Skydda grundlagarna

Av Michael Pålsson 2019-07-17

Det tycks finnas en allmän oro bland många svenskar att våra värderingar och vårt demokratiska styrelseskick är hotat. Jag delar den oron och menar att ointresset från politikerna att styrka våra grundlagsfästa rättigheter kan visa sig naivt. Men då är det försent.

   Jag älskar Sverige och vår demokrati, vår yttrandefrihet, våra oberoende domstolar och våra ämbetsmän som fria från politikerstyrning, opartiskt och oförtrutet arbetar enligt de lagar som riksdagen stiftat. Vilken förmån det är att få leva i detta land!

   Emellertid har även Sverige de senaste åren dragits med i den internationella trenden av ett svårt polariserat diskussionsklimat. Politiker som ifrågasätter allt från att vissa människor som lever här inte skulle vara riktiga svenskar, exempelvis muslimer, samer och judar, till att SMHI:s rapporter skulle vara beställningsjobb från den så kallade klimat-maffian alternativt PK-eliten.

   På yttersta högerkanten finns människor som öppet förespråkar nazism och ett avskaffande av den liberala demokratin. Människor som ser Putins Ryssland och Orbáns Ungern som föredömen. Men inte heller vänsterkanten är fläckfri.

   Även om jag ännu inte hört någon förespråka ren Stalin-kommunism, finns det emellertid fortfarande förespråkare för kommunism. I desperation över att det görs för lite för att minska växthuseffekten kan till och med delar av miljörörelsen ibland förespråka icke-demokratiska metoder.

   Som framgår i en utredning från Utrikesdepartementet, ”Ungern – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 2018”, har Ungern under det senaste decenniet visat stora brister för demokrati och rättsstatens principer bland annat avseende genomförandet av rättvisa val, rättsväsendets oberoende och brister i yttrande- och pressfriheten. Det gick snabbt från glädjen att vara befriad från det kommunistiska oket till att skaffa ett högerpopulistiskt motsvarande.

   Än så länge föreligger ingen omedelbar fara för demokratin i Sverige. I dagsläget finns bara ett riksdagsparti som tycker det ungerska exemplet är värt att följa. Just därför vore nu ett utmärkt tillfälle att bättre grundlagsskydda demokratin och dess institutioner. Att värna den frihet tidigare generationer kämpat för att få.

   Ändå finns det för närvarande, såvitt mig bekant, endast ett riksdagsparti som driver frågan om ett bättre skydd för grundlagarna, nämligen Moderaterna. Inte heller i media synes frågan vara särskilt uppmärksammad. Jag har synnerligen svårt att förstå detta ointresse.

   Som advokat med expertis inom avtalsrätt, brukar jag säga till mina klienter att bra och robusta avtal ska träffas när parterna är överens. Det ligger nämligen i sakens natur att bra avtal träffas när parter är överens och har samma mål. Inte när tvist har uppstått.

   Rimligen gäller samma sak lagstiftningsarbetet. Lagar som håller långsiktigt träffas när många politiska partier kan ställa sig bakom lagändringen. Inte när det är försent.

   Enligt Regeringsformen 8 kap 14 § stiftas grundlag genom två likalydande beslut med ett riksdagsval emellan. Så bräckligt är vårt skydd att om 51 procent av riksdagens ledamöter som skulle finna för gott att avskaffa vårt demokratiska styrelseskick, kan de göra det om de lyckas bli omvalda med samma enkla majoritet efter ytterligare ett riksdagsval.

   För de människor som tycker ett sådant scenario låter osannolikt borde det räcka att hänvisa till Ungern. Eller kanske den knappa majoritet engelsmän som kastade ut Storbritannien i den Brexit-röra som nu råder.

   Jag menar att denna ordning är orimlig. Det minsta vi borde kunna begära är att beslut om en ändring av en av våra grundlagar ska ske med kvalificerad majoritet, till exempel 2/3-dels majoritet.

   Vår frihet från diktatur och censur borde enligt min uppfattning stå betydligt robustare än idag. Allt annat är naivt vilket inte minst de ungerska, ryska och polska regimerna visat.

   För Sverige. För oss som lever här. För oss som älskar vår sekulära och liberala demokrati.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Michael Pålsson är advokat på Juhlin & Partners, med expertis inom avtalsrätt och arbetsrätt. Han har ett stort intresse för såväl rättsfilosofi som filosofi i allmänhet.

   Han är författare till ”Det bra livet, Det dåliga livet –moraliska frågor ur ett praktiskt perspektiv” och arbetar för närvarande med nästa bok på temat; ”Hypotetiska händelseförlopp – Essä om frihet i vår tid”.

   Michael är en av Para§rafs fasta krönikörer och driver även bloggen www.moralisk-kompass.se

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.