Kirsebergsanstalten censurar musik

Av Ricard A R Nilsson 2014-04-11

Två fångar vid Kirsebergsanstalten har fått avslag på att inneha en CD-skiva av rappartisten Dr Dre. Skälet anges vara att det finns ett marijuanablad tryckt på skivan och omslaget, samt att dess musikaliska innehåll kan motverka rehabliteringen och normaliserar våldsanvändande.

Ricard A R Nilsson har varit med från Para§rafs första dag, som skribent och bloggare. Han är dömd till livstids fängelse för mord och är inne på sitt femtonde år bakom murarna.

Under de här åren har han hunnit beta av ett antal fil kand och fil mag, och är idag kriminalvårdens högst utbildade, generaldirektören inräknad.

Därtill har han skrivit två deckare ihop med författarkollegan Pierre Larancuent, Män utan nåd och Med döden som skugga. I februari släpper han boken En livstidsdömds dagbok, där han berättar om det hårda livet i fängelse.

Han bloggar numer här:
www.nilsson-larancuent.com

Ett av Para§rafs honnörsord är inifrån. Vi ska så långt det är möjligt rapportera inifrån. Komma in under ytan. Ricard A R Nilsson skriver sina krönikor inifrån fängelsevärlden.

   Följande kan läsas i ett av besluten: ”CD-skivan [den intagne] har ansökt om innehav för, ’Dr Dre – 2001’, kallas i folkmun bland annat för ’Chronic 2001’. ’Chronic’ syftar till marijuana och drogförhärligandet styrks ytterligare av att omslaget till CD-skivan pryds av ett cannabisblad. Utöver drogaspekten innehåller skivan även spår i vilka våldsanvändande normaliseras. Efter en samlad bedömning finner anstalten att innehav av CD-skivan ’Dr Dre – 2001’ motverkar den behandling [den intagne] genomgår och därmed anses inte innehavet motiverat för att verkställigheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.”

   Personligen kan jag tycka det är olämpligt att Kriminalvården ska syssla med den typ av censur som nu är aktuell. Det blir än mer besynnerligt när man börjar fundera över hur censuren rent praktiskt ska ske. Måste alla musiktexter och omslag bedömas? Vilken typ av musiktexter och omslagsbilder ska vara tillåtna och vem ska avgöra var gränsen dras? Ska en enskild kriminalvårdstjänsteman sitta på sitt kontor och lyssna på skivor för att bedöma vad som är tillåtet? Frågorna är oändligt många och svaren inte på något sätt givna.

   Det finns dessutom en grundlagsproblematik att ta hänsyn till. Att hindra spridning av exempelvis en CD-skiva kan vara ett brott mot yttrandefrihetsgrundlagen. Nu kanske en del tänker att det finns begränsningar för oss i fängelse. Det stämmer till viss del, i fängelselagen ges möjlighet för Kriminalvården att med hänsyn till säkerhet eller behandling begränsa böcker, tidsskrifter och tidningar – dock nämns inte CD-skivor. Och när det gäller förbud, i synnerhet sådana som kan bedömas bryta mot grundlagen, då krävs ett uttryckligt stöd i lag.

   Nej, hela situationen är för mig helt ny. Trots mina drygt 14 år i fängelse har jag aldrig stött på något liknande, vilket säger en hel del. Att det just är Kirsebergsanstalten som nu väljer att gå emot grundlagen förvånar mig i och för sig inte. Men besluten är överklagade och vi får se vad högre rättsinstanser säger. För mig är det solklart. Subjektiva bedömningar av om en viss musik är tillåten eller inte ligger utanför en enskild kriminalvårdstjänstemans behörighet. Det handlar här om inget annat än olaglig censur.

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.