Alla människors lika värde

Av Dick Sundevall 2019-07-23

Begreppet ”alla människors lika värde” hånas allt oftare. Framställs som något flummigt och obegripligt. Framförallt är det på yttersta högerkanten man ser det som nonsens. Rättigheterna kritiseras dock numer till och från även på något så när respekterade ledarsidor. Men vad står det då egentligen för?

   FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

    I Regeringsformen i den svenska grundlagen finns det här med ”lika i värde” formulerat så här:

2 §  Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det här med ”lika värde” har en del har hakat upp sig på. Fick en gång frågan:

– Har helt främmande människor lika värde för dig som dina barn har?

– Nej, svarade jag. Men inför en domstol, antingen de är åtalade eller är närvarande som brottsoffer, så har de samma värde som alla andra.

   Det är vad som åsyftas med ”lika värde”. Vilket bland annat preciseras så här i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

(Länk till hela deklarationen och dess 30 punkter biläggs nedan.)

   Så alla diskussioner om att Zlatan rimligen är värd mer än en korplagsspelare som aldrig tränar, har ingenting med det här att göra. Om Zlatan blir mördad och mordet är förberett och utstuderat så döms mördaren till livstid i Sverige och likaså i de flesta andra rättsstater. Och på exakt samma sätt döms den som mördat den där korplagsspelaren om omständigheterna rörande de bägge morden är lika.

   Vad den som mördar eller den som blir mördad har för hudfärg spelar ingen roll. Inte heller vilken sexuell läggning någon av dem har, eller om de är judar, muslimer, buddhister eller ateister.

   Om den som mördar eller blir mördad är en analfabet eller högutbildad akademiker, döms de ändå med utgångspunkten att alla människor har lika värde.

   Nu kanske någon vill invända att det visst kan spela roll om det är ett rasistiskt brott eller liknade. Men så som jag beskrivit mordet ovan så påverkar det inte domen, eftersom omständigheterna redan nått upp till livstidsstraffet.

   Vi har inget ”extra mycket livstidsstraff”. Det kanske kommer eftersom det nu är en ständigt pågående tävling om hårdare straff mellan en del av riksdagspartierna – men vi är inte där än.

   Många med mig kan tycka att Greta Thunberg med sitt starka engagemang och sin opinionsbildning är värd betydligt mer än alla som försöker förneka klimathotet. Men Greta skulle dömas på samma sätt i en domstol som någon av klimatförnekarna, om brottet var likvärdigt.

   Och eftersom jag är en anhängare av rättssäkerhet och rättsstatens grundläggande principer, skulle jag rimligen inte kunna ifrågasätta det.

   En invändning brukar vara att ingenstans i naturen, bland djur eller mänskligt liv existerar någon absolut rättvisa. Må så vara. Men deklarationen från FN handlar om en viljeyttring – något vi efter förmåga ska eftersträva. Eller om man så vill, en beskrivning av vad en civiliserad demokratisk rättsstat bör vila på för grund.

   Alltså motsatsen till diktaturer av olika slag, antingen de är kommunistiska, fascistiska eller lutar sig mot extrema tolkningar av någon religion.

   Så när någon hånar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde, så ifrågasätter han faktiskt värdet av en civiliserad demokratisk rättsstat. Troligen är han inte medveten om det när han slänger sig med uttryck som ”flummigt” eller ”PK-trams”  – men likafullt är det så.

   Den stora skiljelinjen i vårt land går inte mellan att man gillar eller ogillar vad den nuvarande regeringen bygger på för samarbete med andra partier. Den går mellan om man ser FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som något bra – något att försöka uppnå – eller om man är emot dessa rättigheter och ser det som flummigt PK-trams. Eller kanske till och med ser deklarationen som kommunistisk?

   Vi på Magasinet Para§raf får ofta frågan var Para§raf står politiskt. Vi svarar varje gång att vi står för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och därmed alla människors lika värde. Och att vi som en självklar följd av det är ett antirasistiskt rättsmagasin.

 

För övrigt anser jag…

   att diskussionen om att ”lika i värde” skulle vara en felöversättning från engelskan är rent trams. I det engelska originalet lyder det: All human beings are born free and equal in dignity and rights.

   De som ifrågasätter översättningen hävdar att översättningar ska göras ord för ord och att ”dignity” därmed inte ska översättas med ordet ”värde”, utan istället ”värdighet”.

   Men professionella översättningar görs inte ord för ord, eftersom det då alltför ofta blir konstigt och inte sällan direkt fel, vilket var och en som försökt sig på att översätta något med till exempel Google Translate blivit väl medvetna om. Istället översätter man så det får motsvarande betydelse.
   En som förklarat det här utförligt och väldigt bra är Alexandra Grönvall. Finns att ta del av här.

 

   Nedan biläggs de 30 punkter som de allmänna rättigheterna handlar om. Efter lite inledande förord räknas de upp här.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 

 


   Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst personliga tankar och funderingar.

I närmare 40 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och många tusen artiklar genom åren.

Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.