Debatt

Uppfylls statens skyldighet att vara objektiv?

Publicerad 2024-01-17

Stat och kommun (“det allmänna”) är i grundlag ålagd att alltid iakttaga objektivitet (“opartiskhet”), vilket framgår av portalstadgandet i regeringsformen 1 kap. 9 § (offentlig förvaltning har skyldighet att ”iakttaga saklighet och opartiskhet”) samt även i förvaltningslagen (FL 5 § “I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk”).

Objektivitets­principen, vilken även kan beskrivas som en plikt för det allmänna, står i nära samkla...

Börja prenumerera för att läsa detta innehåll.

Starta din prenumeration här

Eller logga in på ditt konto nedan:

 

 


   Thorulf Arwidson, är civilekonom, har tidigare varit advokat under 36 år. Han har varit försvarare i lika många år.
Thorulf Arwidson har givit ut böckerna ”Att vinna eller förlora i tvistemål” och ”Arbetstagares rätt till ersättning för uppfinningar”.
Den senare är en vitbok över en tvist mot televerket och Justitiekanslern som pågick i 27 år och resulterade i den högsta ersättning som någonsin betalats.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.