Desperata åklagare

Av Dick Sundevall 2013-07-18

I det stora kokainmålet agerar åklagarna, och framförallt huvudåklagaren Karin Bergstrand, alltmer desperat. I häktningsförhandlingen avseende Jonas Falk, försvarade hon den hårda isoleringen av Falk genom att misstänkliggöra Falks försvarare för att ha försökt smuggla in mobiltelefoner till Falk. En ljudfil med Jonas Falks anförande bifogas artikeln.

Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor är inga ledare, utan högst privata tankar och funderingar.

I drygt 30 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och några tusen artiklar genom åren.

Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med Guldspaden och annat men är mest stolt över Ordfronts Demokratipris, ”för då tävlar man ju mot hela svenska folket”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.

Jonas Falk har nu suttit isolerad i drygt två och ett halvt år. Närmare bestämt i 934 dagar. Mig veterligen är det inte möjligt i något annat land i västvärlden. Till och med dödsdömda i USA har några timmars umgänge med varandra varje dag. Det är att observera att Falk inte har en fastställd dom, utan fortfarande bara är misstänkt för brott.

   När hans försvarare tog upp det här i en ny häktningsförhandling i hovrätten nu i veckan, motsatte sig åklagarsidan bestämt att han skulle försättas på fri fot. Så långt är det inte mycket att säga om. Falk har, även om det nu är länge sedan, fritagits beväpnat tre gånger och har en tung brottslig belastning sedan tidigare. Därtill är det obligatorisk häktning för de brott han är misstänkt för. Så även andra åklagare hade rimligen motsatt sig att han skulle försättas på fri fot. Men jag tvivlar på att andra åklagare hade försvarat isoleringen av Falk på det sätt som skedde här.

   Bland annat hävdade huvudåklagaren Karin Bergstrand att Falks försvarare, Thomas Martinsson och Tobias Enochson, var för sig vid olika tillfällen tagit med sig mobiler in till Jonas Falk. Och att det var ett av skälen till att Falk måste hållas isolerad, då han annars kunde få kontakt med personer och därmed påverka den pågående rättegången. Mot det anförde Falk själv att hela 119 personer har förhörts och i många fall vittnat i målet, men att inte en enda av dessa har pekat ut honom som inblandad i kokainsmugglingen.

   Thomas Martinsson klargjorde att vad det handlade om när det gällde honom och mobilen så upptäckte han det under ett förhör där han och några utredare från polisen närvarade, genom att hans mobil började ringa. Tobias Enochson ställde sig helt frågande till vad det handlade om och krävde att åklagaren skulle definiera var och när det här skulle ha hänt.

– Det här påståendet är oerhört kränkande, sa han.

   Själv har jag ett otal gånger varit med om att det piper i bågarna på fängelser eller nu i säkerhetssalen, då jag glömt att plocka ur något ur fickorna. Ibland har det varit mobilen. Men vid två tillfällen har både jag, vakterna och bågarna missat mobiltelefoner. Ett var när jag skulle intervjua dåvarande presidenten för Brödraskapet Danny Fitzpatrick på Hallfängelset, alltså en säkerhetsanstalt. Den andra gången var vid ett av mina många möten med den oskyldigt dömde Joy Rahman, som satt på livstid för ett osedvanligt grymt mord på en äldre kvinna. Så visst kan man få med sig en mobil in av misstag på ett fängelse eller häkte.

   När det gällde Tobias Enochson så handlade det om att det pep i en båge på Kronobergshäktet och att han då insåg att han hade mobilen i innerfickan på kavajen, varvid han då låste in den i ett skåp i sedvanlig ordning. Hur många besökare, journalister, och advokater har inte varit med om något liknande någon gång? Att anklaga advokater för att ha försökt smuggla in mobiler till en klient som sitter isolerad, utgör naturligtvis en oerhört allvarlig anklagelse. Skulle det vara sant skulle det bli en fråga för Advokatsamfundet att ta ställning till. Sista ordet är nog inte sagt i den här historien.

