Knutby del 7: Åsa Waldaus hemliga självprofetia

Publicerad 2012-05-21

Åsa Waldau har lanserat en berättelse om sig själv som ska hemlighållas för utomstående. Hon påstår att Gud själv är med på hemlighetsmakeriet och kommer att skicka en mordängel – Helige ande – mot personer som avslöjar något om saken. Då man i församlingen ansåg att profetian var så viktig gjordes det backup på den. Och därmed kan vi här redogöra för vad den innehåller.

Av Rigmor Robèrt

files/content/knutbybilagan/Asa_vanster-liggande 2.png

Knutbysektens ledare Åsa Waldau

Historien om hur Åsa Waldau blev drottning Tirsa tar sin början för tretton år sedan.

Kvällen den 29 mars 1999 bad Åsa Waldau Helge Fossmo följa med till Knutbygården. Hon hade utnämnt honom till pastor, och kallade honom sin högra hand. Nu fick han tillsägelse att läsa högt ur Bibeln och bevittna hur Åsa Waldau trädde en guldring med diamanter på sitt finger.

Den var beställd från Guldfynd i Gränby köpcentrum med en inskription: Jesaja 62. På det bibelstället läser man att ”folken skola se din rätt och alla konungar din härlighet; och du skall få ett nytt namn, som HERRENS mun skall bestämma”. Det står också: ”såsom en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig”.

Efter ritualen i Knutbygården ville Åsa Waldau högtidligen gå ensam. När hon och Helge Fossmo återsågs fick han veta att Gud under promenaden gett henne ett nytt namn, ”drottning Tirsa”. Och på den vägen är det.

Medlemmarna blev rädda

files/content/knutbybilagan/Helene.jpegDen hösten krävde Åsa Waldau än mer samvaro med Helge Fossmo. Hans fru Heléne, här till höger, protesterade mot att maken inte hade tid för sin familj.

Strax före jul det året dog Heléne Fossmo på våldsamt sätt i sitt hem. Hon var förgiftad och hade en svår skallskada. Åsa Waldau förklarade att Heléne kommit till paradiset och hade det bra. Hennes död var inget som medlemmarna fick sörja. Medlemmarna blev rädda – rädda att stöta sig med Åsa Waldau.

Några månader efter Heléne Fossmos död tyckte Patrik Waldau att han hörde Gud säga att Åsa Waldau också skulle dö. Det var en dag i mars och Patrik Waldau befann sig på jobbet i sin lastbil eller grävskopa. Åsa Waldau protesterade men de andra pastorerna menade att Patrik Waldau verkligen hade fått ett ”tilltal” av Gud.

Jesus styrde fingrarna

När Åsa Waldau våren 2000 försökte acceptera att hennes närstående ville att hon skulle dö började hon skriva en profetia om sig själv på sin dator. Det blev korta texter då och då under några veckor. Hon menade i sin tur att detta var ett skrivet ”tilltal” av Jesus. Det var Jesus, som styrde hennes fingrar över tangenterna.

Åsa Waldau, kallad ”Tirsa”, sägs i texterna vara gränslöst stor och gudomlig. Jesus i himlen påstås älska och åtrå just henne. Hon ska ligga stilla, säger ”Jesus”, för som en plastikkirurg, håller ”Jesus” på att operera om ”Tirsa” till sin like.

Profetian om Tirsas förvandling blev nästa steg i Åsa Waldaus hemliga självberättelse. Gapet vidgades mellan omvärldens och de invigdas syn på Åsa Waldau.

Om striden

Några exempel på teman i Tirsaprofetian.

Om striden: I Knutby predikades att jorden skulle gå under när Åsa Waldau gifter sig med Jesus.

Man vet från krig och katastrofer att när döden hotar kan unga människor få kaotiska känslor som ändrar deras moral, sexutlevelser och syn på våld. En del medlemmar i Knutby har väntat sig höra änglars basuner och mullret av detonerande atombomber vilken dag som helst. De har trott att Gud informerar Åsa Waldau om vad som komma skall. De har eldat varandra med militanta slagord: ”Operation Roslagen!” ”Nu tar vi skolan!” ”Knutby ska bli ett befriat område!” Den lilla församlingen ville besegra sina grannar och landsmän.

