Du är ute på grumligt vatten Anders Ygeman

Av Börje R P Carlsson 2017-07-08

Jag lyssnade på dig Anders Ygeman när opinion Live sände från Almedalsveckan på Gotland. Jag blev djupt bekymrad när jag hör hur lite du vet om polisen och hur dysfunktionell denna myndighet just nu är.

   Först fick du svara på en fråga om framtiden som ställdes av en ICA-handlare. Hon berättade att enda gången som polisen anlände snabbt, när hon utsattes för brott, var vid ett väpnat rån. Alla andra gånger hade polisen, om de ens kom, kommit flera timmar senare trots att polisstationen ligger bara 300 meter från hennes affär. Varje anmälan hade lagts ner omgående trots att de innehållit uppgifter om brottslingen.

   Även efter det grova rånet lades anmälan ner och det tyckte hon däremot inte var så konstigt eftersom rånaren hann iväg innan polisen kom.

   Övriga gånger hade det funnits både misstänkta och bevisning som borde räckt till en domstol, men trots det lades ärendena ned. Detta ansåg hon vara fel och att fel signaler sändes till brottslingarna. Hon ville veta hur du tänker åtgärda detta?

   Här svarade du att det behövs fler poliser och att polisen inte skall ägna sig åt de brott där spaningsuppslag saknas men om spaningsuppslag finns skall polisen arbeta med dessa brott.

   Här blir jag först störd över att du inte tycks förstå vad hon sa. Hon sa inget om spaningsuppslag eftersom det fanns tillräckligt med uppgifter för att gå vidare med utan några omfattande spaningsinsatser.

   Idag läggs, varje dag, tusentals ärenden ner trots att det finns misstänkt med både personnummer, namn och ofta fotografidokumentation över händelsen. Polisen lägger inte bara ner ärenden som saknar spaningsuppslag utan också ärenden med misstänkta. Idag har polisen mängder av lösningar och lagstöd för att lägga ner ärenden och många FU-ledares främsta uppgift är att lägga ner ärenden och motivera varför. Dessutom görs många anmälningar så kortfattade att det ibland kan vara svårt att tolka ens det mest elementära. Då är det ännu lättare att lägga ner för ingen ger sig tid att komplettera en anmälan.

   Ännu mer störd blir jag när du så lätt avfärdade det väpnade rånet när ett vapen riktades mot hennes huvud. Eftersom rånaren hann iväg och polisen inte hade något spaningsuppslag skulle ärendet läggas ner. Ett grovt rån borde i alla fall resultera i en viss spaning för att om möjligt klaras upp.

   De flesta av de grövsta brotten saknar ofta spaningsuppslag av mer konkret art i inledningsskedet.

   Mest störd blir jag dock över politikern Ygeman. Varje lösning är tydligen fler poliser trots att jag är övertygad om att du inte har en aning om hur poliserna används idag och hur många poliser den nya organisationen kräver för administration.

   När programledaren påtalar att polisen sedan 2010 minskat antalet redovisade brott med 30% börjar du tala om skalnackdel och skalfördel. Ett ord och en liknelse som jag tidigare aldrig hört talas om. Efter lite ordbajseri förstår jag att inte du heller förstår ordet utan köpt någons resonemang om olika bedrägerier.

   När du blev påmind om ditt hot/löfte, från i höstas, om att vidta kraftfulla åtgärder om polisens resultat inte vänt inom en sexmånadersperiod, som var över strax efter nyår. Inga åtgärder hade vidtagits, trots fortsatt kräftgång, och frågan blev hur länge rikspolischefen kunde sitta kvar.

   Då svarade du att rikspolischefen hade ett sexårsförordnande och dessutom ditt fortsatta förtroende och förresten så hade redovisningsresultaten vänt upp i sex av sju regioner.

   Menar du på fullt allvar, när du i tv vänder dig till svenska folket, att redovisningsresultatet har gått upp när antalet redovisade brottsbalksbrott, stölder och misshandel, minskat kraftigt men i gengäld har självuppklarade brott som narkotikaförseelser, skadegörelser och trafikförseelser gått upp med ett par tusen ärenden. Alla de vardagsbrott som drabbar gemene man läggs ner i allt större utsträckning och du hävdar att antalet redovisade brott ökat. Jag menar nog att du är ute i grumligt vatten med detta påstående.

   Därefter berättade du hur polisens jobb renodlats för att poliserna skulle hinna med mer.

   Jag kan hålla med om att det kan synas effektivt att renodla polisens arbetsuppgifter men frågan är om du eller några andra beslutsfattare förstår vad renodlingen innebär för polisverksamheten i stort.

    I 30-40 år har det pågått en renodling av polisverksamheten och detta har medfört att i 30-40 år har polisens kontaktytor minskat dag för dag för att idag i stort sett vara helt borta.

   Utan kontaktytor kommer polisens utredningsresultat att fortsätta minska och detta är helt följdriktigt eftersom ”detektiven allmänheten” är polisens bästa bundsförvant. Polisens kontaktytor blir allt mindre, lokalkännedomen allt mindre, personkännedomen allt mindre och uppklarningsprocenten på brott som kräver utredning kommer att minska ytterligare.

   Det går inte att låta polisens utredningsresultat vara liktydigt med antalet trafikbrott plus narkotikaförseelser och lite skadegörelser. Polisen måste vända kurvan över de brott som drabbar gemene man.

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.