   Vid tre tillfällen under häktningsförhandlingen omnämnde huvudåklagaren mig som ”Dick Sundevall, journalisten och vännen” till Jonas Falk. Det var när hon redogjorde för vilka som hade fått träffa Falk under häktningstiden. Falk och jag har träffats tre gånger. Första gången när jag 1995 i Kumlafängelset intervjuade honom för ett tv-program. Och två gånger när han nu suttit häktad i det här målet. Jag har då inte ens fått ta honom i handen och hälsa. Vi blir placerade på varsin kortsida om ett cirka 180 cm långt bord och det sitter en vakt på varje långsida. Hade det funnits kandelabrar med levande ljus på bordet och en bra måltid uppdukad, kunde det ha varit både fint och festligt. Nu blir det istället väldigt formellt och konstigt. Till saken hör att han är den enda under mina dryga 30 år som rättsjournalist som jag inte har fått träffa utan personal närvarande. Och då har många andra jag träffat suttit dömda för både ett och flera mord. Falk är aldrig dömd för något våldsbrott.

   Jonas Falk och jag har aldrig träffats eller haft telefonkontakt när han varit utanför murarna. Vad kommer då det här med ”vännen” ifrån? Under de senaste åren har det blivit allt svårare för oss journalister att arbeta på häkten och fängelser. Man har alltför ofta vägrat oss att få träffa och intervjua intagna. Vid några tillfällen har jag då, efter överenskommelse med den intagne, skrivit in mig som ”vän” i min ansökan om besök. Och därmed fått träffa personen ifråga. Det blir ett konstigt spel, som resulterat i att jag i kriminalvårdens papper står inskriven som ”vän” till en del mördare, knarklangare och rånare, som jag bara har träffat en enda gång. Men som journalist får man försöka ta sig fram olika vägar, när olika myndighetspersoner försöker hindra en från att få tag på den information man eftersöker. När jag ansökte om att få besöka Jonas Falk skrev jag in mig som vän och journalist. Det tog en dryg månad innan kriminalvården gick med på mina besök.

   Att en åklagare kör på lite hårt är inget att säga om. Men det som utspelat sig i det här målet går ett steg längre, eller snarare flera steg. Huvudåklagaren, tillika förundersökningsledaren, Karin Bergstrand tycks ta det personligt när försvaret påvisat att för målet väsentliga fakta har gömts undan, eller öppet förnekats försvaret att ta del av. När då försvaret ändå får fram handlingarna, blir hon upprörd och börjar gå till personliga angrepp mot olika advokater. Varför? Hon är ju en erfaren åklagare som haft stora mål tidigare. Rimligen för att hon vet att hela målet balanserar på en svajande tunn lina.

   Nu har skrivelsen lämnats in avseende att inkludera den spanska utredningen mot Falk med flera i det pågående kokainmålet. Jag har tidigare skrivit om vad det här kan komma att betyda för målet i artikeln, Måste det stora kokainmålet avbrytas och tas om? Skrivelsen i sin helhet bifogas nedan som separat fil.

   Det här målet kan komma att bli ett reningsbad för hur polis och åklagare agerar i Sverige idag. Alltmer anmärkningsvärt framkommer vartefter målet framskrider. Vid häktningsförhandlingen yttrade sig Jonas Falk för första gången i hovrätten. Vi återger nedan hela hans anförande i sin helhet i en separat ljudfil, där han bemöter vad åklagarna framfört. Ljudkvalitén är inte den bästa, vilket beror på att utstyrningen av ljudet varierar i uppkopplingarna på pressläktaren. Ena dagen är det perfekt, nästa dag är det sämre – men det är ändå klart hörbart.

 

Tillägg 18:50

Hovrätten beslutade om fortsatt häktning av Jonas Falk.

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.

 

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.