Religionssociologins definition av en sluten sekt är att ledningen anser sig ha enda vägen till frälsning och att gruppen har ett spänt eller motsatt förhållande till omvärlden. Knutby Filadelfia utvecklade allt mer av ett sådant vi-och-dom-perspektiv. ”Striden är hård och Satan är vred men utgången är klar.”, skriver Åsa Waldau 25 mars. Och 30 mars tycker hon sig motta följande budskap:

Satans rike darrar. Därför kan du [Åsa Waldau] också förstå hur viktig du är; du är sannerligen mitt i centrum av min [Jesus] plan för världens slutskede.

Om sex

Religionernas mystiker har skrivit mycket om erotisk förening med Gud. Skillnaden mellan dem och Åsa Waldau är att i Knutby ska en sådan sammansmältning med ”Jesus” enbart gälla för Åsa Waldau.
files/content/knutbybilagan/Asaute.png”Du och jag, Tirsa! Jag älskar dig, min brud, min hustru, min förbundne”, säger ”Jesus” i slutet av profetian. Den 27 mars hör Åsa Waldau ”sin man” säga:

Jag längtar efter att få röra vid dig och tillfredsställa din lust, det är min tillfredställelse att se dig njuta. Jag vill älska med dig och ge dig all den kärlek som du är värd. Jag vill smeka dig ömt inifrån och ut, som bara jag kan! Jag njuter när jag ser på dig, allt hos dig ger mig lust och njutning. Det är i sanning en härlighetsutgjutelse. Jag älskar allt hos dig.

Nästa dag fortsätter ”Jesus”:

Din kropp är så skön, jag älskar när du rör dig inför mig. Varje steg du tar ser jag med beundran.

Om tjänstefolket

Församlingens inre krets ska vara Åsa Waldaus ”tjänare” och ta hand om allt praktiskt som städning, matlagning, tvätt, barnpassning. De beskyddar henne också med ”andlig krigföring”. Församlingen liknar ett upplevelsecentrum. Medlemmarna tycker att det sker spännande saker. Men vi som står utanför märker att tiden tycks stanna och vyerna krymper för medlemmarna.

Den 27 mars säger ”Jesus” till Åsa Waldau:

Jag har gett dig dina tjänare för att de ska betjäna dig, det är din fulla rätt utifrån mitt kungarikes ordningar.

Om Tirsas rätt

”Må Tirsa få sin rätt” är ett utrop som använts i församlingen, i tal, brev och mejl, som ett verbalt banér och stridsrop. ”Tirsas rätt” står för hennes rättigheter som hustru till Konungarnas konung. Åsa Waldau hade rätt till högst pastorslön och att göra vad hon får lust till. Vill hon shoppa eller resa följer medlemmar med och ska gärna betala kalaset.

– Det är jag värd! brukar Åsa Waldau säga.

files/content/knutbybilagan/Asa_helgekram.jpg”Kämpa för din rätt! Stå emot Satan”, säger ”Jesus” den 31 mars. Den 3 april talar ”Jesus” väl om
Helge Fossmo:

Var inte orolig för Helge, han är min hand och jag vet vem han är. Jag kan lita på min tjänare och jag vet vad han håller för. Han är så viktig i den här striden och tro mig, han kommer inte att vara utan sin lön. Jag ger honom frid och det ger honom kraft. Tro mig! Allt är under kontroll.

Men det var då det. Fyra år senare fick medlemmar lära sig att Helge Fossmo var ”ond”. Åsa Waldau kallade honom en orm i hennes paradis.

Förutbestämt

Tillvaron blir förutbestämd när pastorerna anser sig ha profetisk information om framtiden. Knutby pastorer tyder tecken och förutsäger vad som ska ske. I tingsrätten sa Sara Svensson, förkrossad men ändå saklig:

– Det var ju ändå förutbestämt, sa Sara. Daniel och Alexandra skulle till himlen.

