Kom tillbaka till polisen vi behöver er

Av Börje R P Carlsson 2017-08-04

Utan att ha ändrat på just någonting i verksamhetsplanen tror nu beslutsfattarna att de avhoppade poliserna kan lockas tillbaka. Jag tror nog de flesta avhoppade poliserna kan lockas tillbaka men inte med en knippa vissna morötter som lockbete.

   På polisens hemsida kan man läsa att polismyndigheten i en stort uppslagen artikel vänder sig till poliser som av olika skäl slutat och lämnat polisverksamheten bakom sig. Här finns uppspaltat vilka uppdrag och funktioner som finns för de poliser som vill bli återanställda. Samma uppdrag som de nyss, av olika skäl, lämnat. Under rubriken Beskrivning av arbetsplatsen, kan man läsa:

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet.

   Här beskrivs exakt den arbetsplats och de arbetsuppgifter de avhoppade poliserna flytt ifrån eftersom den arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling inte finns. Hela detta stycke är bara snömos.

   Att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället är exakt vad de avhoppade poliserna inte fick göra.

   Den värdegrund som anges som vår (”vår” i det här fallet är Dan Eliassons och hans närmaste chefers värdegrund) är inte applicerbar på polisernas vardag. Det finns inte tid för engagemang, effektiviteten är noll och tillgängligheten är ännu sämre.

   Denna beskrivning kan möjligen locka nya aspiranter men de avhoppade poliserna, som vet vad orden står för, kommer knappast att återvända till polisen.

   Härefter kommer en beskrivning av arbetsuppgifterna och önskade kvalifikationer. Så självklara för varje polis att det ser ut som om artikeln sammanfattats av någon med prestationsångest.

   Nästa underrubrik är sökandes personliga egenskaper. Här handlar det om god kommunikativ förmåga, lugnt uppträdande och gott omdöme även när det hettar till.

Du är målfokuserad och resultatinriktad, har god initiativförmåga, och förstår vikten av en helhetssyn på verksamheten.

   Till vilken nytta med nuvarande organisation och chefer? Att vara målfokuserad och resultatinriktad betyder i klartext ”skriv för f-n så många primärrapporter du kan så vi får en bra statistik att redovisa för statsmakterna”.

Det är viktigt att du är öppen för utveckling och förändring av metoder och arbetssätt. Vi vill också att du har en positiv inställning och är lojal med polisens uppdrag.

   Med detta diskvalificeras väl de flesta avhoppande poliserna eftersom deras avhopp oftast handlade om just bristen på en bra utveckling och de försämrade metoderna och det arbetssätt polisen är på väg mot.

   Positiv inställning och lojal med polisens uppdrag var nog också en stötesten för de avhoppade. Ofta stämde deras uppfattning inte med beslutsfattarnas tolkning om vad som egentligen var polisens uppdrag.

   Polisens uppdrag är inte:

  • att enbart administrera anmälningar,
  • att överge landsbygd och de mindre orterna,
  • att distansera sig från medborgarna,
  • att överlämna ansvar för lag, ordning och säkerhet till olika vaktbolag,
  • att sluta utföra brottsutredningar och överlämna dessa till administrativ personal,
  • att låta trafiken bli fullständigt regellös på några få bilinspektörers ansvar.

   Inte heller att skapa en allpolis där alla kan väldigt lite om väldigt mycket.

   Polisens uppdrag är att göra allt det som inte görs idag. Att vidmakthålla ordning och säkerhet, att uppdaga och beivra brott, att finnas till för medborgarna hos medborgarna. Inte att låsa in sig på några få stationer för att finnas tillgängliga för koleriska chefer när dessa drabbas av vånda eller panik.

   Vidare kan man läsa:

Du har en god kontaktskapande förmåga och kan professionellt bemöta medborgare i olika situationer och sammanhang.
Du behöver även ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Eftersom arbetet innebär mycket kontakter såväl inom som utanför myndigheten ställs krav på egenskaper som servicekänsla, självständighet och samarbetsförmåga. Arbetet kan vara fysiskt krävande, arbetsuppgifterna förutsätter därför att du upprätthåller en god fysik.
Inför beslut kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, där referenser från din tidigare polisiära anställning kommer att tillmätas betydelse.

   Även här kommer väl de flesta att diskvalificeras eftersom många avhopp skedde med olika ställningstagande där den avhoppande haft en avvikande uppfattning om hur polisens verksamhet bäst gagnar medborgaren.

Arbetet kan vara fysiskt krävande, arbetsuppgifterna förutsätter därför att du upprätthåller en god fysik. 

   Detta betyder i klartext att när det hettar till och det behövs kanonmat kan man inte riskera att någon högavlönad kommer till skada utan då behövs de lågavlönade poliserna.

   Sammanfattning: Utan att ha ändrat på just någonting i verksamhetsplanen tror nu beslutsfattarna att de avhoppade poliserna kan lockas tillbaka. Jag tror nog de flesta avhoppade poliserna kan lockas tillbaka men inte med en knippa vissna morötter som lockbete.

   En viktig detalj är lönen och denna nämns inte med en enda stavelse.

   En annan viktig detalj är löneutvecklingen och inte heller denna är nämnd.

   En tredje viktig detalj är omorganisationen och den kommer nog inte förändras förrän den polisiära organisationen har kört ordentligt på grund.

   En fjärde viktig detalj är att poliser skall få vara poliser underställda riktiga poliser och inte ledda av snabbutbildade civilister.

   Många poliser ser att det inte finns pengar för att ge dem en hygglig lön men det finns pengar att anställa civilister med avsevärt högre löner.

   Utan att ha läst annat än vad de avhoppade poliserna sagt i olika intervjuer samt samtalat med en del så vågar jag påstå att det inte bara handlar om lön. De flesta poliser jag samtalat med har i olika mått funderat på att hoppa av, inte just för lönen, utan för den dåliga stämning som insmugit sig på arbetsplatsen.

   Jag kan ärligt inte minnas att någon polis sagt att stämningen är bra och att de med glädje går till jobbet varje dag. En känsla av hopplöshet, vanmakt och att bli överkörda av överbetalda ja-sägare har skapats. Polisen måste få återfå entusiasm, arbetsglädje och yrkesstoltheten. Många poliser säger sig inte längre vara poliser utan statsanställda nickedockor.

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.