Debatt

Fler fängelser eller mindre behov av fängelser?

Debatten om kriminalvård, brott och straff är i fokus sedan länge. Inom politiken ropas det efter hårdare straff och fler fängelser. En del vill sänka straffåldern och sätta barn i fängelse. Retoriken verkar utgå ifrån att det primära är bestraffning, inte återanpassning. En retorik som var vanlig på 1700- och 1800-talets början. Det är alltså inget nytt som presenteras av de mest konservativa bakåtsträvarna i vårt vackra land, oavsett ideologisk hemvist.

Banditer frodas likväl i invandrarkretsar som bland de genuint svenska

Sveriges politiker går från klarhet till klarhet och inget tycks för dem vara heligt eller värt att respekteras. Nu har de sedan en tid tillbaka hittat lösningen på den grova kriminaliteten. Den ska man komma tillrätta med genom att skärpa straffen nästan in absurdum. Väl beprövad vetenskap har sedan länge konstaterat att straffets längd inte har någon avgörande inverkan på brottsligheten. I synnerhet inte om banditerna inte blir lagförda eller om brotten inte ens klaras upp.