Om allt är förutbestämt blir livet en slags teater där alla har roller efter ett skrivet manus. ”Jesus” säger den 27 mars till Åsa Waldau att stora saker ”sedan tidernas begynnelse är bestämt för dig”. Den 2 april fortsätter ”Jesus”:

Jag hade dig i min tanke redan vid världens skapelse och jag har väntat på dig sen dess.

En troslära om lydnad

Knutbyledarna ”undervisar” medlemmarna. Det är fortfarande så att på församlingens tisdagsmöten
files/content/knutbybilagan/knutbyhallelulja.jpgfår inte utomstående vara med. För undervisningen har ledarna donat med hemläxor, frågeformulär och skrivningar åt medlemmarna.

Men ”lärarna” är självlärda och ”undervisningen” är en blandning av bibeltolkningar och trams som man skulle kunna tro är en ståuppares svada på skoj.

Åsa Waldaus paradnummer har varit ämnet ”Helande och helgelse.” En bekant till mig har transkriberat hennes bandade ”undervisning” från ”träningsskolan”.

Dokumentet är på 100 sidor. Här är några axplock, resten går i samma stil:

Man brukar säga så här: En lydig hund är en lycklig hund. Och det ligger väldigt mycket i det här. En lydig lärjunge är en lycklig lärjunge. Olydiga lärjungar får inte, får inte, del av Guds löften. /…/

Det är dom kristnas fel att det här landet ser ut som det gör! Jag vill att du förstår det. Det är kristna ledares fel, som leder folket fel!

Hur många känner du som har depression? Du behöver inte räkna upp det nu. Men tänk efter lite. De som är frälsta, som lever med Jesus och som ändå är bundna av Satan, ingen annan. Depression är ingen fin svensk folksjukdom, som vi ska glädja oss över att psykofarmaka kan lösa. /…/

Du är bara hjärntvättad som tror på Gud. Är det nån som har sagt det till dig?  Det känner ni igen!

Åsa Waldau berättar att när hon evangeliserat har hon blivit kallad hjärntvättad och blivit så arg. Hon pratade med en kille som retat henne om Jesus. Han var alldeles tyst i tre timmar.

En annan kille kom och lyssnade. Denne drunknade två veckor senare ”så det finns alltid tillfällen”.

Efter det har jag tänkt: Vad är det att vara hjärntvättad? Det är dom som är hjärntvättade. Dom är hjärntvättade av den här världens lögn. Den här världens ande som har sagt – skulle då Gud ha sagt – som har sagt som ormen i lustgården med den kluvna tungan. Det är bara bluff, det är bara lögn, det är bara hjärntvättade människor! Men det vi har är den verkliga tvätten från himmelen! Den verkliga klarheten, den verkliga sanningen!

Åsa Waldau berättar om sin svärfars bror som är läkare. Denne ska ha sagt:

– Vi har forskat mycket. Och man har funnit att det inte finns en möjlighet att DNA med en apa stämmer ihop med en människas DNA! Så den teorin måste man kasta på sophögen!

Nåväl, hur många har hört i skolan att vi kommer från aporna? Räck upp en hand. Det är pinsamt! Det är fruktansvärt! Jag är så irriterande i skolorna i Sverige! Åååhhh! Dom undervisar lögn och falska läror! /…/

Jag är medveten om att när jag undervisar det här, så repeterar jag många saker gång på gång. Och jag hoppas att du förstår, att det är för att du på allvar ska förstå det. Herren vill att detta inte ska gå förbi dig. Utan Han vill att det ska landa i dig. Det är viktigt för Gud att du förstår vilken tid vi lever i.


Åsa Waldaus predikostil med mästrande förkunnelse och uttalat förakt gentemot såväl andra pastorer och samfund som det svenska samhället i stort, gjorde att Knutby Filadelfia blev en alltmer isolerad grupp från andra kristna samfund.

