DEBATT

Öppet brev till Anders Ygeman och Dan Eliasson

Av Börje R P Carlsson 2017-03-31

Jag såg dig, Anders Ygeman, bli intervjuad på Rapport häromkvällen och blir djupt bekymrad över att du tydligt köpt alla lätta förklaringar på polisens nedåtgående resultat. Läget i Sverige är akut och hur beslutsfattarna kan sitta och bara prata en massa strunt medan ort efter ort, kvarter efter kvarter och bostadsområde efter bostadsområde överges är för mig fullständigt otroligt.

   Anders Ygeman, du sällar dig till alla andra som utan eftertanke hävdar att det måste bli fler poliser. Just nu finns politiska bud från ett par tusen poliser upp till 7 500 poliser. Allt det där är nog bra men det är att gå över ån efter vatten.

   Läget i Sverige är akut och hur beslutsfattarna kan sitta och bara prata en massa strunt medan ort efter ort, kvarter efter kvarter och bostadsområde efter bostadsområde överges är för mig fullständigt otroligt.

   På åtta år har uppklarning av dödligt våld halverats och som skäl anger Du att bland annat mordoffer inte är intresserade av att ha kontakt med polisen. (Jag hoppas detta var en felsägning och inte ett realistiskt menat skäl.) Du hävdade också att personuppklarningen har sjunkit med 13% beroende på gränskontroller, polisens omorganisation och flyktingmottagandet.

   Att Sverige behöver fler poliser kan nog vara riktigt men svensk polis behöver ett bättre utnyttjande. Gränskontrollerna infördes hösten 2016 och borde inte ha påverkat polisens statistiska resultat mer än marginellt och samma sak med flyktingmottagandet, dess påverkan torde heller inte vara mer än marginellt.

   Omorganisationen däremot har sugit mycket kraft ur den polisiära verksamheten men inte ens nu, efter dryga två år, när alla chefstillsättningar är klara kommer verksamheten att vända, även om Dan Eliasson hävdar att så har skett för årets två första månader.

   Dan Eliasson hävdar att polisens resultat ökat med 1,3% under jan-feb. Detta är en sanning med modifikation. Läser man polisens statistik så har det redovisats flera hundra färre brottbalksbrott (noga räknat 349 ärenden färre) under årets två första månader.

   Däremot har skadegörelser, narkotikaförseelser och trafikbrott ökat med dryga 2200 redovisade brott. Jag menar att det varken är riktigt eller etiskt att hävda att polisens utredningsresultat vänt genom att ta fram statistik på brott som inte kräver någon utredning. Om detta är en framkomlig väg för att förbättra polisens statistik så är det den enklaste sak i världen att förbättra siffrorna genom att beordra alla poliser att rapportera felbeteenden och misstag i trafiken.

   Ett av Dan Eliassons medel för att förbättra polisens resultat är att försöka organisera lokalpolismrådena så 50% av poliserna skall verka i dessa områden. Idag är således mindre än hälften av poliserna i tjänst där de mest behövs.

   De flesta brott är lokala och utförda av lokala förmågor och mindre än hälften av Sveriges poliser arbetar mot kanske 95% av brottsligheten. Andra dryga halvan av Sveriges poliser, frånsett en mindre del som arbetar med grov brottslighet, ska syssla med en administration som blir alltmer omfattande och tar allt större kraft från polisverksamheten.

   Kan inte Dan Eliasson och Anders Ygeman se hur den nya organisationens administration har drabbats av elefantiasis?

   Vill ni verkligen förändra och förbättra polisens resultat? Det behövs egentligen inga stora åtgärder men redan med befintlig personal kan stora förändringar genomföras.

   Några små tips: Kontrollera hur poliserna används och till vad. Lusläs organisationen för den regionala kadern som består av drygt hälften av alla poliser. Hur många poliser används till renodlade polistjänster?

   Här finns stora personella resurser att föra över till lokalpolisområdena. Målet kan gott vara att 75-80% av poliserna skall arbeta i lokalpolisområdena.

   Ta de pengar som ni äskat och använd pengarna till ordentliga lönehöjningar, så avhoppade färdigutbildade och kompetenta poliser återvänder. Hela lönesatsningen skall ligga på de obefordrade poliserna. Men se framförallt till att poliser får vara poliser.

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.