliser. Det är personer som inte har någon större erfarenhet av att hålla förhör och som har fått en frågelista från åklagaren. Mycket tyder på att de fått uppfattningen att förhören ska styras i en bestämd riktning. Och då ska man komma ihåg, att de flesta som kontaktats alltså inte har gjort någon polisanmälan.

   Montan menar att utredningen är rörig och konturlös:

– Inte minst för att en del material är överskottsmaterial från andra utredningar. Och det har varit långa frihetsberövanden som inneburit att de misstänkta inte haft möjlighet att säkra bevisning i form av datorer och liknande, eftersom tiden gick ut för det. Vilket ur rättssäkerhetssynpunkt inte är bra.

   Jesper Montan konstaterar att det är tekniska frågor som komplicerar målet. Man har sålt en tjänst på nätet, och har det varit något som har haft ett värde?

– Så här långt efteråt är det svårt att avgöra. Dessutom förstördes en del av målsägarnas inspelningar så att det i tingsrätten måste hållas nya förhör med dom. Och dom lär ju inte komma ihåg mer nu än vad dom gjorde då.

 


   Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst privata tankar och funderingar.

I närmare 40 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och flera tusen artiklar genom åren.

Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.