Oförklarliga brott

Revolverskott small från Gränstakullen i Knutby natten mot den 10 januari 2004. Medierna rapporterade att en ung hustru till en pingstpastor blivit mördad i sin säng. En ung granne hade också
files/content/knutbybilagan/poliser_vid_bil.pngblivit skjuten. Han lyckades själv larma SOS, blev hämtad av ambulans och kämpade för sitt liv på Akademiska sjukhuset.

Brotten var oförklarliga. Än mer gåtfullt tedde sig Knutbyfallet nästa dag. Då fick vi veta att polisen gripit en ung kvinna i hennes föräldrahem i Småland. Hon hade bott i Knutby, varit nära vän till brottsoffren och genast tagit på sig både mordet och mordförsöket.

Några dagar senare publicerade Aftonbladet en intervju med rubriken ”Kristi brud sitter framför dig”.  Det var inget sensationsreportage utan skrivet av Peter Kadhammar, en av landets mest namnkunniga journalister, belönad med både Guldpennan och Stora journalistpriset.

Hemligt möte

Artikeln handlade om en ung man som gått sommarkurs hos pingstförsamlingen i Knutby. Han hade en dag blivit inbjuden till Åsa Waldaus villa. Mötet skulle vara hemligt. Han skulle komma ensam på kvällen. Hon ville inviga honom i ”något som var större än Abraham”. Den unge mannen visste att Abrahams förbund med Gud är grunden till de bibliska religionerna. Vad kunde vara större än det?

Peter Kadhammar skriver:

Han kände en ilning. De satt mitt emot varandra i hennes vardagsrum. Sommarkvällen var varm och vacker, men det skymde i skogen och hon hade tänt stearinljus. Inga glödlampor.

Hon tog fram en bibel och slog upp Höga visan, lovsången till kärleken mellan Jesus och kyrkan eller, om man så vill, kärleken mellan man och kvinna.

Åsa Waldau hade varit den tongivande på sommarkursen och ynglingen tyckte att hon var en fantastisk föreläsare. Han hade dock undrat över varför medlemmarna ständigt kramades, såg in i varandras ögon, och stod så tätt när de pratade.

Den underbara pastorn läste vidare för honom ur Johannes Uppenbarelser: Ty tiden har kommit för Lammets [Jesu] bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Kadhammar skriver:

Hon såg på honom och sa att nu skulle hon berätta det som var större än Abraham. Men han fick lova att inte tala om det för någon annan, ty konsekvenserna kunde bli förödande. Han blev rädd. Han tänkte: Vad är det jag ska få veta?

Hon sa: Om du berättar för någon kommer den Helige ande att döda dig.

Han hade ännu inte fyllt 20 och rädslan i honom växte. Han tänkte: ”Menar hon att jag ska dö andligen eller fysiskt? Hon menar nog fysiskt. Hur ska jag dö? Kommer jag att lägga mig ner och aldrig mer vakna?”

Den unge mannen satt tyst, vågade inte säga något, inte fråga.

Hon sa: ’Bruden sitter framför dig.’

Först blev han alldeles häpen. Var kvinnan framför honom Kristi brud? Sedan blev han glad. Han tänkte: ”Du måste tycka om mig, Gud! Att jag får veta detta!”

Hon sa: ”Bara några få vet hemligheten. Du är en av de första. Tiden är inte mogen att berätta för alla.” Hon sträckte fram sin hand och visade en vigselring. Hon var Jesu trolovade. Han bad att få hålla i ringen. Hon tog av den.

Han läste inskriptionen på insidan: Jes. kap. 62 I Jesaja står bland annat: Du skall inte längre kallas ”den övergivna”, ditt land inte längre kallas ”det förskjutna”, utan du skall heta ”hon som jag har kär.

Hon förklarade varför hon hade läst ur Höga visan. Eftersom hon var Kristi brud var Höga visan ett personligt brev till henne. Den unge mannen förstod nu varför församlingen kretsade kring henne, varför alla passade upp henne.

