Slå vakt om grundlagen

Av Börje R P Carlsson 2021-10-28

Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden.

”6 §  Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§.
Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.
Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. ”

Ovanstående rader är saxade ur grundlagen som fram till för några år sedan var näst intill helig. För att kunna kringgå denna lagtext kunde åklagare hos tingsrätt begära om tillstånd.

Här krävdes då ett minimistraff på två år, hög brottsmisstanke (sannolika skäl) samt skulle den begärda åtgärden vara den enda framkomliga vägen i utredningen.

Dessa bestämmelser har därefter börjat naggas i kanten och det krävs allt mindre för att få de begärda tillstånden. Minimistraffet kan man kringgå genom att man i allt större utsträckning använder något som kallas beräknat straffvärde. Beräknat straffvärde betyder egentligen ingenting utan är bara ett sätt att kringgå grundlagen.

I ett jaktärende lyckades åklagaren få till hemlig telefonavlyssning genom att hävda det beräknade straffvärdet. När åklagaren sedan åtalade, var det för ett brott som hade 6 månaders fängelse som maxstraff. Här är det uppenbart att det beräknade straffvärdet bara var till för att kringgå grundlagen.

Masstopsning är ett annat väl använt tvångsmedel som strider mot grundlagen men vem bryr sig? Ändamålet helgar uppenbarligen medlen.

Nu vill våra folkvalda ge polisen rätt att godtyckligt använda dessa tvångsmedel oaktat misstanke saknas. Detta kommer att bli förödande för rättssamhället eftersom grundlagen, som ska skydda medborgarna mot det allmänna, helt sätts ur spel.

Ingen av alla de åtgärder, som politikerna nu vill låta polisen besluta om, är nödvändiga för att stävja brottsligheten men de är enkla och bekväma och kräver ett minimum av utredningsarbete.

Med minsta vilja och lite utredningsarbete/spaningsarbete blir alla dessa hemliga tvångsmedel tillgängliga utan att beslutsfattarna behöver öppna Pandoras ask och ge polisen fri tillgång till alla – idag hemliga – tvångsmedel.

Nu är det dags att någon lagklok läser grundlagarna och dess förarbeten och därefter sätter stopp för de avarter som står för dörren. Att låta polisen, av bekvämlighet, sätta grundlagar ur spel är näst intill groteskt.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


     Börje R P Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.