Vems ärenden går Kronofogden?

Av Börje R P Carlsson 2017-11-23

Man ska betala sina skulder. Så långt tror jag de flesta ställer upp på denna uppmaning. Den svenska regeringen och de svenska myndigheterna har dock en helt annan uppfattning. Du ska inte bara betala dina egna skulder utan du skall också betala en del andras skulder.

   Du går till en bilhandlare eller en privatperson och köper en bil. Du kontaktar Transportstyrelsen och kontrollerar fordonet, allt ser bra ut. Affären genomförs till allas belåtenhet, i synnerhet säljarens.

   Inte nog med att han får hyggligt betalt utan han blir, visar det sig sedermera, samtidigt av med en hel del skulder som finns hos eller är på väg till Kronofogden. Det kan röra sig om flera tiotusentals kronor som belastar fordonet och som du nu blivit ansvarig för.

   Att häva köpet blir nog inte så lätt och inte heller går det att sälja bilen vidare om du är något så när rättskaffens.

   Denna lag infördes utan eftertanke år 2014 för att komma åt ”bilmålvakterna”. Lagen ger polisen rätt att beslagta fordonet och ger Kronofogden rätt att mäta ut fordonet.

   Därtill har du en ganska långtgående undersökningsplikt som är viktigast att kontrollera när du köpte fordonen av en privatperson. Här gäller det att kontrollera att det inte föreligger något äganderättsförbehåll på bilen. Det vill säga att kontrollera att fordonet är betalt. Är det inköpta fordonet inte betalt så tar du i samband med köpet över betalningsansvar också för denna restskuld.

   I dessa fall är Kronofogden både alert och snabb när det gäller att driva in Statens fordran. Skit samma vem som orsakat denna skuld. Kronofogden är Statens bästa vän när det gäller att driva in olika skulder.

   Om du startar ett litet företag, skit samma vad verksamheten är – men säg att du hävdar att du lånat ut mindre summor till privatpersoner och skickar en begäran om hjälp med indrivning till Kronofogden.

   Du hävdar att den eller den personen är skyldig dig pengar efter ett mindre lån och du vill ha fogdens hjälp att driva in dessa pengar. Ofta riktar sig kravet mot en person som redan finns registrerad hos fogden.

   Vad gör då fogden? De skickar ett brev till den presumtive gäldenären och ger denne chansen att inom en viss tid betala skulden.

   De flesta som har hygglig ordning på sin ekonomi svarar och bestrider skulden. Så långt är allt gott och väl men de som har mindre god ordning på sin ekonomi kanske inte ens läser fogdens försändelse och efter en tid försöker fogden att driva in pengarna och om det finns en lön att dra pengar på så sker detta. En utebliven reaktion på det av fogden utskickade brevet tolkas som att skulden medges. Ett medgivande som är svårt att häva.

   Det verkar som om Kronofogden har uppfattningen att det inte gör någon skillnad om man spottar på en redan blöt sten. Kronofogden måste därmed rimligen vara många bedragares bästa vän.

   Att fogden inte reagerar på uppkomna krav hos en av deras stamkunder är anmärkningsvärt. Här borde de reagera på att en svårt skuldsatt människa lyckats låna pengar trots att de finns registrerade hos fogden. Här borde nog fogden begära in kompletterande underlag där det framgår var, när och hur denna skuld uppstått och vilka kontroller borgenären gjort för att kartlägga gäldenärens förmåga att betala den skuld som nu är under uppsegling.

   Kronofogden måste få mandat att ifrågasätta luddiga skulder och i synnerhet skulder där räntan är 38% per månad viket är liktydigt med en årsränta på 456%.

   Med denna räntesats fördubblas skulden ungefär varannan månad och en från början harmlös summa växer lavinartat. Eller i siffror, 10 000 kronor växer på ett och ett halvt år till 181 524 kronor och efter det ökar det fort till många hundratusen kronor. Efter ytterligare sex månader tangerar den ”harmlösa” skulden halvmiljonerstrecket.

   På samma sätt som de flesta näringsidkare tar olika ekonomiska upplysningar om nya kunder/klienter så borde fogden göra sammalunda. En svensk myndighet ska inte ha mandat att gå ekonomiska brottslingars ärende.

   Och inte heller skall ett uteblivet svar kunna tolkas som acceptans för en luddig skuld. Ett uteblivet svar på ett vanligt brev ska tolkas som att skulden förnekas.

   Den som inte gjort något fel ska inte ens behöva lägga två strån i kors för att urskulda sig.

   Hela bevisbördan om den uppkomna skulden skall åläggas borgenären. Fogden får ta på sig att göra en del kontroller där kostnaden drabbar borgenären om det visar sig att det föreligger oegentligheter hos denne. Kronofogden är tydligen inte bara statens bästa vän utan också ett antal bedragares bästa vän.

 


 Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.