Psykiska övergrepp

När jag läst Peter Kadhammars artikel stod klart att den ledande pastorn i Knutby hade begått allvarliga tjänstefel. Hon vände på tystnadsplikten. Hon kopplade kärleksfull närhet till dödshot. Med tiden skulle flera människor berätta om liknande psykiska övergrepp i Knutby.

Led den kvinnliga Knutbypastorn av vanföreställningar, manisk sjukdom, mytomani, drogberoende eller handlade det om avsiktlig manipulation?

Uppväxt i frikyrkomiljö som jag är och med studier i religionspsykologi under min analytikerutbildning i Zürich följde jag utredningen av Knutbyfallet i media, talade med några berörda personer och läste bloggar och sajter på Internet.

Ju mer fakta som kom fram om den urspårade pingstförsamlingen desto klarare blev det att Åsa Waldau länge haft en dominerande roll i församlingen. Ändå vägrade hon att själv stiga fram och besvara frågor. Hon gömde sig bakom männen i ledningen.

Jag skrev en debattartikel i Expressen som kom in till påsken under rubriken ”Kristi brud bör träda fram”.

files/content/knutbybilagan/saranedbruten.jpegOch fram trädde Åsa Waldau – men inte förrän långt senare när rättegången i tingsrätten var över. Vid det laget stod det klart att Sara Svensson, bilden till vänster, inte avslöjat något ofördelaktigt om Åsa Waldau trots att polisen beslagtagit dagböcker som visade att Sara Svensson tryckts ned och trasats sönder psykiskt av Åsa Waldaus ”domar”.

Hon hade bland annat påstått att Sara Svensson ”syndat mot Anden”. För den som inte är bibelkunnig låter kanske inte det så farligt. Men den som kan sitt Nya Testamente vet att det är den enda synd som Gud aldrig förlåter!

Turn or burn

En troende som får veta att hon syndat mot Anden är dömd att brinna hos djävulen i helvetet i evighet. ”Turn or burn!”, som en av Åsa Waldaus medarbetare brukar säga. Den som inte omvänder sig och lyder Åsa Waldau ska brinna i helvetet.

Åsa Waldau hade skrämt Sara Svensson sönder och samman och andra hade hjälpt till.

– Det jag gjorde fel mot Sara är att jag framförde Åsas domar och anklagelser, trots att jag såg att hon knäcktes av det, sa Helge Fossmo när han satt på Kumla.

Men Sara Svensson avslöjade inte något om Åsa Waldaus oetiska beteenden. Och kanske var det därför som hon, mot reglerna och mitt framför domarskranket, tryckte Sara Svenssons hand.

Alla i rättssalen kunde höra Sara Svenssons lättade snyftning. Efter två år av psykisk tortyr och efter att ha varit med om fruktansvärda brott, hade hon äntligen fått nåd av ”drottning Tirsa”.

Anhöriga tog kontakt

Min artikel om Knutbyfallet lästes av anhöriga som tog kontakt. Det gjorde även före detta medlemmar, personal i Knutbyskolan, chefer på Uppsala kommun, journalister, poliser och fler. De ansåg att jag hade förstått något av problematiken i Knutby Filadelfia. Det blev ännu fler kontakter. Snart befann jag mig i samspråk med utredande poliser, pingstledare, sektexperter, chefer i kriminalvården, mediafolk och ett växande antal människor som berörts av tragedin eller hade insikt i liknande fall.

Mitt engagemang i Knutbyärendet var frivilligt, baserat på mitt yrkeskunnande och enbart pro bono – och i mån av tid och ork. I grunden har mitt engagemang avsett ett antal barn i församlingen, som snart är unga vuxna. För barn finns ingen religionsfrihet. De har påverkats av Knutbyläran och de vuxnas beteenden.

Karismatiska förtroendemissbrukare

Jag skrev i min artikel att karismatiska förtroendemissbrukare kan binda människor som med fjärrkontroll. Att det finns rehabiliteringsprogram för förtroendemissbrukare men att återfallsfrekvensen är hög. Vissa personer kan inte motstå möjligheten att manipulera andra.

