Ska amatörer få avgöra hur du ska opereras?

Av Dick Sundevall 2018-03-14

Nämndemannafråga har åter aktualiserats. Den här gången genom en extrem dom i Solna tingsrätt där nämndemän har röstat ner juristdomaren. Naturligtvis är inte det här representativt för nämndemän i största allmänhet. Men är det ändå dags att avskaffa nämndemännen? Eller i varje fall frånta dem deras rösträtt?

   Tänk dig följande: Du ska opereras och det handlar om är en större komplicerad operation som kommer att ta många timmar.

   Några timmar innan du ska rullas in i operationssalen får du välja mellan två alternativ:

  1. De som kommer att ha hand om dig under operationen är vana professionella kirurger, narkosläkare och operationssköterskor etc.
  2. Kirurgen kommer att vara en erfaren kirurg men majoriteten av de övriga i operationssalen kommer att vara amatörer, som sannolikt är utsedda av politiska partier. Och – dessa amatörer kan rösta ner kirurgen vad gäller de beslut han eller hon ska ta.

   Vilket väljer du? Nu kan man ju säga att frågan är retoriskt och att det är självklart att du väljer det första alternativet. Då är vi helt överens. Men låt oss se vart det leder:

   Du står för första gången inför domstol. Det handlar om en misshandel som är så pass grov så att om den misstänkte döms hamnar han med all sannolikhet i fängelse.

   Antingen du nu är den som åklagaren hävdar har blivit svårt misshandlad, eller om du är den som står åtalad för det, ställs du nu inför två alternativ:

  1. Väljer du att bli dömd av en utbildad erfaren jurist?
  2. Eller vill du att majoriteten av de som ska döma ska vara amatörer som sannolikt är utsedda av politiska partier – och att dessa amatörer, var och en för sig, ska ha lika omfattande rösträtt som juristdomaren?

   Är då den där omfattande operationen jämförbar med det här målet i en domstol? För den det handlar om menar jag att det är jämförbart i den meningen att det kan ha en väldigt stor inverkan på personens liv. Det är mycket möjligt att det är den största enskilda händelsen i hans eller hennes liv.

   Vill jag alltså få bort nämndemännen från domstolarna? Nej, de fyller en viktig funktion i form av allmänhetens insyn i de enskilda överläggningarna. Och jag anser att nämndemännen ska ha yttranderätt under dessa överläggningar – men inte rösträtt.

   Hur många de ska behöva vara kan dock diskuteras. Och det är definitivt diskutabelt om de även i fortsättningen ska utses av politiska partier.

    Den nuvarande ordningen där nämndemännen kan rösta ner juristdomaren har lite drag av skendemokrati. Blir domen konstig så tas den upp i hovrätten – och där är nämndemännen i minoritet, eftersom det är tre jurister och två nämndemän som dömer där.

   Skulle målet mot förmodan gå ända upp till Högsta domstolen, finns det inte en enda nämndeman med och dömer på den nivån.

    Alltså har man bestämt att när ett mål kommer upp till ”riktiga domstolar”, som många åklagare och advokater benämner det, ska nämndemännen vara i minoritet eller inte finnas med över huvud taget.

   Är det då säkert att det blir så mycket bättre domar, i meningen mer rättssäkra, om det bara är jurister som får döma? Nej, det kan ingen påstå med säkerhet. Men vad är det som säger att det skulle bli sämre? Blir en dom tveksam så kommer den upp på nästa nivå och där är ju redan nu juristerna i majoritet.

   Vi har de senaste årtiondena haft alltför många rättsskandaler som inneburit att människor suttit inlåsta i många år innan de fått upprättelse och blivit frikända. Mig veterligen har det inte i ett enda av dessa fall varit så att om nämndemännen hade fått bestämma skulle dessa personer ha blivit frikända redan från början. Tvärtom har de varit med om att se till att den misstänkte blivit felaktigt dömd.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst privata tankar och funderingar.

I närmare 40 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och många tusen artiklar genom åren.

Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.