Vaccinering, smittspridning – och särbehandling

Av Carin Åberg 2021-11-24

En fjärde eller femte våg av Covid-19 befaras. Trots att länderna i Europa tillhör de med högst andel vaccinerade, stiger antal smittade. Kanske lite märkligt, men man får inte glömma bort att antal smittade är avhängigt antal testade och tills antal testade är jämförbart från den ena tidpunkten till den andra – är inte antal smittade jämförbart.

Så det här med antal smittade relaterat till antal vaccinerade är kanske en lite vansklig måttstock.

Andel av befolkningen som är vaccinerade är antagligen en mer tillförlitlig uppgift med den statistik som förs inom sjukvården.

Men runt om i Europa tycks kampen mot Covid-19 vara: fler måste vaccinera sig! Visa intyg på vaccination eller dagsfärsk test som visar att du inte är smittad alternativt har genomgått en CoV-2 infektion.

Mina reflektioner:
• Vaccin mot Covid-19 togs fram på – var det – åtta månader? Och de tre typer av vaccin som nu godkänts tillhör inte den traditionella varianten av vaccin: avdödat virus. En av de godkända typerna fanns, då det begav sig, inte ens mer än i teorin.

• Läkemedel och vaccin ska genomgå laborativa tester, djurförsök (vidrigt) och kliniska försök på människor i tre olika steg. Något som tar tid, upp till 15 år faktiskt, fast det gäller nog inte för vaccin, där brukar det röra sig om en två, tre år.
Inget av vaccinen mot Covid-19 har testats kliniskt i den utsträckning som gällde för tidigare vaccin. Det fanns inte tid nog. Försvarligt under rådande omständigheter?

• Det rapporteras om att skyddseffekten för vissa vaccintyper sjunker betydligt efter bara ett halvår. Fan tro’t.

• Långsiktiga allvarliga bieffekter av vaccinering kan inte klarläggas eftersom följder inte kan ha rapporterats längre än – säg – under typ tio, tolv månader.

• De tidigare virusvarianterna under ett drygt sekel (från ”ryska snuvan” till ”svininfluensan”) betecknas H1N1, H1N2, H2N1 och så vidare. CoV-2 viruset räknas som en annan typ, orsakande SARS (severe acute respiratory syndrome).
Minnesgoda läsare kommer kanske ihåg ”SARS-epidemin” som rasade, främst i Asien, 2003. Virustypen Coronavirus i allmänhet är annars ett ganska vanligt förekommande virus som orsakar överkomliga luftvägsinfektioner.

• Inga säkerställda rapporter visar att antal vaccinerade verkligen minskar smittspridningen. Det handlar ju mest om att den vaccinerade själv löper mindre risk att bli allvarligt sjuk i Covid-19.

Bra för sjukvården, men en vaccinering garanterar inte frånvaro av smittspridning: att andra inte blir smittade.

Jag vill inte måla fan på väggen, men flera hundratals ungdomar drabbades av narkolepsi efter att ha vaccinerats med vaccinet Pandemrix. Sambandet är inte helt klarlagt och en störande faktor i kartläggningen är att det just var ungdomar som drabbades. Varför? Kunskapen är kanhända lite bristfällig? Det finns utrymme för skepsis.

Visst, det är väl helt okej att på det sätt man kan se – genom vaccinering – försöka skydda sig själv och sina närmaste mot ett allvarligt medicinskt hot.

Men att på osäkra grunder införa krav på intyg om att man är vaccinerad (”vaccinationspass”) för tillträde till publika event och lokaler är, i mina ögon, en helt godtycklig åtgärd. För att inte tala om den österrikiska åtgärden med tvångsvaccinering.

De råd om beteende som finns, men som tycks ha glömts bort i och med att de officiella restriktionerna upphörde, är helt relevanta: håll avstånd, undvik folksamlingar och tvätta händerna.

Pandemin försvann ju inte i och med att restriktionerna upphörde… Även om en del tyckts ha uppfattat det så – hur de nu tänkte? Och tyngdpunkten i informationen från våra myndigheter var och är: vaccinera er!

Ska jag vara ärlig så är mitt förtroende för vissa myndigheter, generaldirektörer och statsråd i sjunkande: vilken information får gemene man egentligen? Nödvändig eller bara tillräcklig?

Behövs det verkligen en Coronakommission för att kritiska synpunkter ska få fäste i nyhetsflödet? Eller är det bara den journalistiska flockmentaliteten som gör sig gällande?

Nota Bene: jag är ingen vaccinationsmotståndare – jag tror jag har vaccinerat mig mot polio fyra-fem gånger (kallelse ”det vaccin du tidigare fick har visat sig vara otillräckligt”). Blev vaccinerad mot Hongkong-influensan som sjukvårdsanställd då det begav sig.

Min dotter har Calmettevaccinering, trippelvaccinering, poliovaccinering, smittkoppsvaccinering och tillhör en av de första årskullarna som vaccinerades mot mässlingen.

För övrigt en sjukdom som räknades som en ”barnsjukdom” när jag var liten, tillsammans med röda hund, kikhosta, påssjuka och vattkoppor vilka man bara skulle genomleva.

Jag har inget som helst minne av att mässlingen betraktades som en livsfarlig sjukdom, känner inte till någon som dött i sjukdomen eller dess följder, minns bara att det fanns följdsjukdomar vilka man kunde få om man inte stannade i säng och gjorde som mamma sa.

Men med detta framfört: hur relevant är införandet av ett vaccinationsintyg för att kunna röra sig fritt i samhället?

Får en icke-vaccinerad låna böcker på biblioteket? Besöka simhallen? Får ovaccinerade kramas? Slipper vaccinerade hålla avstånd, tvätta händerna och ”sprita” sig? Är det så SARS CoV-2 ska utrotas? Och varför ska icke-vaccinerade särbehandlas?

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Carin Åberg är pensionär. Har en bakgrund som bland annat filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, filosofie kandidat i teoretisk filosofi, databasmodulator, ljudtekniker, författare, pottkusk och städerska.
Kan som pensionär skriva om vad som helst, när som helst. Född på landet i Åmot, Gästrikland.
Carin är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.