”Att nya sedlar är omöjliga att förfalska ökar förekomsten av falska sedlar”

Av Börje R P Carlsson 2017-12-01

När Sveriges nya sedlar kom sa Riksbanken att Sverige nu fått sedlar som är näst intill omöjliga att förfalska. Trots det har fler falska sedlar än någonsin anträffats efter att ha använts i olika affärer.

   När en expert uttalar sig om detta fenomen blir hans svar att just för att sedlarna är omöjliga att förfalska ökar förekomsten av falska sedlar.

   Det lät nästan horribelt men när han fortsätter blir det mer begripligt. Just för att sedlarna är säkra och nästintill omöjliga att förfalska är det lätt att göra falska sedlar som sedan kan användas som betalningsmedel. Just säkerheten har gjort att människor är säkra på sedlarnas äkthet och därför inte granskar sedlarna som de borde.

   Skulle medborgarna granska sina mottagna sedlar skulle de förmodligen direkt kunna avslöja förfalskningen och vägra ta emot sedeln.

   Av detta följer att om sedlarna vore lättare att förfalska skulle problemen vara mindre med förfalskade sedlar – eller?

   Nåja, det är en hypotetisk fråga som bara vill visa att det finns nyanser mellan svart och vitt. Inget är så enkelt som det ser ut.

   Nu går Malmöpolisen ut och berättar om statistik på skottlossningar. Här berättas att de nu börjat räkna på ett nytt sätt där luftvapen och slangbellor inte längre räknas in som skjutvapen. Genom detta har antalet skottlossningar minskat från 123 till 57 stycken under årets första tio månader. Alltså mer än en halvering.

   Detta bekräftar bara min tes om att poliser inte ska betros med att beräkna statistik, eftersom den tydligen kan bli hur tokig som helst. Nu sägs att Stockholm och Göteborg beräknat skottlossningarna på samma sätt och då kan man nog på goda grunder anta att resten av det polisiära Sverige räknat på samma sätt. Detta betyder i klartext att siffrorna när det gäller statistik på skottlossning ska räknas ner med cirka 54 procent.

   Finns det någon annan polisiär statistik som beräknats på samma ovederhäftiga sätt?

   Ja, det finns det och kan någon begripa? Källan är densamma. På polismyndighetens hemsida berättas:

Sedan satsningen drog igång har vi minskat antalet öppna ärenden med 18,6 procent och redovisar nu upp till 30 procent fler ärenden till åklagare varje dag, vilket är jättebra, säger Mats Sundling som är ansvarig för att effektivisera utredningsprocesserna i polisområdet.

   Upp till 30 procent fler ärenden ”varje dag” är verkligen jättebra. I siffror betyder det att om antalet redovisade ärenden första dagen är 100 (så är det naturligtvis inte men det är en rund och lätt siffra att räkna på) så är redovisningen andra dagen upp till 130 ärenden (med en 30%-ig ökning) och tredje dagen ytterligare 169 ärenden och därefter 220 ärenden osv. Antal redovisade ärenden fördubblas ungefär var tredje dag.

   Det medför att balansen torde vara slut inom en inte alltför avlägsen framtid vilket är alldeles strålande.

   Nu rider jag naturligtvis på siffror och på ord men man måste kunna begära att poliser (om han nu är polis, han kanske är en högavlönad jurist, vad vet jag?) ska kunna uttrycka sig korrekt. De ska inte försöka färga verkligheten genom ovederhäftig statistik. Därutöver tycks ju siffrorna knappast vara korrekta. Man kan ju fråga sig vilket värde uttrycket ”upp till 30 procent” har. Det går ju att hävda att allt under 30 procent är upp till 30 procent. Även om redovisningen bara är ett enda ärende så ryms det i uttrycket ”upp till 30 procent”.

 


 Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.