Jag trodde att svenska pengar tillverkades i Sverige

Av Börje R P Carlsson 2017-10-17

Jag trodde att det var som förr att sedlarna trycktes i Tumba och mynten präglades i Eskilstuna. Men så är det tydligen inte och nu börjar jag fundera på om regering och riksdag också är okunniga om detta eftersom det verkar vara ett internt Riksbanksbeslut som beslutat detta. Hur mycket statlig verksamhet har av kostnadsskäl förpassats utomlands och hur mycket kan outsourcas?

   Att tillverka de svenska mynten i vårt grannland Finland kan jag möjligen acceptera utan alltför stora farhågor men att tillverka svenska sedlar i USA gör mig mer betänksam. Med USA:s nya regering och president skulle i alla fall jag känna mig tryggare med sedelpressen i Tumba.

   Vem kan och var kan sedlars äkthet prövas och hur omfattande är säkerhetsföreskrifterna, i USA, för svenska sedlar?

   Jag blir i alla fall bekymrad över att sedelpressarna står i brottslighetens förlovade land med en fullständigt obalanserad och obetänksam president för vem vet vika dekret och beslut denne kan fatta i all sin visdom.

   Transportstyrelsen har outsourcat mängder av register, både öppna och hemliga, till några länder i de gamla Östblocket. Här har det nu uppstått ett ohyggligt liv om detta, med all rätt, eftersom många av dessa register var så hemliga att jag inte ens tror att generaldirektören kände till dem.

   Jag vet inte om det går att ta tillbaka utlämnat registerinnehåll och kunna vara säker på att dessa uppgifter inte säkerhetskopierats till andra register i sina nya hemländer. En uppgift som en gång kommit ut kan väl vara svår att få ogjord? En datauppgift i en datoranvändares dator är lika svår att återta som att få ett redan uttalat ord osagt.

   Polismyndigheten har outsourcat Palasso, hela det polisiära personalregistret till ett företag i Kanada. Här hävdar rikspolischefen att systemen var krypterade och därför säkra. Krypteringen kan väl bara gälla för överföringen och därefter är väl registren långt bortom Dan Eliassons kontroll.

   Trots det blir det ingen förundersökning även om åklagaren slår fast att handlandet varit felaktigt men att inga hemligheter lämnats ut. Om jag förstått PUL (personuppgiftslagen) rätt så bygger den i hög grad på samtycke och information till de registrerade.

   Trots det är det fritt fram att outsourca dessa uppgifter till företag i främmande länder.

   Det blir ett berättigat hallå när svensk polis skapar ett spaningsregister på romer och sparar detta för länge. Då blev det stor debatt och stora skadestånd. Ändå var detta registret egentligen bara en sammanställning av ett antal uppgifter som hämtats ur olika öppna register. Detta register blev bedömt som brottsligt och felaktigt och stora skadestånd betalades ut.

   Nu har de polisanställdas uppgifter sammanställts, på liknande sätt, i register som outsourcats till Kanada och ibland funderar jag på hur samtycket skapats? Eller gäller inte detta för poliser eller har samtycket gallrats bort, som i förbigående, i samband med anställning.

   Outsourcade register, vem har ansvar för dessa och vem har kontroll över vad som händer med dessa och finns det någon insyn? Kan register, liknande romregistret, outsourcas för att undgå att avslöjas och undgå kontroll?

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.