Polisen måste ta itu med vardagsbrottsligheten

Av Börje R P Carlsson 2021-04-19

Dagligen måste Sveriges medborgare konfronteras med den vardagliga brottsligheten som enligt beslutsfattarna bara kan bekämpas med hårdare straff mot de grövsta brottslingarna. De som bestämmer ser inga andra lösningar trots att de flesta banditerna i denna grövsta kader nästan aldrig lagförs.

Nu har polisen klarat upp ett antal brott med hjälp av Encrochat och SkyECC. Här handlar det om krypterade telefoner där polisen runt om i Europa har lyckats knäcka krypteringen och genom detta komma åt ett antal banditer.

En av de polismyndigheter som lyckats med detta är den belgiska polisen. En polisiär talesman säger att SkyECC använda av många banditer.

Detta tolkar jag som att denna krypteringstjänst och kanske många fler, inte används av enbart banditer och gangsters. Detta gör tydligen ingen skillnad för polisen trots att de flesta som av olika skäl behöver och använder krypterade telefoner sannolikt är både ärliga och skötsamma.

Alla dessa banditer som nu skummats fram genom olika polismyndigheters agerande har också gett återverkningar i Sverige. Där har ett antal misstänkta nu lagförts och kommer att lagföras.

Encrochat/SkyECC tycks tillskrivas nästan vartenda uppklarat grovt brott och jag ser detta som en strategi från svensk polis att försöka få beslutsfattarna att förstå att också svensk polis vill ha möjlighet att genom aktivt arbete infiltrera alla dessa krypteringsföretag.

Svensk polis ser ut att vilja ha rätten att i olika lägen själv bestämma när, var och hur de ska göra hemliga avlyssningar och att själva bestämma var, när och hur de ska infiltrera dessa sajter.

Svensk polis och Sveriges politiker tycks bara se den grövsta brottsligheten och agera efter detta trots att vardagsbrotten är de som mest drabbar den vanlige medborgaren.

Ingen tycks inse att den grövsta brottsligheten bara är toppen av ett isberg vars bas består av många kriminella på sin väg mot toppen.

Ingen tycks inse att basen av kriminalitet är alla de vardagsbrottslingar som terroriserar medborgarna.

För att komma åt toppen av de kriminella måste basen angripas och förstöras. Om basen kan förstöras minskar den numerära brottsligheten dramatiskt och källan för nyrekrytering av grova banditer upphör.

I Sverige finns mängder av skötsamma personer som trots sin skötsamhet har stora kunskaper om vilka de kriminella är och vad de gör. Dessa medborgare har ingen nära och förtroendefull polis att vända sig till för att lämna tips.

Att ringa till en automatisk röstregistrerare med tips kommer aldrig att ske i någon större utsträckning. Att ringa till polisen tar alldeles för lång tid och är alldeles för krångligt innan man slutligen hamnar hos en fullständigt ointresserad tjänsteman någonstans i Sveriges avlånga land.

För att komma åt den numerärt stora vardagsbrottsligheten, den brottslighet som är mest upprörande och störande för gemene man och för att få stopp på den grova brottsligheten måste polisen ändra förhållningssätt.

Jag förstår att det är både intressant och spännande att försöka klara ut de grövsta brotten eftersom de uppmärksammas och ger en verktygslåda som är näst intill smickrande.

Men detta arbetssätt kommer inte att leda till lägre brottslighet eftersom rekryteringen i undre världen är bättre än den polisiära rekryteringen.

Polisen kan bara vända på skutan genom att återta de övergivna stadsdelarna där de, poliserna, ska finnas nära medborgarna, inge förtroende och skapa relationer där medborgarna vågar berätta.

Jag är övertygad om att många medborgare har kunskaper som vida skulle överskrida Encrochat/SkyECC om de hade någon förstående polis att vända sig till.

Så länge det är mer prestige att bekämpa brottstoppen kommer basen för denna verksamhet att växa i styrka och göra toppen större. Nu är det dags att inrikta den polisiära verksamheten mot vardagsbrottsligheten och genom detta åderlåta också den grövsta kriminaliteten.

Ingen bandit har startat sin karriär på toppen utan har förmodligen gått den långa väg som all ”yrkesutbildning” kräver och det är på vägen dit de är mest sårbara.

Att mobilisera all icke administrativ polispersonal, mot den grövsta brottsligheten är rent slöseri med polisiära resurser.

Men som sagt, jag har förståelse för denna taktik eftersom den ger polisiära titlar, högre löner, ett bättre anseende och intressantare arbetsuppgifter än att hålla på med vardagsbrotten eller brotten mot kvinnor som också står lågt i kurs.

I kampen mot vardagsbrottsligheten slås också den grova kriminaliteten ut men det är nästan aldrig tvärtom.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Börje R P Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje tisdag och fredag.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.