Öppna upp för snuset

Av Bengt Sändh 2012-05-14

Nu har jag läst så gott som samtliga forskningsrapporter om snus från de senaste decennierna. Det förs en ständig skräckpropaganda mot snus som är både omotiverad och direkt skadlig för folkhälsan. 

Bengt Sändh var ett av de omskrivna barnhemsbarnen. Han blev med tiden smed. Men enligt polisen hann Bengt innan dess, i unga år, sätta ett informellt svenskt rekord i bilstölder genom att stjäla 46 bilar under tio dygn.
Med tiden blev han trubadur och har sjungit in 21 LP- och CD-skivor. 1993 starta han Bengt Sänds snusfabrique. Han spetsade sitt snus med lite konjak och det blev en succé. Sex år senare sålde han snusfabriken till Swedish Match och flyttade till spanska Costa del Sol.
Där lever han nu med hustru och hundar. Han skriver böcker i skilda ämnen och är hängiven naturfograf.

Där agerar Folkhälsoinstitutet men även Apoteksbolaget eftersom snuset är en övermäktig konkurrent till deras lönsamma men ineffektiva rökavvänjningsmedel. Vidare finns det ett par läkare som sniker åt sig forskningsanslag och har sin utkomst av att propagera mot snus samt en överläkare som har statligt uppdrag att propagera mot tobaksbruk. För övrigt säger en förkrossande majoritet forskare detsamma:

Vi kan inte se något samband mellan snus och cancer eller mellan snus och hjärt-kärlsjukdomar.

Inte minsta fimp

Samtidigt läser jag i dagarna att Folkhälsoinstitutet fått 69 miljoner kronor till tobaksprevention under de två senaste åren utan att ha lyckats minska rökningen med en enda liten fimp. Däremot lobbar man oavbrutet mot det nästan helt ofarliga snuset. På deras hemsida kan man läsa att verksamheten skall ha vetenskaplig förankring. I stället läser institutets företrädare forskningsrapporter som fan läser bibeln. Rapporter där forskare säger sig inte kunna se något samband mellan snus och cancer förvanskar FHI, till raka motsatsen.  Den 12 februari 2006 gick fem forskare från Malmö, Stockholm och Lund ut med en artikel på DN Debatt under rubriken ”Folkhälsoinstitutet motverkar förebyggande kamp mot cancer”. Där kunde man läsa:

De som publicerar larmrapporter vars slutsatser av allmänheten kan tolkas som att det är lika farligt att snusa som att röka, tar på sig ett stort ansvar för de cancerfall som blir följden om fler fortsätter att röka. ”Mot den bakgrunden är det oacceptabelt att Folkhälsoinstitutets agerande inom tobaksområdet mer verkar styras av enskilda tjänstemäns fundamentalistiska inställning till tobaksbruk än av samhällets behov av adekvat hälsoinformation till allmänheten baserad på solida fakta om vilka det finns en bred vetenskaplig konsensus.

Tvingats ta tillbaka

FHI har under de senaste tolv åren presenterat larmrapporter som sagt att snus orsakar hjärtinfarkt, typ 2-diabetes, munhålecancer samt bukspottskörtelcancer. Detta har man tvingats ta tillbaka då det visat sig vara fel. Sverige ligger väldigt lågt när de gäller muncancer jämfört med andra länder. I Norrland, där det snusas mest är, märkligt nog, muncancerfrekvensen lägst. Även när det gäller cancer i bukspottskörteln har Sverige lägre frekvens än i länder där det inte snusas alls.

Rökfri tobak

En av de mest omfattande undersökningar som gjorts om rökfri tobak genomfördes av ett forskarlag under ledning av Professor Brad Rodu vid University of Alabama at Birmingham USA och publicerades 1995. Brad Rodu gav även ut en bok med titeln: ”How smokeless Tobacco can save your life”. Professor Rodu slår fast att det inte är nikotinet som är cancerframkallande utan de ämnen som bildas i rökgaserna när tobak förbränns. Han säger vidare att kaffe troligen är farligare än snus och att de som inte kan sluta med nikotin borde gå över från cigaretter till rökfri tobak.

Farlig leverpastej

Ett fånigt argument som ofta förs fram är att snus innehåller över 2,500 olika ämnen varav en del är cancerframkallande. Så rysligt intressant! Hur många ämnen finns det i leverpastej och falukorv? Säkert många fler än i snus. I korven finns det en del cancerframkallande ämnen då den är rökt. Vid rökning av korv bildas i rökgaserna samma ämnen som vid cigarrettrökning nämligen formaldehyd, kreosol, kreosot etc. Snus däremot ryker inte.

Det intressanta är hur många som drabbas av snusrelaterad cancer. I Sverige har vi använt vårt fuktiga snus i 200 år och vi har världens bästa cancerstatistik. Trots detta har varken FHI eller någon annan lyckats påvisa ett enda fall av snusrelaterad cancer. Däremot vet man att 21 procent av all cancer är rökrelaterad och än värre är det med hjärt/kärlsjukdomarna.

