Debatt
Torgny Jönsson

Populisters nedmonterade rättssäkerhet löser inte problemen

Av Torgny Jönsson 2018-12-27

Hot mot vittnen och andra typer av övergrepp i rättssak ska bemötas med skärpa. Det är brott som ska utredas och lagföras. Lösningen är inte att låta populister leda rättsutvecklingen och avveckla grundläggande rättssäkerhetsgarantier. En stark rättsstat värnar medborgarnas rätt till rättvisa rättegångar där åklagare och försvar ges samma möjligheter i en offentlig process. En stark rättsstat medger inte anonyma vittnen eller kronvittnen där väsentlig bevisning undanhålls ena parten.

   De problem som Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson, Adam Marttinen, pekar på i sin debattartikel i Aftonbladet den 23 december 2018 är allvarliga och systemhotande.

   Det är självklart så att vittnen måste kunna avge sina berättelser vid svenska domstolar utan risk att drabbas av repressalier. Men de lösningar som föreslås saknar helt stöd i lag och bryter mot internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa.

   Enligt artikel 6 i Europakonventionen har den misstänkte och dennes försvarare en oinskränkt rätt att förhöra vittnen som åberopas mot honom.

   Vid ett sådant förhör ska försvaret ges möjlighet att ställa adekvata frågor och naturligtvis ha möjlighet att utreda vittnets eventuella bevekelsegrunder och inblandning i den åtalade gärningen. Något som inte skulle medges vid anonyma vittnesmål och som skulle medföra ett än större otillbörligt processuellt övertag för åklagaren än det redan existerande.

   Även kronvittnessystemet medför allvarliga konsekvenser. Kronvittne är en misstänkt som själv står inför åtal med möjlighet att förhandla till sig ett lägre eget straff genom att ange andra. Därmed ges den som sitter på information om övriga åtalade chans till ett sänkt straff.

   Kritiker menar att kronvittnessystemet tunnar ut bevisvärdet när en misstänkt anger en annan misstänkt i syfte att få sin egen påföljd reducerad. Av naturliga skäl blir det är svårt att veta om vittnesmålet verkligen är sanningsenligt.

   Här drar populismen i en riktning som saknar förankring i lag, där man anmärkningsvärt nog fått med sig justitieminister Morgan Johansson på tåget. Alltmedan juridik och rättssäkerhet glömts kvar på perrongen.

   Det är insiktslöst att tro att den allvarliga utvecklingen kan vändas genom utradering av mänskliga fri- och rättigheter. Som förslag om anonyma vittnen eller kronvittnen.

   Det är därutöver en farlig stig att beträda då ett första steg ofelbart tas i ett sluttande plan och mot en utveckling som är svår att stoppa. Så nedmonteras ett rättssamhälle där medborgare slutligen lever i en polisstat med alltmer inkvisitoriska och summariska rättegångar.

   Precis som Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tidigare framhållit är kronvittnen illa, medan anonyma vittnen vore en katastrof med stora rättssäkerhetsförluster.

   Falska vittnesmål varvade med anonyma anklagelser, och det är dessvärre endast Annie Lööf som kan förhindra en sådan utveckling. Ett centerpartistiskt nej är i dagsläget det enda som förhindrar Sverige från att landa i ett diktatoriskt rättssystem.

   Det är naturligtvis så att de problem som man i första hand avser att lösa är våldsvågen kopplad till utsatta områden. Något man knappast kan lyckas med genom att skapa ett rättssystem som upplevs som mindre demokratiskt och därmed mindre trovärdigt av gemene man.

   En del av sanningen bakom rättsväsendets misslyckade uppklarningsprocent måste anses bero på allmänhetens redan idag låga förtroende för åklagare och polis.

   När någon som utsatts för brott väljer att inte anmäla eller ett vittne vägrar att vittna så är det ett misslyckande som måste läggas polis och åklagare till last. Samtidigt ett illavarslande tecken på att allmänhetens tilltro till rättsväsendet är försvinnande lågt. Därför är förslag som leder till ytterligare försämrat förtroende endast av ondo.

   Bakom populisternas idé om att lösa den tilltagande brottsligheten i utsatta områden står tanken om ett quickfix som förpassar rättssäkerhet och rättvisa rättegångar till historien.  Vi förleds att tro att lagändringarna särskilt tar sikte på de områden där majoriteten av våldsamheter äger rum.

   Precis som vid införande av lag om hemlig rumsavlyssning (buggning) talar populister om ett strikt begränsat användande av anonyma vittnen och kronvittnen. Då måste lyftas fram att aldrig tidigare har buggning använts i samma omfattning som idag.

   Det finns ingenting som förhindrar en liknande utveckling om anonyma vittnen och/eller kronvittnen tillåts. Det är mera sannolikt att det kommer att förekomma i var och varannan rättegång. Låt inte populism styra rättsutvecklingen.

 

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 

Debattartikeln i Aftonbladet finns att ta del av här.

 


   Torgny Jönsson har i medierna kallats ”Maffians bankir”. Han har tidigare avtjänat två längre fängelsestraff och frigavs i slutet av oktober i år efter att ha suttit häktad 19 månader på säkerhetsavdelning med restriktioner.
Under de senaste tio åren har ett stort antal av hans artiklar rörande rättssäkerhet och kriminalvård publicerats på DN, Aftonbladet, Dagens Juridik, SVT och Paragrafs debattsidor.
Han har även beviljats prövningstillstånd och vunnit mål i Högsta domstolen. Sedan frigivningen använder han Facebook som en plattform för sin syn på rättssäkerhet och på de pågående processer där han är både målsägande och misstänkt.
Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.