Har vi för mesiga straff i Sverige?

Av Andreas Magnusson 2020-08-21

En majoritet av svenska folket tror att vi har mildare straff än vad vi egentligen har. Därför hävdar de att straffen måste bli hårdare. Om man jämför brottspåföljder med hur det ser ut i andra europeiska länder inser man ganska snart att vi varken sticker ut som särskilt stränga eller särskilt mesiga.

Kristina Jerre och Henrik Tham vid Stockholms Universitet gjorde för tio år sedan en omtalad studie om svenskarnas syn på straff.

I denna framkom bland annat att 66% tyckte att straffen i Sverige var för milda medan endast 1% tyckte att de var för stränga. 55% av de tillfrågade var generellt positiva till högre fängelsestraff.

Ganska exakt hälften av de tillfrågade instämde helt eller delvis i följande påstående: ”Att sitta i fängelse kan nästan jämföras med en hotellvistelse, de intagna har det alldeles för bra.”

Uppenbarligen tycker många i det här landet att vi har för milda straff och att det mjäkas något alldeles förfärligt med dömda brottslingar.

I teorin ja. I verkligheten ser det annorlunda ut.

I samma undersökning lät man de intervjuade ta del av konkreta fallexempel. Man ställde sedan frågan om vilken straffpåföljd de intervjuade trodde att brottet skulle ge och vad man själv hade tyckt var lagom straff för gärningen. Man lät också en panel bestående av domare svara på hur de hade dömt i en svensk rättssal med nuvarande lagstiftning.

Undersökningen visar att människor tror att straffen är klart mildare än vad de är i verkligheten och att de straff som utmäts till och med är något hårdare än vad människor tycker är ”lagom”.

Det finns en utbredd myt att vi i Sverige skulle ha exceptionellt korta strafftider och en mjäkigare lagstiftning än man har i andra länder.

Och visst. I Saudiarabien hugger man handen av en tjuv. I Iran kan man få dödsstraff om man kritiserar regimen. I det perspektivet är vi riktiga mesar. Här får man fängelse för det ena och inte sällan Swishdonationer för det andra.

Batongpopulisterna som använder varje nytt tragiskt dödsfall till att piska upp opinionen om att det krävs hårdare straff och tuffare tag mot kriminella tror att de har folket med sig när de gapar om sina straffskärpningsförslag. Det har de på sätt och vis inte alls. Eller som det formuleras i Jerres och Thams studie:

”Oavsett skälen för en tilltagande straffrättslig inriktning av kriminalpolitiken och krav på strängare straff, så förefaller utvecklingen att döma av denna studie inte ha något tydligt stöd hos allmänheten. Det allmänna rättsmedvetandet ’kräver’ inte hårdare straff utan snarare lägre och mer inriktning på resocialiserande åtgärder.”

Vi vill inte ha överfulla fängelser som i USA eller omänskliga straff som i Nordkorea. Vi vill ha ett samhälle med låg kriminalitet och rimliga straffpåföljder vid brott.

Anledningen till att många tror att det krävs hårdare straff är för det första för att de har lurats till att tro att brottsligheten minskar om straffen blir hårdare (det finns ingen forskning som stöder teorin om ett sådant generellt samband).

För det andra beror det på att de har gått på propagandan om att Sverige skulle ha exceptionellt mesiga straff.

Om man jämför olika länder i Europa inser man ganska snabbt att vi inte sticker ut på något sätt. Våra straff ligger på ungefär samma nivå som de flesta andra europeiska länder.

Den här jämförelsen är från 2015. Det har skett några straffskärpningar sedan dess men i princip stämmer den fortfarande. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7218/

Det går ganska snabbt att se att vi ligger på samma straffnivå för våldtäkt som man gör i Armenien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Nederländerna, Portugal, Serbien och Slovakien.

Vi har strängare straff än Österrike, Bulgarien, Finland, Kosovo och Slovenien.

Straffen är strängare i Albanien, Cypern, Grekland, Ungern, Ukraina och Storbritannien.

När det gäller mord hamnar vi på samma straffnivå som Armenien, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Storbritannien.

Vi har strängare straff än Kroatien, Finland, Kosovo och Nederländerna.

Straffen är strängare i Albanien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Polen, Serbien, Slovakien och Slovenien.

Det största problemet med våldsbrott i Sverige är att de överhuvudtaget begås. Det näst största problemet är att så många gärningsmän slipper undan straff. Inget av dessa problem kommer man till rätta med genom att skärpa straffen. Det är inte där åtgärderna behöver sättas in.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Andreas Magnusson är gymnasielärare i svenska, religionskunskap och etik. Han sysslar också med musik och driver You Tube-kanalen Samtidsreflexen där tanken är att tränga djupare bakom människors reflexmässiga yttranden i samhällsfrågor.
Andreas har idén om att en god journalist är pedagog och att en god pedagog också i någon mening borde vara journalist. Han har också skrivit en del för DN Kultur och nominerades 2019 till årets opinionsbildare vid Faktumgalan.
Andreas är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.