Dödsfall och förtidspension

Vi har i Sverige c:a en miljon rökare. Av dem dör 7.000 per år i rökrelaterade sjukdomar. Rökningen kostar samhället årligen 2,3 miljarder kronor i vårdkostnader och 6 miljarder i produktionsbortfall p.g.a. dödsfall och förtidspensioner. Plus 18 miljarder i sjukskrivningar. Rökaren förkortar sitt liv med 7–8 år och har 8 sjukdagar per år mer än ickerökare. Ingenting av detta gäller för snusare. Nämnas kan också att i EU dör över 700.000 medborgare varje år till följd av rökning och där är snus förbjudet med Sverige som enda undantag. Att förbjuda snus och tillåta rökning är som att i alkoholpolitiskt syfte förbjuda lättöl och tillåta vodka.

Högt blodtryck

En seglivad myt är att snusning leder över till rökning. Jag känner inte till ett enda sådant fall och om det nu skulle finnas – hur vet man att han/hon inte skulle börjat röka direkt om det inte funnits snus? Vi vet att hälften av dagens snusare tidigare varit rökare. Man säger vidare att det är svårare att sluta snusa än att sluta röka. Det är sant beroende på att många slutar röka med hjälp av snus. Vill man sedan sluta snusa är detta naturligtvis svårare. Snus är förvisso vanebildande men vill man se tjänstemän klättra på väggarna behöver man bara ta bort kaffet på Folkhälsoinstitutet under en förmiddag.

Ett annat vanligt argument mot snus är att blodtrycket ökar. Det stämmer, men det rör sig om ett akut förhöjt blodtryck, inte ett kroniskt som är sjukdomsdiagnosen. Är det så farligt med akut förhöjt blodtryck så bör vi också varna för actionfilmer, alla former av idrott, motion, pornografi och framför allt samlag.

Inte sämre kondition

Det sägs att snus ger sämre kondition men det är fel. En forskargrupp på Karolinska undersökte för några år sedan 144 medelålders brandmän och fann att de som snusade hade lika bra kondition och blodvärden som icke-nikotinisterna. Rökarna hade däremot betydligt sämre syreupptagningsförmåga. Likväl spred Apoteksbolaget en broschyr med budskapet att snusaren blir fort trött, andfådd och orkeslös. Strax därpå vann Tre Kronor guldet i OS i Lillehammer och de såg inte mer orkeslösa ut än spelarna i de lag de besegrade.

Tack vare snuset

Två undersökningar, en i Sverige och en i USA, visar att snusare lever lika länge som icke-nikotinister. Det tycker jag säger allt.

Världshälsoorganisationen har satt upp som mål att få ner rökningen till under 20 procent. Sverige är det enda land som lyckats och är nu nere under 15 procent. Detta är utan tvekan snusets förtjänst.

Att hela tiden höja skatten på snus är rena vansinnet. Jag kan förstå att vi har skatt på alkohol och cigaretter då dessa orsakar samhället skyhöga vårdkostnader. Snus ökar inte vårdkostnaderna mer än kaffe varför snusskatten är helt omotiverad och orättfärdig. Snus sänker vårdkostnaderna indirekt. När alliansen har lovat sänkta inkomstskatter så måste man klösa in pengar på annat håll och vad är då enklare än att ta en del från den minoritet som snusar. Detta resulterar i att fler väljer att fortsätta röka men det struntar våra cyniska politiker i. För dem gäller bara att ha bra siffror inför nästa val. Vad som händer med folkhälsan och vårdkostnaderna om 10–15 år intresserar dem inte.

Eget snus

Nu kan man ju säga att jag skriver det här för att själv få billigare snus men då har man fel igen. Jag kommer aldrig att betala ett öre i snusskatt. Jag gör eget snus till husbehov.

Det finns ett par läkare och en tandläkare som har sin utkomst av att propagera mot snus. Men dessa är grundligt desavouerade av forskarlag i Boden-Luleå, Umeå, Stockholm, Örebro, Lund och Malmö. Dessutom i flera stora undersökningar från USA. Jag har alla dessa rapporter. Tillsammans med Apoteksbolaget och FHI fortsätter man, att mot bättre vetande, föra en intensiv propaganda mot snus. Man förvränger forskningsrapporter, citerar antaganden i gamla rapporter och förtiger den nya forskning som vederlägger den äldre. Propagandisterna drivs inte av människokärlek utan av ren illvilja. De har åtskilliga tusen liv på sina samveten både nu och i framtiden för utan dem hade fler slutat röka. Det är ett tungt ansvar.

  • Ingen har orsakat skogsbrand genom att spotta ut en prilla.
  • Ingen har insjuknat till följd av passiv snusning.
  • Ingen sängsnusare har blivit innebränd.
  • Det är snuset som gör oss svenska män till jordens charmigaste karlar.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.