Ett krav – inte en önskelista

Av Börje R P Carlsson 2016-04-14

Till min stora sorg och bedrövelse tog jag mig tid att lyssna på en intervju med rikspolischef Dan Eliasson. Där fick han bemöta oroliga, frustrerade och förbannade poliser. Jag blev själv både sorgsen och bedrövad över Eliassons inkompetens och inställning. Han tycktes inte/ville inte förstå den kris som svensk polis står inför.

   Han red på ord och formerade fakta som det passade honom. Han tycktes inte/ville inte förstå medborgarnas behov av en närvarande och kontaktbar polis. Han verkar ha lyssnat på omdömeslösa och okunniga polischefer som bara försvarade sina platser vid köttgrytan genom att måla allt i rosa.

   I regleringsbrevet från regering till polismyndigheten står det år efter år: Verksamheten ska bedrivas närmare medborgarna och i samverkan med lokalsamhället. Eliasson säger under intervjun att detta är önskvärt. Jag trodde att det som stod i regleringsbrevet var ett krav inte en önskelista.

   För 50 år sedan fanns det uppskattningsvis 6-800 bemannade polisstationer idag finns cirka 20% av dessa kvar. Är detta närmare medborgaren och i samverkan med lokalsamhället?

   Dan Eliasson lovade att i höst skulle verksamheten fungera tillfredsställande. Kanske det skulle finnas en ”liten svans kvar” som inte fungerade förrän in på 2017-talet. Telefonväxlarnas utomordentligt dåliga funktion skulle vara avhjälpt om ett par månader då den nya personalen var färdigutbildad. Han gjorde en infantil liknelse om ett vägbygge mellan Stockholm och Göteborg. Det måste bli lite sämre innan det blir bättre. De dåliga telefonväxlarna har varit under all kritik ända sedan år 2013 och tycks bara bli sämre och sämre. Eliasson tycks inte begripa att en myndighet som finns till för medborgaren också måste kunna nås av densamme.

   Han tycktes nöjd med den nya organisationen så här långt och framhöll sina härförares (de regionala chefernas) förmåga till stora truppförflyttningar för att hjälpa Malmöpolisen och de stora kraftsamlingar som stöttat Göteborgspolisen.

   Invandringen och terrorhoten kommer inte att alltid vara som idag men medborgarens behov av en närvarande polis kommer alltid att finnas. Om Eliasson förstod något skulle han organisera svensk polis efter medborgarnas önskemål och behov. Man får därefter ta det lilla extra besvär som uppstår när det blir läge för en större sammandragning. Medborgarnas behov och önskemål måste vara prio ett.

   Det pratades om upphandlingar av externa tjänster som det inom polisen redan fanns kompetens för. Här framhöll Eliasson hur lite pengar det handlade om, futtiga 25 miljoner på tre år. 25 miljoner är mycket pengar och ett antal sådana futtigheter blir också pengar. 25 miljoner räcker till ytterligare 15 odugliga rikspolischefer så visst handlar det om stora pengar. Här handlade det om kommunikation och kontakter med massmedia. Idag har polisen 200 kommunikatörer som media får vända sig till och detta betyder att händelser och skeenden filtreras å det grövsta innan media får ett uns av innehållet. Vid stora händelser och grova brott behöver polisen allmänhetens hjälp. Hur ska de kunna få det när informationen filtreras i led efter led för att när det är urvattnat till oigenkännlighet når media?

   Han kom därvid in på kravet att polisen måste vara transparanta och verksamheten ärlig. Har lite svårt att ta till mig detta med tanke på Eliassons bakgrund inom i första hand försäkringskassa där transparens och ärlighet knappast var några ledord.

   Jag förstår att det knappast är läge för en omorganisation innan den nya organisationen är körd i botten. Men – stanna upp ett ögonblick och tänk igenom hur det ser ut och vad som håller på att ske. Kan vi tillfälligt slå stopp på anställningscirkusen och se hur vi bäst tillvaratar den rutin och kompetens som finns inom polisen? Eller måste denna cirkus fullföljas med nya, unga och formbara chefer som saknar rutin och erfarenhet. Vi håller på att tappa väldigt mycket rutin, kunskap och erfarenhet som det tar en polisgeneration att återskapa.

 

Börje R P Carlsson f d polis

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.