Debatt

Debatten om kriminaliteten är alltför ensidig

Publicerad 2019-12-11

Advokat Michael Pålsson och polisen Maria Zander som är förundersökningsledare och gruppchef, klargör varför de anser att debatten om kriminaliteten är alltför ensidig och att den behöver nyanseras.

   Det är knappast något vågat påstående att kriminaliteten i allmänhet och gängkriminaliteten i synnerhet är i fokus hos både våra politiker, men också hos allmänheten, liksom på sociala medier och bland traditionella media.

   Det går knappast en dag utan att vi antingen får läsa om något illdåd och att en eller fler politiker gör bombastiska utspel på twitter eller i traditionella media med krav på hårdare straff, mer resurser och befogenheter åt polisen, göra ordningsvakter till något slags ställföreträdande hybridpoliser med mera.

   Tonläget och tempot i de olika förslagen har skruvats upp så till den milda grad att det även hos oss med juridiken som verktyg i våra respektive yrken, ibland kan ha svårt att hänga med.

   Om någon som likt vår statsminister gjorde för ett par veckor sedan, dristar sig till att peka på att också andra faktorer än invandring kan ha betydelse, blir vederbörande oftast hånad och ansedd som verklighetsfrämmande i alla slags media.

   Debattklimatet är så upphetsat att vare sig politiker eller andra proffstyckare synes ägna ens minimalt med reflektion åt kriminalitetens grundorsaker.

   Vi menar att det nu är dags tona ned debattklimatet och istället ordentligt utreda de förslag som ligger, så att det inte efteråt visar sig att de hårdare tagen blir kontraproduktiva.

   Vi har rimligen alla samma mål, nämligen att minska utanförskap och kriminalitet. Det är utmärkt att polisen nu äntligen får mer resurser efter att under många år, och med regeringar av olika politisk färg, ha eftersatts. Det är bra att utreda hur vi möjligen ska kunna öka statusen för ordningsvakter för att med hjälp av fler ordningsvakter upprätthålla ordningen i samhället.

   Det är för all del i sin ordning att ordentligt och grundligt utreda frågor om hårdare straff, minskad straffrabatt, utvisning, frågor om anonyma vittnen, kronvittnen etc. under förutsättning att våra politiker lyssnar på experterna och inte blint kör över lagrådet, kriminologer, poliser, domstolar, advokater, psykologer, socionomer med flera bara för att opinionsvindarna för närvarande blåser hårt.

   En förutsättning för att genomföra ens något av de förslagna åtgärderna är dessutom att rättsstaten kan upprätthållas. Rätten till en rättvis rättegång är fundamental i ett demokratiskt och öppet samhälle.

   Vi menar också att debatten måste breddas väsentligt. Det finns idag familjer där föräldrarna inte har råd att låta barnen idrotta. Det finns barn som aldrig sett sina föräldrar gå till jobbet. Det finns stökiga barn i vanliga klasser som kanske mått bra av att behandlas annorlunda.

   Skolan har en viktig roll och skulle kunna göra mycket med utökade insatser. Detta för att kunna se vilka unga som behöver hjälp, styrning och ramar i sina liv. Skolan ser mycket och får ofta en bra bild om hur livet ser ut kring barnet.

   Gängbildning och utanförskap börjar i skolan. Det behövs både professionella och goda förebilder. Allt ifrån kuratorer och trygghetsteam. Oavsett vilken politisk inriktning man tillhör, borde det nämligen vara ganska tydligt att skolorna saknar resurser att ta hand om unga människor med problematiska omständigheter.

   Kan vi kanske göra något annat än att sänka straffmyndighetsåldern i ett tidigare skede för att stoppa rekryteringen till den kriminella världen?

   Och vad gör vi med människan som suttit av sin tid i fängelse och sedan kommer ut? Det tragiska med dessa människor är att när de väl kommer ut är det i praktiken nästan omöjligt för dem att skaffa arbete, vilket givetvis får förödande effekter både för den enskilde och för samhället. Det vore därför intressant att se utredningar om vissa brott kanske till och med skulle minska med kortare straff och mer rehabiliterande åtgärder.

   När alla i en klunga springer åt ett håll kan det vara bra att ibland springa åt sidan och ställa sig bredvid för att se om vi springer i rätt riktning. Vi önskar att lite fler politiker och opinionsbildare borde våga ta det steget och tänka utanför den nuvarande åsiktskorridoren. Alla goda krafter vill sannolikt åstadkomma samma sak, nämligen ett öppet samhälle som är tryggt för sina medborgare och där rättsstatens fundament står stadigt.

 

Michael Pålsson          Maria Zander
Advokat                         Förundersökningsledare/Gruppchef

 

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribenternas.

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.