Back in the days

Av Jan Olsson 2012-08-18

Det har nu gått tio år sedan jag redovisade för Rikspolisstyrelsen att personalförstärkning och förbättrade arbetsmetoder skulle öka antalet uppklarade mängdbrott. Utvecklingen visar att mina förslag kan ha hamnat på ”hälleberget”. 

Kriminalkommissarie Jan Olsson är en av Sveriges mest erfarna brottsplatsutredare. Han har arbetat med många av de mest omtalade fallen i svensk kriminalhistoria: Norrmalmstorgsdramat, Bombmannen, Lasermannen och Norbert Kröcher för att nämna några.
Han har hunnit med att utbilda blivande kriminaltekniker på Sri Lanka, föreläst i kriminalteknik och bistått några av landets främsta brottmålsadvokater i brottmål.
Det har gett honom en unik inblick i både svenskt polis- och rättsväsende.
De erfarenheterna kommer han att dela med sig av som krönikör för Para§raf.

Den förstudie om mängdbrott jag redovisade hade syftet att se hur många mängdbrott som blir kriminaltekniskt undersökta, vilken poliskategori som genomför undersökningarna, samt hur kriminaltekniska spår används för att ta fast förövarna av brotten.

Den här typen av brott: Inbrott, stöld av och inbrott i bil, cykelstöld och skadegörelse, är något som vi alla kan råka ut för och som sätter sina spår ekonomiskt och i ökad otrygghet.

I arbetet med förstudien besökte jag ett tiotal polismyndigheter för att få en uppfattning av hur man hanterade brott av den här typen. Jag talade med utredare, kriminaltekniker och utryckningspersonal.

Annorlunda nuförtiden

För 30 år sedan arbetade jag med kriminaltekniska undersökningar och utredningar av inbrott. När jag nu lyssnade på mina kollegor ute i dagens verklighet kändes allt så annorlunda jämfört med hur det var tidigare.

I Stockholms polisdistrikt fanns för 20 år sedan särskilda kriminalrotlar för att utreda inbrott, bilstölder och andra typer av stölder. Poliserna som arbetade på rotlarna var specialiserade inom sitt gebit och hade god kunskap om det klientel som kan ha utfört brotten. Kriminaltekniker undersökte vid den tiden samtliga inbrott både i bostäder och företag. Anträffade stulna bilar fördes in till polisstationen där de undersöktes.

Avskrivs omedelbart

I de tio polismyndigheterna som jag besökte gjordes år 2002 kriminaltekniska undersökningar av cirka 15 procent av anmälda inbrott och bilstölder. Man strävade efter att i första hand undersöka bostadsinbrott medan inbrott i lokaler (företag) undersöktes mer sällan. Bilar, som varit stulna undersöktes bara i enstaka fall och då oftast när det fanns en misstänkt för brottet.

Ärenden som saknade spaningsuppslag och som inte blivit föremål för en kriminalteknisk undersökning avskrevs i regel omedelbart.

Bortrationaliserat

När jag samtalade med personal på de olika myndigheterna var det entydigt så att man tyckte att det varit bättre tidigare. Då utreddes ärenden noggrannare och kriminaltekniska undersökningar genomfördes i större utsträckning. Jag sammanträffade med poliser, som var satta att utreda mängdbrott. De var få till antalet och de hade sett hur gruppen minskat vid varje översyn av verksamheten. De visade på högar av ärenden, som låg travade i hyllor. Tidigare hade de varit hjälpta av en spaningsorganisation som i dagsläget var bortrationaliserad.

Frustration

Efter att ha sett på verksamheten kände jag mig frustrerad. Något var fel med stora delar av den. För att kunna minska kriminaliteten måste man angripa den från grunden genom att sätta stora resurser på att lösa mängdbrotten. Unga människor kommer då att hejdas i början på sin brottsutveckling och även bekämpandet av grov brottslighet kommer att påverkas positivt, eftersom individer som sysslar med grov kriminalitet också begår inbrott och stjäl bilar.

Allmänhetens förväntningar

Vad jag minns särskilt från det här uppdraget var de poliser som var satta till att utreda hade sett hur deras möjligheter beskurits. Många av dem var påtagligt påverkade av sin otillräcklighet att uppfylla allmänhetens förväntningar.

Om man nu ser på hanteringen av mängdbrott i dag jämfört med hur det såg ut för tio år sedan. Var det bättre då jämfört med idag?

Jag tror det. Det var bättre förr!


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.