Advokat Emilie Hillert

13 år i Sverige och vi vägrar ge dig trygghet!

Av Emilie Hillert 2021-05-29

Om ett migrationssystem som fallerat och barnen som betalar priset. Du är född i Sverige. Du har aldrig varit någon annanstans. Aldrig lämnat Sveriges rike. Aldrig varit utanför landets gränser. I tretton år har du levt. Tretton år i samma land. Tretton år av samma sak.

Ser man dig på stan är du som vilken tonåring som helst.
Ser man dig i klassrummet är du som vilken klasskamrat som helst.
Ser man dig på fotbollsplanen är du som vilken lagkamrat som helst.
Ser man dig på konserten är du som vilken körmedlem som helst.

Du är i mångt och mycket som vilket barn som helst. Förutom för en enda liten men oerhört viktig detalj: Du har inte rätt att vara här. Du ska ut!

Du är född i ett land som påstår sig värna mänskliga rättigheter, men vars sken bedrar.

Du är född i ett land vars flesta invånare antingen tror att det finns en rättssäker migrationsprocess, eller i varje fall är likgiltiga till avsaknaden av det.

Du är född i ett land i vilket den bruna sörjans rasistiska propaganda sprider sig som en löpeld och det som för bara några år sedan var extremt nu har blivit normalt.

Du är född i ett land i vilket Barnkonventionen görs till lag i någon slags signalpolitik, samtidigt som vi underlåter att faktiskt realisera införlivandet av dess rättigheter.

Du är född i ett land som tagit ett gemensamt grepp om migrationspolitiken och med gemensamma krafter är ruskigt nära att acceptera outhärdligt hänsynslösa och undermåliga migrationsregler som cementerar den miniminivå som redan skadat så många.

Du är född i ett land som vägrar ge dig rätt att känna dig hemma, att känna dig trygg, att känna dig säker.

Det talas ofta om att barn inte kan hållas ansvariga för sina föräldrars ageranden. Att barn är oskyldiga till det som sker. Att barn inte ska straffas för föräldrars val.

Det talas i förarbeten om att barn får en anknytning till Sverige även om vistelsen är illegal. Att ett barn kan integreras ändå. Att man vid bedömningen av barnets integrering, anpassning och anknytning ska beakta vistelsetiden i landet i sig, att alla år i Sverige ska beaktas, och att en sammantagen bedömning av alla omständigheter ska göras.

I Sverige tappade du din första tand. Du lärde dig spela ditt första instrument. Du skrev din första mening. Du träffade din första bästis. Du gick på ditt första kalas. Du fick ditt första diplom.

Faktum är att du tappat alla dina tänder, lärt dig allt du kan, gjort allt du gjort, träffat alla du mött, fått alla utmärkelser du fått, och levt hela ditt liv i Sverige.

Alla du känner bor i Sverige. Alla du någonsin träffat bor i Sverige. Det enda hem du någonsin haft ligger i Sverige. Allt du känner till och förstår dig på är i Sverige. Hela din historia och alla dina minnen är i Sverige.

Du är född i Sverige. Uppvuxen i Sverige. Du pratar svenska flytande. Du skriver obehindrat. Du är duktig i skolan. Du har vänner. Du är som vilket svenskt barn som helst.

Du är som vilket barn som helst – men vi vägrar ge dig trygghet!

Det är hänsynslöst. Det är undermåligt. Det är rent ut sagt outhärdligt. Efter 13 år – ska du fortfarande utvisas!

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Advokat Emilie Hillert arbetar i lika mån med migrationsmål som med brottmål. Hon är en av Sveriges mest framträdande migrationsrättsadvokater och företräder dagligen sina klienter mot Migrationsverket.
Hon har engagerat sig ideellt i migrationsfrågor för frivilligorganisationer. Hon ligger bakom JO-anmälningar som lett till att JO riktat allvarlig kritik mot Migrationsverket och hon har fått prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen för bristfällig handläggning i migrationsdomstolen.
Emilie Hillert söker minska den enskildes underläge vid Migrationsverkets myndighetsutövning och är öppen i sin kritik mot bristerna i systemet. På sin privata Fb-sida tar hon upp rättssäkerhetsfrågor. Mer information om henne finner ni på www.processadvokat.se.
Emilie Hillert är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.