Olaglig telefonavlyssning?

Av Börje R P Carlsson 2021-02-27

Ärendet med Karl Hedin kommer att bli en intressant följetong och en utmaning för de rättsvårdande myndigheterna. Att ärendet handlar om varg gör det extra infekterat eftersom känslostormarna ofta förtränger sans och förnuft. Här har gränser passerats under utredningen som medför stora svårigheter när det gäller, inte vad som är sant eller ej för detta är oväsentligt i brottmål, utan vad som kan styrkas bortom rimliga tvivel.

Om tingsrätten gör som de brukar genom att penetrera detaljer så kommer åklagaren att svårligen kunna styrka något bortom rimliga tvivel. Skulle däremot tingsrätten se helheten och tolka den som en hel bild är risken uppenbar för en fällande dom.

Här finns också inslag om fri bevisprövning som förmodligen kan utgöra en tung bevisning. Förmodligen eftersom den kan ifrågasättas då den, enligt min uppfattning, inte skapats på lagliga grunder.

Jag talar om den hemliga telefonavlyssning som förekommit i ärendet. Sett till grundlagens formulering har nog denna avlyssning skett regelvidrigt.

Här hävdas att de avlyssnande poliserna gjort felaktiga tolkningar av vad som sagts och vid hemlig telefonavlyssning hör ofta, de som lyssnar, vad de vill höra och gör tolkningar därefter.

Ett exempel är när kurder i en avlyssning, beslutad av Hans Holmér, talade om bröllop så avsåg de enligt Holmér en avrättning när det egentligen handlade om bröllop.

RB 27:18 reglerar hemlig avlyssning. Denna paragraf tolkas av polis och åklagare alltmer som en gummiparagraf där man kan tänja och missbruka de gränser som paragrafen sätter.

Här har polis och åklagare gjort egna tolkningar när det brott som utreds inte har det föreskrivna minimistraffet på två års fängelse genom att börja begära hemlig avlyssning på ett förväntat straff.

Frågan är om denna allt vidare tolkning fått det genomslag så polis och åklagare kan avlyssna i den utsträckning som här skett. I aktuellt ärende är minimistraffet sex månaders fängelse.

Visserligen medger denna paragraf användning vid ett förväntat straff över två år men denna tolkning ska nog användas väldigt sparsamt och högst privata funderingar blir då om tingsrätten genom att medge avlyssning vid ett förväntat straff redan då har tagit ställning till påföljden.

Här har dessutom åklagarens ”kronvittne” tagit tillbaka sina uppgifter och hävdar att hon under en tid av nedgång på grund av sjukdom sagt saker som inte är sanna. Visserligen styrks hennes tidigaste uppgifter genom något beslag.

Hennes situation är nu omvänd till misstänkt och därför är hon nu oduglig som vittne. Då omedelbarhetsprincipen råder blir det nog dessutom svårt att få använda inspelade förhör och liknande. Så sammantaget ska det bli spännande att följa denna rättegång.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Börje R P Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.