Bekämpa rasism med kunskap

Publicerad 2015-11-09

Rädsla för det nya är SD:s huvudargument för att nå de människor som i grunden inte är öppet rasister. Många kan nämligen köpa dessa en-menings-argument och inse att, "ja vi är i fara, Sverige är i fara! Vi invaderas i smyg och den nuvarande regeringen gör ingenting åt det. De bedriver en oansvarig invandringspolitik med mera.

   Det SD vill göra är att förstora saker, skrämma människor, gärna subtilt genom att lite ”snyggt” visa på olikheter, vi och dom och gärna lite vinklat så att gemene man själv ska förstå att vi har ett problem. Jag tror att kunskap är den bästa metoden att motarbeta rasister och SD.

   Så låt oss här titta på siffror gällande invandring och asyl.

Jag har i texten använt broschyren ”Skydd och asyl i Sverige” som finns på Migrationsverkets hemsida som källa samt deras senaste statistik.

   För det första så pratar rasister och SD om att minska invandringen till Sverige eller helst helt ta bort den. För att bena i detta lite grann så måste vi först titta på vad en asylsökande är:

”Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt.”

   Ok, vi kan alltså inte hindra människor att söka asyl i Sverige som ni kanske förstår om vi inte skall gå ur FN?

Just nu är det ca 60 miljoner (60 000 000) människor på flykt i världen.

   120 000 av dem kommer till Sverige, så då är det förståeligt att det blir fulla asylboenden just nu. Det är alltså 2 promille (0,2%) som kommer hit. De flesta hamnar i grannländerna.

Men så kommer det ju givetvis inte se ut för alltid utan det är just nu.

   Tills i juli är det 7 092 personer som fått stanna i Sverige på grund av just detta skäl. (Kvotflyktingar är något som vi förbundit oss att ta emot enligt FN så jag utelämnar dessa 1 253 personer här).

   Men hand upp ni som tycker att vi skall gå ur FN?

Vi kanske kan neka dem uppehållstillstånd?

Vi läser vidare i FN:s flyktingkonvention:

”Skäl för att bevilja asylsökande uppehållstillstånd. 


Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen. Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: 


 • ras 

 • nationalitet 

 • religiös eller politisk uppfattning 

 • kön 

 • sexuell läggning eller 

 • tillhörighet till viss samhällsgrupp.”

Detta är alltså enligt FN.

   Den som får uppehållstillstånd som flykting kan begära att få en flyktingstatusförklaring; en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler.

Så vad har vi mer för regler att ge uppehållstillstånd?

   Vi har ju EU:s regler att förhålla oss till.

Då heter det ”alternativt skyddsbehövande.”

”Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som: 


 • löper risk att straffas med döden 

 • löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller 

 • som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt”

   De flesta i vårt land tycker faktiskt att gå ur EU vore en ekonomisk katastrof för lilla Sverige. Vi är ju inte Norge med olje-biljoner i bakfickan, men det är en annan diskussion.

   Men ni kan nu förstå varför SD tycker vi skall gå ur EU, det hänger liksom ihop med deras främlingsfientlighet.

Sedan kan man ju titta på skälen till att få stanna. Är det någon som tycker att vi ska skicka tillbaka människor till det de kan råka ut för?

9 454 personer hittills i år som fått stanna av detta skäl.

Så nu har vi avverkat FN och EUs regler.

Har vi då inga egna regler?

   Jo, vi har en Svensk lag i utlänningslagen som heter ”övriga skyddsbehövande”. Den borde ju vara enkel att ändra då vi inte behöver dra in resten av världen?

Vi tittar på vad den säger:

”Övriga skyddsbehövande är en kategori som enbart finns i den svenska utlänningslagen; den saknar motsvarighet i internationella konventioner och EU-rätten. En asylsökande kan bli bedömd som övrigt skyddsbehövande om han eller hon 


 • inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet, 

 • känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller 

 • inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof.”

Så den är det vi kan ta bort.

   Återigen, någon som tycker att vi ska skicka tillbaka kvinnor, män och barn till detta?

Hur många är det det handlar om?

I år hittills (tom juli) enligt senaste statistiken från Migrationsverket är det 52 personer som vi då skulle ha nekat. 52 personer!

   Vi har faktiskt en till väg och det är ”Synnerligen ömmande omständigheter” vilket också är en svensk lag.

Den lyder så här:

”Asylsökande kan undantagsvis beviljas uppehållstillstånd, trots att de inte behöver skydd mot förföljelse. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter, som är direkt knutna till deras personliga förhållanden, som synnerligen allvarligt hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan leda till uppehållstillstånd. 
Eftersom det i dessa fall inte handlar om att ge skydd kan man inte heller få någon skyddsstatusförklaring.”

   Det är alltså bland annat sjuka barn och vuxna som skulle fara illa eller dö av att åka tillbaka till sitt hemland. Vill vi skicka tillbaka dem? De är hittills i år 893 personer. Stor skillnad eller?

   Så det finns ju också en ytterligare väg och det är att vi gör det så jävligt för dessa människor som har flytt från bomber och förtryck och allt annat skit så att de istället väljer ett annat land att söka asyl hos. 
Vi kan bränna ned asylboenden, vi kan misshandla dem, vi kan sluta ge dem något att äta. Vi kan ställa helt orimliga krav som är omöjliga att leva upp till.

Någon som tycker att det är en bra väg, hand upp!

Det är nämligen den vägen som Sverige håller på att ta. Sakta försöker nämligen SD att få folk att tro att det är ett stort problem med invandringen, och många av oss tror dom.

   Om vi inte skall gå ur EU och FN så rör det sig om 945 personer hittills i år som fått uppehållstillstånd på grund av svenska lagar. (Jag utelämnar tillbakaflyttande svenskar, anhöriga och kärleksinvandring).

   Ska vi rösta fram ett parti för dessa 945 personers skull? 
Ett parti som inte tror på jämlikhet. 
Ett parti som inte tror på fri abort. 
Ett parti som är homofober. 
Ett parti som inte tror på religionsfrihet.
 Ett parti som har så otroligt många korkade och rasistiska ledamöter i både riksdag och kommuner så man inte finner ord.

   945 personer. Skall det vara avgörande att vårt land ska gå in i en sån mörk period som det skulle bli om vi röstade fram dessa människor att leda vårt land?

Alternativt så hjälper vi dessa människor så gott vi kan och får en jäkligt bra framtid tillsammans. Det kommer förhoppningsvis inte alltid vara så många människor på flykt i all framtid.

   Med lite fakta och mer kunskap tror jag att allt blir lite mer nyanserat och då kan istället diskussionerna handla om viktigare saker som hur gör vi för att på bästa sätt integrera dessa människor i vårt samhälle. Den diskussionen är så otroligt mycket viktigare…

/Tomas Edin


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.