Jag påtalade att både den då mordmisstänkte pastorn och den osynliga kvinnliga pastorn beskrivits som varma och vänliga men ombytliga till humöret. Deras kärleksfulla framtoning kunde slå om till kyla och ilska. En medlem som blir rädd och anpassar sig kommer då att slungas mellan ångest, lättnad och eufori.

files/content/knutbybilagan/Asaskratt.png

 

Dessemellan kommer tomheten. Man kan inte tänka klart och känner inte igen sig. Då orkar man inte med de närståendes frågor. Fram till den dag man frigör sig ur en sluten relation eller församling håller man masken utåt. Man försvarar den man är rädd för. Man ler till dess man bryter ihop.

Inget vanligt kriminalfall

Jag varnade också medierna från att dansa med i Knutbyvalsen och sätta den osynliga Kristi brud i files/content/knutbybilagan/Flygbild_hojdformat.pngsärställning. Det skulle trigga de grandiosa dragen i hennes beteende och därigenom skada henne och hindra rehabilitering av de drabbade i församlingen.

Jag skrev att det vore fel om Knutbytragedin blev utredd som ett ”vanligt” kriminalfall. Knutby borde betraktas som ett psykiskt katastrofområde, den svenska frikyrklighetens Tjernobyl.

Slutligen underströk jag att medlemmar är sårbara efter så långvarig manipulation. Att vi borde visa förståelse för vad de nu hade att gå igenom men att vi inte skulle lämna dem ifred. De som är räddast när bubblan brustit kan söka hindra dem som är redo att våga sig ut.

Tyvärr gick det i ett avseende som jag befarade. Media föll för frestelsen att exponera den pastor som sagt sig vara Jesu brud. Åsa Waldau har sökt och fått uppmärksamhet i media, ständigt åtföljd av ett gäng medlemmar. Men ledsamt nog har hon bara förmått använda sitt stora medieutrymme till ämnet hur hon är – och vad hon tyckt och känt.

Dubbelspelet fortsätter

På senare tid har några av Knutby Filadelfias starka män och kvinnor lämnat församlingen. Fastigheter och ett nybyggt kapell ägs nu av pastor Gembäck och hans files/content/knutbybilagan/Asa_birro_kram.pngmedarbetare. Det satsas på invigning av kapellet i juni. En norsk gospel-TV-kanal lär ha varit i Knutby och Åsa Waldau dök nyligen upp hos Marcus Birro i Expressen-TV, se bilden till höger.

Hon verkade inte vara i högform men lyfts nu fram igen när Knutby Filadelfia ska slå på trumman. Förutom Helge Fossmo är nästan samtliga personer kvar i ledningen, som före haveriet. Och dubbelspelet fortsätter. Grannar i Gränsta, ett antal barn och ungdomar i Knutby, anhöriga ute i landet, och Knutbygänget i Marcus Birros kulisser – alla vet de att en hel del som Åsa Waldau påstod vid Birros bord, inte var sant.

När Åsa Waldau messar till medlemmar i den inre kretsen, och de till henne, skrivs det fortfarande ”Tirsa” eller ”T” på displayen.

En skymf mot kvinnan

Allt flyter i Åsa Waldaus värld och det är problematiskt för hennes anhängare. Hennes olika berättelser om sig själv tenderar att ändras efter hand och ändras gör även hennes åsikter.

I Knutby finns det medlemmar som verkligen tror att Åsa Waldau blivit ”Tirsa”, ett-med-Jesus och inte kan ha fel. Hennes motsägelser gör det då omöjligt att samtidigt behålla ett självständigt och kritiskt tänkande.

Ett enkelt exempel på Åsa Waldaus växlade åsikter:

”Feminism är ett uppror mot skapelseordningen, ett uppror mot Gud och en skymf mot kvinnan själv”, har Åsa Waldau slagit fast i pärmen med troslärans riktlinjer.

– Den absolut värsta form av kvinna, är en överlägsen och dominant feminist, förklarade hon för tre studenter.

Men vid ett annat tillfälle sa hon i radion: ”Jag tror att Jesus var feminist!” Vad ska då en medlem i församlingen anse om feminism? De flesta blir tysta och säger ingenting av rädsla för att det blir fel.

Ja-sägare

files/content/knutbybilagan/Asa_vanster_arg_staende.pngEn anledning till att medlemmarna, som Dick Sundevall konstaterar i sin blogg, blivit Åsa Waldaus ja-sägare är att de fruktar hennes ”heliga vrede”.

Den som har invändningar eller tvivlar på hennes utsaga kan drabbas av raseriutbrott.

Det hör till Åsa Waldaus personlighetsprofil att ilskan kommer plötsligt och i nästa stund slår om i ett brett leende. Eller fixeras till hat och fördömelse i åratal, så som det blev för Sara Svensson.

Fler medlemmar, de flesta kvinnor, har varit utsatta för långvarig mobbning, påbjuden av Åsa Waldau.

Hennes humörväxlingar har dokumenterats i en vetenskaplig studie av de tre studenter från Halmstads högskola och i direktsänd TV, i en debatt med pingstledaren Sten-Gunnar Hedin.

Entouraget

Vid Marcus Birros bord återkom Åsa Waldau till att hon är en normal människa och en vanlig människa. Detta motsägs av att hon inte beter sig som ”normala” och ”vanliga” människor gör. Hon kom exempelvis till tv-inspelningen hos Marcus Birro omgiven av som Birro sa ”en massa folk”.

Vid ett annat tillfälle ironiserade Robert Aschberg över Åsa Waldaus ”entourage”. Marcus Birro erkände att anhängarna gjorde honom nervös. Han befarade att ”de kanske rusar in och säger: ’Nä, så där får det inte gå till! Eller?” Tankarna kan gå till gängkultur och maffia. Där anländer ofta en ledare i sällskap av sin respektingivande grupp.

Gänget runt Åsa Waldau är sannolikt med för att boosta hennes kurage. Men för utomstående blir effekten den motsatta. Man förstår att Åsa Waldau är osäker och jagsvag. Att hon behöver stöd av sina anhängare i tittut-leken med det öppna samhället.

Knutbyledarna vill bli kända, värva medlemmar, få inflytande. Men de är samtidiga ängsliga att genomskådas och att hemligheter ska röjas.

En personlig sak inför mig och Gud

I TV4 fick Åsa Waldau en fråga om en ritual tio år tidigare, när hon med en guldring förlovat sig med Jesus och bytt namn till ”Tirsa”. Åsa Waldau ryckte till, sa att hon blev ”väldigt upprörd” och ville föra över samtalet på annat. Men Malou von Sivers insisterade: Vad var det för ceremoni?

– En privat och väldigt personlig sak inför mig och Gud, sa Åsa Waldau.

Att förlovningen med Jesus handlade om något privat har hon också hävdat när Stina Dabrowski, Carina Berg, Sofia Johansson och andra ställt samma fråga.

Men detta är ingen privatsak. För som pastor har Åsa Waldau åberopat extraordinär auktoritet baserat på sådana påhitt och ritualer. Hon vet förstås att skulle hon utåt påstå sig vara omskriven i Bibeln och på väg att gifta sig med Jesus, så skulle det bli diskussioner om vanföreställningssyndrom, mytomani och bedrägeriförsök.

Men Knutby Filadelfias medlemmar har tränats i en lydnadslära. De ifrågasätter inte Åsa Waldaus ”undervisning” om hur Gud gjort underverk för personer som tror på allt hon säger och hur Gud bestraffat den som tvivlar på något hon sagt.

Så Åsa Waldau lanserar en typ av självberättelser utåt, till journalister, till polisen, vid rättegång och när hon bjuds in till Markoolio eller Spybar.

Samspråkar med Gud

files/content/knutbybilagan/Asaknaptahander.pngFör de invigda presenterar hon en helt annan typ av självberättelser. Det handlar om hur hon samspråkar med Gud, Jesus och Helige ande som kompisar på telefonen. Hon beskriver hur det går till i himlen som hade hon varit där.

Predikanter av Åsa Waldaus typ har ett motstridigt förhållande till omvärlden. Å ena sidan vill de locka till sig nya anhängare, bli kända och umgås i samhällets eliter. Å andra sidan förkunnar de att folk utanför församlingen är farliga och onda.

Medlemmarna ska hålla sig borta från utomstående för dessa är styrda av djävulen. Hur ska Åsa Waldau kunna inhösta beundran, tillit och värva anhängare från dem som hon förtalar och kallar otäcka och onda?

Hon försöker lösa sitt spända förhållande till omvärlden genom att presentera en slags självbild utåt i media, och ge en annan bild av sig inför sin inre krets i församlingen. De som får höra Åsa Waldaus andra berättelse om sig själv påläggs tystnadsplikt med hot: ”Säger du detta till någon kommer den helige ande och dödar dig!”

Den första berättelsen, avsedd för omvärlden är full av motsägelser. Man kunde senast vid Birros bord i Expressen TV, höra Åsa Waldau bedyra att hon varit en vanlig pastor i en vanlig kristen församling. Mordet och mordförsöken i församlingen var heller inget ovanligt enligt Åsa Waldau. Att det skett där berodde på slumpen. ”Det kunde ha hänt precis överallt”, påstod hon, ”och sådana brott händer precis överallt, precis överallt!”

Det där är ju definitivt inte sant. Men programledarna sa inte ifrån.

En ljugande pastor

Är det rätt att en pastor som säger sig vara kristen ljuger? Ja, menar Knutbyledarna. I paniken efter mordet och mordförsök beslöt de att vissa saker var det klokast att ljuga om och förneka till poliser och journalister.

Åsa Waldaus bröllopsplaner med Jesus, barnagan och en del annat måste hemlighållas. Pastorerna ansåg sig ha stöd i Bibeln för lögnstrategin. I Matteus 16:e kapitel frågar Jesus lärjungarna vem de säger att han är. Petrus svarar: ”Du är Messias, den levande gudens son.” Jesus säger då att detta har Gud uppenbarat för Petrus. ”Därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var Messias.”

Om Jesus själv uppmanar sina lärjungar att ljuga för utomstående om vem han är, då måste det väl vara rätt att också Åsa Waldau och hennes medlemmar ljuger om att hon är Jesu brud? Ja, så bestämdes det vintern 2004.

Många har hört

Problemet blev att många sedan mer än tio år hade hört Åsa Waldau påstå sig vara Jesu brud. En del av dem som visste hemligheten hade Knutbypastorerna ingen kontroll över. Så kom det sig att Åsa Waldaus utsagor har vacklat mellan förnekelser och erkännanden. Ibland tillstår hon att hon sagt sig vara Kristi brud. Dessemellan förnekar hon det kategoriskt. Pressad på svar brukar hon säga att hon en tid har ”prövat” om hon är bibelns Kristi brud och att detta varit hennes privatsak.

Men i en församling där det skett mord, mordförsök och annat våld är det viktigt att den normgivande pastorns självbild, förkunnelse, fantasivärld granskas. Personer med makt över andra kan ha dolda files/content/knutbybilagan/asahusnarmare.JPGfunktionshinder, drabbas av psykisk sjukdom eller vara bedragare.

Religiösa ledares utsagor och beteenden ska granskas och sättas i relation till läror i sunda religioner och till den objektiva verkligheten.

Efter mordet och mordförsöket 2004 barrikaderade sig Åsa Waldau i hemmet och bakom planket runt hennes tomt på Gränstakullen, bilden till vänster.

Grannarna såg inte till henne och hon visade sig sällan i församlingen. Men samtidigt lanserade hon sig som mediekändis. Oblygt talade hon om sitt trygga familjeliv och harmonin i församlingen.

Många visste att verkligheten var annorlunda. Men vad skulle de säga? Vården, rättsväsendet och anhöriga har stått handfallna.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.